Faturasız Ürün Satma Cezası Nedir?

2024-03-13T14:46:12

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 353. maddesinde fatura düzenlemesi ve alması gerekenlerin yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde oluşacak yaptırımlar düzenlenmiştir. Bu kanunda düzenlenmesi ve teslim alınması gereken faturaların verilmemesi halinde söz konusu faturaları kesmek ve almak zorunda olanların her birine özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir.

Vergi kanunlarımızda faturasız ürün satanlar için çeşitli yaptırımlar bulunmasına rağmen, ürün ve hizmet satışlarında fatura kesilmemesi durumuna sıklıkla rastlanır. Bu da mal ve hizmet piyasalarında faturasız mal ve hizmet satış işlemlerinin önlenebilmesi için daha etkin ve caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğunu gösterir.

Son yıllarda Vergi İdaresi faturasız olarak gerçekleştirilen satışların önlenmesine yönelik olarak birbirinden farklı tedbirler almaya ve bazı yeni müesseseler getirmeye başlamıştır. Bu amaç doğrultusunda getirilen uygulamalardan birisi de, faturasız mal ya da hizmet bulundurdukları tespit edilenlerin, bu ürünlere ait Katma Değer Vergisini cezalı olarak ödemekle yükümlü tutulmalarıdır. 

Faturasız satış yapılabilir mi?

Faturasız ürün satma gerekçesi ile özel usulsüzlük cezası kesilebilmesinin, satılan ürünün veya yapılan işlemin hem satıcısının hem de alıcısının birlikte tespitiyle mümkün olduğu açık olup belgelerin alınmadığı ve verilmediği hususunda hukuken geçerli bir tespitin yapılması gereklidir.

Fatura kesilmediğini ya da teslim alınmadığını gösterir nitelikte tespitler büyük önem arz eder. Aksi durumda kesilen cezalar bakımından hukuka aykırılık söz konusu olur. Bu sebeple işletmelerin mutlaka kağıt fatura ya da e Fatura kesmesi zorunludur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İnternetten faturasız ürün satmak mümkün mü?

İnternet mağazacılığı alanında da satış işlemleri faturalandırılır ve belirli vergi oranlarına tabi tutulur. Online e-ticaret yapan kişilerin vergi mükellefi olmadan mal satması ve fatura düzenlememesi, yüksek miktarda vergi cezalarıyla karşı karşıya kalmalarına sebebiyet verir.  İnternet üzerinden yapılan satışlar E-fatura sistemi ile takip edilir.  İnternette ürün satanların fatura düzenlemeleri müşterilerin işletmeye hem güvenini hem de sadakatini artırır.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv fatura için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

2015 yılı itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2015 yılı itibariyle e-fatura sistemini yürürlüğe koyarak, geliri brüt 5 milyon TL’ye ulaşanların e-Fatura ve e-Arşiv sistemini kullanmasını zorunlu hale getirmiştir. Ancak bu tutar esas alınmadan da her e-ticaret sitesi e-fatura sistemini kullanabilir ve e-fatura kesme programı aracılığı ile saniyeler içinde faturasını oluşturabilir.

E-Faturanın verilmemesi, e-Faturanın alınmaması, e-Faturanın gerçek tutarından farklı bir tutara yer verilmesi, kesilen e-Fatura’nın aslı ile örneğindeki tutarların birbirini tutmaması, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen zorunlu durumlar haricinde e-Belge (elektronik belge) olarak düzenlenmesi gereken e-Faturanın kağıt olarak düzenlenmesi, 7103 Sayılı Kanunun 227. maddesine göre e-faturanın hiç düzenlenmemiş sayılması hallerinde her bir belge için 380 Türk Lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.

Faturasız mal almak suç mu?

İhtiyacınız olan ürün ve hizmetlerin ucuza gelmesi için faturasız mal satın almak daha pahalıya mal olabilir. Faturasız ürün ve çalıntı mal satın almak suç teşkil eder ve faturasız satılan eşyaların kaçak ya da çalıntı mal olma olasılığı yüksektir. Bu tür malları alırken mutlaka kaynağını araştırılmalı ve bu tip durumlarda satış yapmak isteyen şüpheli kişileri polise bildirmek gereklidir.

Eğer bir ürünün faturası yoksa bu, o ürünün yasal bir garantisi olmadığı anlamına gelir. Bu bağlamda tüketiciye verilen garanti belgesi ürünün garantili olduğu anlamına gelmez. Fatura kesmeden ürün satanlar gibi faturasız mal alanlar da suçludur ve çok yüksek tutarlarda cezası vardır. Ayrıca fatura kesilmeden mal alan da satan da suçludur ve çok yüksek meblağlarda yaptırımları vardır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez