Brüt Kar Nasıl Hesaplanır?

2022-04-15T15:32:37

Gelir tablosunda yer alan ticarifaaliyetler ile ilgili bilgilerin bulunduğu bölümde olması gereken başlıcakavramlar şunlardır:

 • Brüt satışlar
 • Net Satışlar
 • Satış Maliyeti
 • Satış İndirimi
 • Faaliyet Harcaması
 • Esas Faaliyet Kar veya Zararı

Ticarette genel prensip olarak ürününsatış fiyatı, bahse konu ürünün satılması için yapılan bütün harcamalarınüzerinde olmalıdır. Bu dengenin tam olarak ayarlanması çok önemlidir. Buyazımızda brüt kar ve brüt kar hesaplaması, brüt kar marjı ve gelir hakkındaderlediğimiz bilgileri size veriyoruz.

Brüt Kar Nedir?

Brüt kar, satış sonucu elde edilen netgelirden (ciro) , satışa sunulan ürünün maliyeti için yapılan harcamalarçıkarıldıktan sonra kalan miktardır. Brüt kar hesaplanması için kullanılanformül şudur:

 • Brüt Kar= Satış Geliri – Ürün Maliyeti

Satılan ürünün maliyeti hesaplanırkengöz önünde tutulması gereken harcama kalemleri şunlardır:

 • Emek
 • Üretim maliyeti
 • Nakliye giderleri

Bu hesaplamaya bir örnek verelim.Şirketin yıllık geliri 1000 TL iken, satışa sunularak satılan mallar içinyapılan harcamalarının yani ürün maliyet tutarının da 600 TL olduğunuvarsayarsak.

Brüt kar= 1000 – 600 = 400 TL.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Brüt Kar Marjı Nedir?

Brüt kar hesaplandıktan sonra, şirketinişlerini yürütebilmesi için brüt kar marjını da bilmesi gerekir. Brüt karmarjının bilinmesi ile şirketin gelirinin, malların satış maliyetini ne kadaraştığı anlaşılmış olur. Bir başka deyişle brüt kar marjı hesaplandığındabulunan rakam, şirket gelirinin satışa sunulan mallar için yapılan maliyeti nekadar aştığına dair oranı belirtir.

Gelir Nedir?

Gelir, şirketin mal ya da hizmet satışısonucunda elde ettiği tutar olarak değerlendirilmelidir. Bu aşamada eğer brütkar marjının hesaplanması için gelirin ne kadar olduğu bulunacaksa, şu formüldenyararlanılabilir.

 • Gelir= Nakit Satışlar + Kredi Satışları

Gelir gider takibi bir işletme için oldukça önemli unsurlardan biridir. Siz de kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile gelir gider takibinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Brüt Kar Marjı Nasıl Hesaplanır?

Brüt kar marjı, hesaplanan brüt kartutarının satış gelirine karşı gelen % miktarıdır.

Brüt kar marjı en basit tanımlamayla,satış sonucu elde edilen brüt karın net satışa olan yüzdesidir. Bu tanımdanhareketle brüt kar marjı hesaplaması şöyle yapılır:

 • BrütKar Marjı= ( Brüt Kar / Satış Geliri) *100

Brüt kar marjının doğru hesaplanmasısatışa sunulan ürünün doğru fiyatlandırılması için çok önemli bir kriterdir.

Brüt kar marjı hesaplamasına  bir örnek verelim:

Şirketin yıllık karının 200.000 TL olduğunu,gelirinin ise 1.000.000 TL olduğunu varsayalım.

Bu koşullar altında brüt kar marjı200.000 / 1.000.000 = 0.2 olarak bulunur. Yani şirketin brüt kar marjı % 20‘dir.  Bu bilgiden hareketleçıkarılabilecek sonuç, şirketin kendisine ait gelirin  % 80’ini ürün maliyeti için harcamaktaolduğudur.

Genel prensip olarak şirketin eldeedeceği brüt kar marjının yüksek olması tercih edilir. Brüt kar marjı yüksekolan şirketin borçlarını ödemesi kolaylaşır. Ayrıca brüt kar marjı yüksek olanşirket daha fazla istihdam yaratır ve nakit birikimine likit para ilaveedebilir. Bütün bunların doğal bir sonucu olarak da bahse konu şirket büyümefaaliyetleri için daha fazla yatırım yapabilir.

Brüt kârınızın hesaplanması da dahil olmak üzere tüm muhasebe işlemlerinizi en kolay yöntemi için fatura kesme programı Logo İşbaşı programlarından yardım alabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz muhasebe uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirmenin keyfini sürebileceksiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Satış Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Matrah Artırımı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Maaş Bordrosu Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan onbinlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez