Geçici Vergi Dönemleri Nelerdir?

2023-10-30T15:56:44

Geçici vergi, yıl içinde elde edilen kazanç üzerinden ödenen bir vergidir ve yıl sonunda yapılacak yıllık vergi beyannamesiyle kesinleşir. Geçici vergi dönemleri bir takvim yılı içerisinde belirli aralıklarla gerçekleşir. Türkiye’de geçici vergi dönemleri genellikle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Birinci Dönem (Ocak, Şubat, Mart):

Beyanname Verme ve Ödeme Tarihi: 17 Mayıs akşamına kadar.

  • İkinci Dönem (Nisan, Mayıs, Haziran):

Beyanname Verme ve Ödeme Tarihi: 17 Ağustos akşamına kadar.

  • Üçüncü Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül):

Beyanname Verme ve Ödeme Tarihi: 17 Kasım akşamına kadar.

  • Dördüncü Dönem (Ekim, Kasım, Aralık):

Beyanname Verme ve Ödeme Tarihi: 17 Şubat akşamına kadar.

Geçici vergi dönemleri, mükellefler için vergi planlaması açısından büyük önem taşır. Her bir dönemin sonunda mükellefler döneme ait gelirlerini, giderlerini ve varsa indirimlerini göz önünde bulundurarak geçici vergi beyannamesi verirler ve hesaplanan vergiyi belirtilen süre içerisinde öderler. Yıl sonunda düzenlenen yıllık vergi beyannamesi ile geçici vergi beyannameleri arasındaki farklar tespit edilir ve varsa fazla veya eksik ödenen vergi miktarları düzeltilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

2023 Yılı Geçici Vergi Oranları

2023 yılında, geçici vergi oranları şu şekildedir:

  • Gelir Vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı: %15
  • Kurumlar Vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı: %20
  • Finansal kurumlar için geçici vergi oranı: %25

Bu oranlar, mükelleflerin belirli dönemlerde elde ettikleri kar üzerinden hesaplanan vergi yükümlülüklerini belirler. Üçer aylık dönemlerde, mükellefler tarafından elde edilen kar veya zarar durumu kümülatif olarak hesaplanır. Yani yıl başından itibaren ilgili dönemin sonuna kadar olan süre içinde elde edilen kâr veya zarar durumu dikkate alınır.

Her bir dönemin sonunda, mükellefler tarafından hesaplanan geçici vergi tutarı beyannamede belirtilir ve bir önceki dönemde hesaplanan geçici vergi tutarı beyannamede düşülür. Bu sayede sadece bir önceki döneme ilave olarak elde edilen kâr üzerinden vergi tahakkuk eder.

Örneğin, bir şirketin ikinci dönemde 100.000 TL kar elde ettiğini ve birinci dönemde ödediği geçici vergiyi düştüğünü varsayalım. Eğer bu şirket kurumlar vergisi mükellefi ise, ikinci dönemde ödemesi gereken geçici vergi, elde edilen karın %20’si kadar olacaktır. Yani, 100.000 TL x %20 = 20.000 TL geçici vergi ödemesi yapması gerekecektir. Finansal kurumlar için bu oran %25 olacağından, 100.000 TL x %25 = 25.000 TL ödeme yapacaklardır.

Profesyonel muhasebe programı denince akla on binlerce kişinin tercih ettiği Logo İşbaşı akıllara gelir! Logo İşbaşı ile kolaylıkla ön muhasebenizi yönetir göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv faturalar için aylık 150/ yıllık 1800 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Geçici Vergi Dönemlerinde Beyanname Vermenin Önemi

Geçici vergi hesaplamaları oldukça önemli bir süreçtir ve mükellefler için ciddi yükümlülükler içerir. Mali müşavirler, müşterilerinin geçici vergi yükümlülüklerini zamanında, doğru ve eksiksiz şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi halde yanıltıcı veya eksik beyanlar nedeniyle mükellefler, cezai yaptırımlar ve ek maliyetlerle karşılaşabilirler.

Özellikle beyan edilecek geçici vergi tutarının doğru hesaplanması ve beyanname üzerinde eksiksiz ve doğru şekilde gösterilmesi gerekir. Herhangi bir hata veya eksiklik hem mükellefin hem de mali müşavirin karşısına çıkan bir dizi cezai yaptırım ve idari işlemle sonuçlanabilir. Bu nedenle mükellefler ve mali müşavirler, vergi mevzuatını dikkatlice takip etmeli ve gerekli tüm hesaplamaları eksiksiz ve doğru şekilde gerçekleştirmelidir.

Zamanında ve doğru beyan, mükellefler açısından potansiyel finansal riskleri minimize ederken, devletin de vergi gelirlerini düzenli ve doğru şekilde tahsil etmesine olanak tanır. Ayrıca düzenli ve doğru beyan, mükellefin vergi denetimleri sırasında karşılaşabileceği olası sorunları da önler.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv fatura için aylık 150/ yıllık 1800 kontöre kadar kullanım HEDİYE fırsatından yararlanın. Üstelik ücretsiz e faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Vergi Çarpanı Nedir?

KDV ’ den Matrah Hesaplama

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez