FİFO Nedir?

2024-03-12T11:23:41

FIFO, “First-In, First-Out” (İlk Giren, İlk Çıkar) kısaltmasıdır ve bir stok yönetim yöntemidir. FIFO yöntemi, stoklarınızı yönetmek için kullanılan bir maliyet akış yöntemidir ve stoklarınızın hangi sırayla satıldığını veya kullanıldığını belirler.

FIFO yöntemi, herhangi bir işletmenin stoklarını kaydederken, en eski stokların öncelikli olarak satıldığı veya kullanıldığı bir sistemdir. Yani, ilk olarak satın alınan veya üretilen stoklar, ilk olarak satılır veya kullanılır ve daha sonra daha yeni stoklar satışa veya kullanıma sunulur. Genellikle stokların tarihsel maliyetlerini daha doğru bir şekilde yansıtır ve stokların değerlemesi, mali raporlama ve vergi hesaplamaları gibi finansal süreçlerde kullanılır. FIFO yöntemi, stokların yaşlanmasını ve potansiyel olarak stokların âtıl kalmasını önlemek için kullanılan bir stratejidir. Ayrıca en eski stokların öncelikli olarak kullanılması, stokların satın alma maliyetlerini daha doğru bir şekilde yansıtarak, işletmenin kârlılığını etkileyebilir.

FİFO Yöntemi Nasıl Kullanılır?

Stok takibi ile uğraşan kişiler “FİFO yöntemi nedir?” diye merak eder. FIFO yöntemi, stokları yönetmek için kullanılan bir maliyet akış yöntemidir ve aşağıdaki adımları takip ederek uygulanabilir:

 • FIFO yöntemi, stokların sırasını belirleyebilmek için stok girişlerinin ve çıkışlarının tam ve doğru bir şekilde kaydedilmesini gerektirir. Her stok girişi ve çıkışı, tarih, miktar, birim fiyat gibi ayrıntıları içeren bir kayıtla belgelenmelidir.
 • Yöntem, stokların fiziksel olarak düzenlenmesini gerektirir. En eski stoklar, daha önce gelenlere ulaşmak için önde bulunmalıdır. Bu, stokların depolama alanında uygun bir şekilde düzenlenerek en eski stokların öncelikli olarak kullanılmasını sağlamak anlamına gelir.
 • En eski stokların öncelikli olarak satışa veya kullanıma sunulmasını gerektirir. Yani, en eski stoklar ilk olarak satılır veya kullanılır. Bu, daha sonra satılan veya kullanılan stokların maliyetlerini daha doğru bir şekilde yansıtacaktır.
 • Yöntem, stokların değerlemesi için kullanılır. FIFO yöntemine göre, stokların maliyeti, en eski stokların maliyetiyle belirlenir. Dolayısıyla, stokların değeri, daha eski ve daha düşük maliyetli stoklara dayanarak hesaplanır.
 • Finansal raporlama ve vergi hesaplamaları gibi mali süreçlerde kullanılır. FIFO yöntemine göre stokların değerlemesi, işletmenin finansal performansını ve kârlılığını etkileyebilir. Bu nedenle, FIFO yönteminin doğru bir şekilde uygulanması, mali raporlama ve vergi hesaplamalarının doğru ve güvenilir olmasını sağlar.

FIFO yöntemi, stokların satın alma veya üretim maliyetlerini daha doğru bir şekilde yansıtarak, işletmenin stok yönetimini optimize etmesine yardımcı olabilir ve finansal süreçlerde doğru ve güvenilir verilerin kullanılmasını sağlar.

FİFO Yöntemi Neden Kullanılır?

FIFO yöntemi, stok yönetiminde tercih edilen bir maliyet akış yöntemidir ve aşağıdaki nedenlerle kullanılır:

 • FIFO yöntemi, stokların maliyetlerini en doğru şekilde yansıtır. En eski stokların öncelikli olarak satışa veya kullanıma sunulduğu FIFO yöntemi, işletmelerin daha önce satın aldığı veya ürettiği stokları ilk olarak kullanmasını sağlar. Bu da işletmenin stoklarını daha düşük maliyetli olanlardan başlayarak tüketmesini ve dolayısıyla satış veya kullanım işlemlerinde maliyetlerin doğru şekilde yansıtılmasını sağlar.
 • Yöntem, stokların hızlı dönmesini teşvik eder. En eski stokların öncelikli olarak kullanılması, stokların daha hızlı bir şekilde tükenmesini ve işletmenin stoklarda tutulan değerleri minimize etmesini sağlar. Bu da işletmenin sermaye bağlayan stok miktarını düşük tutmasına ve stokların eskiyip değer kaybetme riskini azaltmasına yardımcı olur.
 • Yöntem, ürün kalitesi ve tazeliğini korumada etkili olabilir. En eski stokların öncelikli olarak kullanılması, stoklarda uzun süre bekleyen ürünlerin veya hammadde/malzemelerin kullanılmasını sağlar. Bu, ürün kalitesini ve tazeliğini daha iyi korur ve işletmenin potansiyel ürün kalite sorunlarını minimize etmesine yardımcı olur.
 • FIFO yöntemi, finansal raporlama ve vergi hesaplamalarının doğruluğunu sağlar. FIFO yöntemine göre stokların değerlemesi, stokların gerçek maliyetlerine dayanır ve işletmenin finansal performansını ve kârlılığını daha doğru bir şekilde yansıtır. Bu da işletmenin finansal raporlama süreçlerini doğru ve güvenilir verilerle destekler ve vergi hesaplamalarında doğru maliyetlerin kullanılmasını sağlar.
 • Yöntem, işletmelerin stoklarını ve maliyetlerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olabilir. En eski stokların öncelikli olarak kullanılması, işletmenin stoklarını daha dikkatli bir şekilde takip etmesini ve stokların kontrol altında tutulmasını sağlar. Ayrıca FIFO yöntemi, işletmenin stoklarının maliyetlerini daha iyi analiz etmesine ve karar verme süreçlerinde daha doğru bilgilere dayanmasına yardımcı olur. Bu da işletmenin maliyetlerini kontrol altında tutmasına ve gerektiğinde stratejik kararlar almasına olanak tanır.
 • Yöntem, uzun vadeli fiyat değişimlerine karşı daha duyarlıdır. En eski stokların öncelikli olarak kullanılması, stoklardaki maliyet değişimlerini hızlı bir şekilde yansıtır. Bu işlem piyasa koşullarındaki fiyat değişimlerine hızlı bir şekilde tepki verilmesini sağlar ve işletmenin stoklarını uygun fiyatlarla yönetmesine olanak tanır.

Sonuç olarak FIFO yöntemi, stok yönetiminde maliyetlerin doğru yansıtılması, stokların hızlı dönmesi, ürün kalitesi ve tazeliğinin sağlanması, finansal raporlama ve vergi hesaplamalarının doğruluğu, maliyetlerin kontrol altında tutulması ve uzun vadeli fiyat değişimlerine karşı duyarlılık gibi nedenlerle tercih edilir. Her işletmenin stok yönetimi stratejisi ve yöntemleri kendi iş modeline, sektöre ve ihtiyaçlara bağlı olarak değişebilir, bu nedenle FIFO yöntemi kullanılıp kullanılmayacağına karar verirken dikkatlice değerlendirme yapılmalıdır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

FİFO Nasıl Hesaplanır?

FIFO yöntemi, stokların maliyetlerini hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir ve en eski stokların ilk olarak satıldığı veya kullanıldığı varsayımına dayanır. FIFO yöntemi, stokların satış veya kullanım sırasına göre maliyetlerini belirler ve stokların maliyetini gerçek zamanlı olarak yansıtır.

FIFO yöntemi, stokların maliyetini hesaplamak için aşağıdaki adımları içerir:

 • Stok Girişleri: Her bir stok girişi (ürün alımı veya üretim) için giriş tarihi, miktarı ve birim maliyeti kaydedilir. Bu bilgiler, stok kartları veya stok yönetim sistemi gibi bir kayıt tutma yöntemi kullanılarak kaydedilir.
 • Stok Çıkışları: Stokların satışı veya kullanımı sırasında, en eski stokların ilk olarak kullanıldığı varsayımıyla çıkış tarihi, miktarı ve birim maliyeti kaydedilir.
 • Maliyet Hesaplaması: Stok çıkışı yapıldığında, çıkış miktarı, en eski stok girişlerinden başlayarak kullanılır. En eski stokların birim maliyetleri, FIFO yöntemi gereği kullanılarak toplam maliyet hesaplanır. Bu toplam maliyet, çıkış miktarına bölünerek birim maliyet elde edilir.

FIFO yöntemi, stokların satış veya kullanım sırasına göre maliyetlerini hesaplamak için kullanıldığından, en eski stokların maliyetleri daha önce satış veya kullanım yapıldığı için stok kartlarında ya da stok yönetim sisteminde kalan maliyet olarak kalır. Bu nedenle stokların gerçek zamanlı olarak değerlenmesini sağlar ve stokların maliyetini doğru bir şekilde yansıtır.

Örnek bir FIFO hesaplaması şu şekilde olabilir:

 • 1 Mart tarihinde 100 adet ürün alındı ve birim maliyeti 10 TL oldu.
 • 15 Mart tarihinde 50 adet ürün satıldı.
 • 20 Mart tarihinde 75 adet ürün daha alındı ve birim maliyeti 12 TL oldu.
 • 25 Mart tarihinde 40 adet ürün satıldı.

FIFO yöntemi kullanılarak 25 Mart tarihindeki satışın birim maliyeti hesaplanırken, 1 Mart tarihindeki alımın maliyeti olan 10 TL kullanılır. Çünkü FIFO yöntemi en eski stokların ilk olarak satıldığı varsayımına dayanır. Böylece satılan 40 adet ürünün birim maliyeti 10 TL olarak hesaplanmış olur.

FİFO Yöntemi Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

FIFO yönteminin kullanılmasının bazı avantajları şu şekilde özetlenebilir:

 • FIFO yöntemi, en eski stokların ilk olarak satıldığı veya kullanıldığı varsayımına dayandığından, stokların maliyetini gerçek zamanlı olarak yansıtır. Bu sayede, stokların gerçek maliyeti doğru bir şekilde hesaplanır ve işletmenin finansal durumunu ve karlılığını doğru bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur.
 • İşletmelerin vergi avantajlarını kullanmalarına yardımcı olabilir. Çünkü FIFO yöntemi kullanıldığında, en eski ve daha düşük maliyetli stoklar ilk olarak satıldığı için, işletmenin karı ve dolayısıyla vergi yükü daha düşük olabilir.
 • Stokların değerini daha gerçekçi bir şekilde yansıtır. En eski stokların birim maliyetleri kullanıldığı için, stokların değeri daha yakın bir tahmine dayanır ve stokların gerçek değerine daha uygun bir şekilde hesaplanmış olur.
 • Stok rotasyonunu düzenlemeye yardımcı olabilir. En eski stokların ilk olarak satıldığı varsayımı ile stoklar daha hızlı hareket eder ve stokların rafta fazla beklemesi engellenir. Bu da stok yönetimi açısından daha etkili bir şekilde çalışmayı sağlayabilir.
 • Müşteri memnuniyetini artırabilir. Eski stokların öncelikli olarak kullanıldığı bu yöntem sayesinde, müşterilere daha taze ve yeni ürünler sunulabilir. Müşterilerin talepleri daha hızlı karşılanır ve ürünlerin son kullanma tarihi veya kalite gibi faktörler açısından daha iyi bir deneyim sunulabilir.

FIFO yöntemi, stok yönetiminde birçok avantaj sunan bir yöntemdir. Ancak, işletme ihtiyaçlarına ve koşullarına bağlı olarak doğru stok yönetimi yöntemi seçilmelidir. Bir işletme, stok yönetimini etkili bir şekilde yapmak için profesyonel muhasebe ve finans yönetimi yaklaşımlarını benimsemelidir.

Profesyonel muhasebe programı denince akla on binlerce kişinin tercih ettiği Logo İşbaşı akıllara gelir! Logo İşbaşı ile kolaylıkla ön muhasebenizi yönetir göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Finansal Analiz Nedir? Faydaları Nelerdir?

CRM Yazılımı Nedir? Firmaya Sağladığı Katkılar Nelerdir?

Brüt Kar Nasıl Hesaplanır? 

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez