Brüt Kar Nasıl Hesaplanır?

2022-08-16T11:48:08

Gelir tablosunda yer alan ticari faaliyetler ile ilgili bilgilerin bulunduğu bölümde olması gereken başlıca kavramlar şunlardır:

 • Brüt satışlar
 • Net Satışlar
 • Satış Maliyeti
 • Satış İndirimi
 • Faaliyet Harcaması
 • Esas Faaliyet Kar veya Zararı

Ticarette genel prensip olarak ürünün satış fiyatı, bahse konu ürünün satılması için yapılan bütün harcamaların üzerinde olmalıdır. Bu dengenin tam olarak ayarlanması çok önemlidir. Bu yazımızda brüt kar ve brüt kar hesaplaması, brüt kar marjı ve gelir hakkında derlediğimiz bilgileri size veriyoruz.

Brüt Kar Nedir?

Brüt kar, satış sonucu elde edilen net gelirden (ciro) , satışa sunulan ürünün maliyeti için yapılan harcamalar çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. Brüt kar hesaplanması için kullanılan formül şudur:

 • Brüt Kar= Satış Geliri – Ürün Maliyeti

Satılan ürünün maliyeti hesaplanırken göz önünde tutulması gereken harcama kalemleri şunlardır:

 • Emek
 • Üretim maliyeti
 • Nakliye giderleri

Bu hesaplamaya bir örnek verelim. Şirketin yıllık geliri 1000 TL iken, satışa sunularak satılan mallar için yapılan harcamalarının yani ürün maliyet tutarının da 600 TL olduğunu varsayarsak.

Brüt kar= 1000 – 600 = 400 TL.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Brüt Kar Marjı Nedir?

Brüt kar hesaplandıktan sonra, şirketin işlerini yürütebilmesi için brüt kar marjını da bilmesi gerekir. Brüt kar marjının bilinmesi ile şirketin gelirinin, malların satış maliyetini ne kadar aştığı anlaşılmış olur. Bir başka deyişle brüt kar marjı hesaplandığında bulunan rakam, şirket gelirinin satışa sunulan mallar için yapılan maliyeti ne kadar aştığına dair oranı belirtir.

Gelir Nedir?

Gelir, şirketin mal ya da hizmet satışı sonucunda elde ettiği tutar olarak değerlendirilmelidir. Bu aşamada eğer brüt kar marjının hesaplanması için gelirin ne kadar olduğu bulunacaksa, şu formülden yararlanılabilir.

 • Gelir= Nakit Satışlar + Kredi Satışları

Gelir gider takibi bir işletme için oldukça önemli unsurlardan biridir. Siz de kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile gelir gider takibinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Brüt Kar Marjı Nasıl Hesaplanır?

Brüt kar marjı, hesaplanan brüt kartutarının satış gelirine karşı gelen % miktarıdır.

Brüt kar marjı en basit tanımlamayla, satış sonucu elde edilen brüt karın net satışa olan yüzdesidir. Bu tanımdan hareketle brüt kar marjı hesaplaması şöyle yapılır:

 • BrütKar Marjı= ( Brüt Kar / Satış Geliri) *100

Brüt kar marjının doğru hesaplanması satışa sunulan ürünün doğru fiyatlandırılması için çok önemli bir kriterdir.

Brüt kar marjı hesaplamasına  bir örnek verelim:

Şirketin yıllık karının 200.000 TL olduğunu,gelirinin ise 1.000.000 TL olduğunu varsayalım.

Bu koşullar altında brüt kar marjı 200.000 / 1.000.000 = 0.2 olarak bulunur. Yani şirketin brüt kar marjı % 20 ‘dir.  Bu bilgiden hareketle çıkarılabilecek sonuç, şirketin kendisine ait gelirin  % 80’ini ürün maliyeti için harcamakta olduğudur.

Genel prensip olarak şirketin elde edeceği brüt kar marjının yüksek olması tercih edilir. Brüt kar marjı yüksek olan şirketin borçlarını ödemesi kolaylaşır. Ayrıca brüt kar marjı yüksek olan şirket daha fazla istihdam yaratır ve nakit birikimine likit para ilave edebilir. Bütün bunların doğal bir sonucu olarak da bahse konu şirket büyüme faaliyetleri için daha fazla yatırım yapabilir.

Brüt kârınızın hesaplanması da dahil olmak üzere tüm muhasebe işlemlerinizi en kolay yöntemi için fatura kesme programı Logo İşbaşı programlarından yardım alabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz muhasebe uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirmenin keyfini sürebileceksiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Satış Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Matrah Artırımı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Maaş Bordrosu Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez