Finansal Kiralama (Leasing) Nedir? Sözleşme Nasıl Yapılır?

2022-04-15T12:15:20

Ticari işletmeler ihtiyaçlarına göre kimi zaman kullanacaklarımalı satın almak yerine kiralamayı tercih eder. Bu da, finansal kiralamaihtiyacını doğurur. Finansal kiralama (leasing) işleminin gerçekleşmesibirtakım prosedürlere bağlıdır. Bu prosedürler ile tarafların hakları vesorumlulukları güvence altına alınır.

Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?

Finansal kiralama, yatırımmalı olarak kullanılan bir aracın sözleşme süresi boyunca leasingşirketi tarafından belirlenen kira karşılığında kiracının kullanımhakkı elde etmesine vesile olan bir finansman yöntemidir. Bu yatırım araçları;inşaat makineleri, endüstriyel makineler, fabrikalar gibi araçlar olabilir.Finansal kiralama yöntemi ile firmalar, masraflarını kontrol altına alaraksermayelerinin yanında ihtiyaçlarını da karşılayabilir. Ayrıca bu yöntemsayesinde işletmeye ait verimlilik ve kâr oranları artırılabilir. Finansalkiralama ile sözleşme süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde, kullanımhakkı ise kiracıdadır.

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Finansalkiralama sözleşmesi şeklen bazı şartlara tabidir. Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

 1. Finansal kiralama sözleşmesi, kiralayan ve kiracı arasında yazılı olarak yapılan bir sözleşmedir. Sözleşmede taraflar, kiralanacak olan mal, kefiller, kiranın bedeli, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi temel bilgiler bulunur.
 2. Sözleşme mutlaka noterde düzenlenir. Söz konusu mal taşınır bir mal ise kiracıya ait ikametgah adresinin bulunduğu noterde özel sicile tescil ettirilir. Sözleşmeye konu olan malın taşınmaz olması halinde, taşınmazın yer aldığı tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh edilmesi gerekir. Şerhin olmaması sözleşmeyi geçersiz kılar.
 3. Sözleşme yapılırken taraflardan biri mutlaka anonim şirket olmalıdır.
 4. Finansal kiralama sözleşmesi en az 4 yıl süre ile yapılabilir. Bu sürenin altında bir leasing sözleşmesinin yapılabilmesi için Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenmiş olan bazı sabit kıymetlerin söz konusu olması gerekir.
 5. Sözleşme sona erdiğinde kiralanan mal, kiracının sorumluluğundan çıkar ve kiracının kullanım hakkı son bulur. Ancak, bazen süre sonlandığında kiracıya malın alım hakkı tanınabilir. Bu gibi durumlar genelde sözleşmede belirtilir.
 6. Finansal kiralama şirketi, sözleşmesi yapılan malı kiralamadan önce muhakkak sigorta yapmalıdır. Sigortası yapılan malın aylık prim ödemelerinden kiracı sorumlu olur.
 7. Kiracı, sözleşmenin konusu olan malı bir alt sözleşme ile başkasına kiralayamaz ya da herhangi bir şekilde kullandıramaz. Bu, ancak kiracı ile kiralayan arasında yapılan finansal kiralama sözleşmesinde söz konusu hale gelmesi durumunda yapılabilir. Sözleşmede buna izin veren bir ibare bulunmadığı sürece kiracı, malı üçüncü kişilere devredemez.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesinde Kiracının Hak ve Borçları Nelerdir?

 1. Kiracı, sözleşmeye konu olan malın kira bedelini ödeme sorumluluğundadır. Kira ödeme periyotları sözleşmede belirtilen zamanda olur.
 2. Sözleşme süresi boyunca kiracı, mal üzerinde söz sahibidir. Sözleşmenin amacına hizmet edecek şekilde her türlü faydayı sağlama hakkına sahip olur.
 3. Kiracı, sözleşmeye konu olan malı gereğine uygun olarak, özenle kullanmalıdır.
 4. Kiracı, sözleşme süresince kiraladığı malın her türlü bakımından sorumludur. Buna aksi bir hüküm söz konusu değilse kiracı bu yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.
 5. Malın zorunlu sigortasına ait primlerden kiracı sorumludur. Sigorta işlemlerinden sorumlu olan taraf sözleşmede belirtilir.
 6. Sözleşmenin geçerli olduğu süre içerisinde malın hasar görmesi halinde sigortanın karşılamadığı miktardan kiracı sorumludur.
 7. Kiracının tercihi ile üçüncü kişiden sağlanan malın kusurlu olması halinde kiralayan taraf sorumlu tutulamaz.
 8. Kiralanan malın mülkiyeti, kiralayan tarafa aittir. Sözleşmede kiracının satın alma hakkına dair bir düzenleme yapmaları halinde sözleşme sonlandığında malın mülkiyeti kiracıya geçebilir.
 9. Kiracılık sıfatını ya da sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını kiracı, kiralayandan yazılı izin alarak devredebilir.

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesinde Kiralayanın Hak ve Borçları Nelerdir?

 1. Finansal kiralama sözleşmesi ile malı kiralayan taraf, malın sorumluluğunu kiracıya devreder. Malın, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde kiracıya devri zorunludur.
 2. Malı kiralayan, malın satıcısı ya da imalatçısı ile sözleşme yapmadığından mal kiracıya teslim edilemezse Borçlar Kanunu’nda yer alan borçların ifa edilmemesi halinde karşı tarafında haklarını düzenleyen hükümler uygulanır.
 3. Sözleşmede belirtilmesi koşulu ile kiracıya malı satın alma hakkı tanınabilir. Sözleşmenin bu şekilde düzenlenmesi ve kiracıya tebligat yapılması şartıyla, kiracının satın alma hakkının otuz gün içinde kullanılmaması ve malın kiralayana iade edilmemesi halinde, kiralayan tek taraflı olarak malın mülkiyetinin kiracıya devriyle ilgili her türlü işlemi yapma hakkına sahiptir.
 4. Kiralayan, sözleşmede herhangi bir ibare geçmemesi halinde malın mülkiyetini üçüncü kişiye devredemez. Sözleşmede böyle bir ibarenin bulunması halinde ise devir işlemi ancak başka bir kiralayana devredilir.

Finansal Kiralama Sözleşmesi Örneği

Finansal kiralama, diğer adıyla leasing sözleşmesi, yukarıda bahsi geçen yükümlülükler doğrultusunda söz konusu taraflar arasında gerçekleşir. Finansal kiralama sözleşmesine örnek teşkil etmesi açısından Yapı Kredi’ye ait finansal kiralama sözleşmesi örneğini inceleyerek sözleşme şekline dair daha ayrıntılı fikir edinebilirsin

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan onbinlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez