Erp Nedir? Erp Ne İşe Yarar?

2024-05-08T11:22:04

Farklı departmanlara sahip işletmeler birbiriyle senkronize olarak projelerini yürütürken birçok veriye aynı anda ihtiyaç duyabilirler. Erp nedir sorusu, bu noktada devreye girerek. Erp, farklı ölçeğe sahip işletmelere kontrol, takip mekanizmaları ve kaydedilebilir geniş veri alanı gibi çeşitli çözümler sunar.

ERP Nedir?

Erp, Türkçe tabiri ile Kurumsal Kaynak Planlamadır. Kurumların günlük rutinleri haline gelen muhasebe, satın alma, risk yönetimi, mevzuata uygunluk ve proje yönetimi gibi farklı süreçleri yönetebilmesine aracılık eden yazılım türüdür. Açılımı ”Enterprise Resource Planning” olan ERP, birbirinden farklı birçok veriyi bir arada tutarak saklayabilen bir veri tabanı olarak kullanılır.

Birbirinden farklı pek çok iş sürecini bir araya getiren ERP sistemleri, bu iş süreçlerinin kendi arasında veri alışverişi sağlamasına olanak tanır. Bu özelliği ile büyük ölçekli işletmeler için oldukça kullanışlı bir yapı sunar. Böylelikle kurumlar, maliyette tasarrufu sağlayabilecekleri gibi verimlilikleri de artar.

Erp nedir ,bilgi sahibi olduk şimdi hangi modüllerden oluştuğuna bakalım.

ERP Programı Hangi Modüllerden Oluşur?

ERP yazılımları, kendi içinde birçok modüle ayrılır. Bu modüllerden en sık kullanılanlar aşağıdaki gibidir:

 • Stok (Malzeme) Yönetimi
 • Satış ve Dağıtım Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Üretim, Planlama ve Kontrol Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi

Stok (malzeme) yönetimi: Satışa sunmak üzere aldığınız malzemenin depoya girdiği andan ürün olarak müşteriye satışının gerçekleştiği ana kadar geçen stok süreci stok yönetiminin konusudur. Malzeme yönetiminde, kurum bünyesine dahil olan stoklara ait bilgiler toplanır, toplanan bilgiler işlenir ve raporlanır. Mikro işletmeler için stok takip programı Logo İşbaşı ile stoklarınızı kolayca takip edebilirsiniz.

Satış ve dağıtım yönetimi: Müşteriden mamul siparişi
alınarak başlayan satış ve dağıtım yönetimi süreci, üretimle devam eder ve
teslimat ile sonuçlanır. Yapılan satışlar için faturaları mikro işletmelerin
kullanımı için geliştirilen Kolay Fatura Kesme Programı olan Logo İşbaşı
kullanarak ister e-fatura isterse yazdırarak müşterilere iletebilirsiniz.

Kalite yönetimi: Kalite sertifikasyonu tarafından
gerekli görülen tüm takip sürecinin gerçekleştiği aşamadır. Kalite yönetimi
modülü sayesinde kalite standardına uygun olmayan tüm aşamalar sistem
tarafından takip altına alınır ve gerekli görüldüğü hallerde reddedilir.
Sonrasında hata düzeltmek amacı ile hazırlanan formlar ve bu formların
doldurulması işlemleri bu modül vasıtasıyla gerçekleştirilir.

İnsan kaynakları yönetimi: Bu modül ile işçinin işe
alınma sürecinden başlayarak, kariyer planı oluşturma ve gerekli görüldüğü
durumlarda eğitim çizelgelerinin oluşmasına kadar olan tüm stratejik insan
kaynakları sürecini içine alır.

Üretim, planlama ve kontrol yönetimi: Bu modül ise amaçlanan üretim planını, bu sürecin izlenmesini, maliyetlendirme çalışmalarını ve kontrolünü hedeflenen pazara ait gereksinimlere ve müşteriye ait siparişe uygun olarak yapılmasını sağlar.

Finansal yönetim: Alacak ve borçların, finans hareketlerinin, vadeli işlem kayıt ve takiplerinin yönetildiği modül ise finansal yönetim modülüdür. Bu modül ile genel muhasebe işlemleri, sabit kıymetler, bütçelendirme ve maliyet muhasebesi gibi finansal tüm faaliyetler yürütülür. ERP firmaları genelde finans yönetimi modülünü kendi içinde genel muhasebe ve maliyet muhasebesi şeklinde ayırarak inceler. Mikro işletmeler için gelir gider takip programı olan Logo İşbaşı ile internet erişimi olan her yerden gelir giderinizi takip edebilirsiniz.

Tedarik zinciri yönetimi: Bu modül kapsamında şirket içinde, şirket dışında ya da şirketler
arasındaki zincirde yer alan tüm katılımcıların arasında gerçekleşen stok ile
en hızlı şekilde bilgi akışını sağlama, uygulamaya geçme, lojistik zinciri
oluşturma ve var olan kapasiteyi en etkin şekilde kullanma gibi olanaklar
sağlanır.

Satın alma yönetimi: Satın alma yönetimi modülünde söz konusu işletmenin bölümlerden aldığı ihtiyaç duyulan malzeme taleplerinin belirlenmesi, bu malzemelerin gerekli satıcı firmaya iletilmesi, gerekli iletişim sürecinden sonrası takip ve teslim aşamalarını içeren süreçler yer alır. Mikro işletmeler için Fatura Takip Programı olan Logo İşbaşı ile Alış ve Satış faturalarınızı internet erişimi olan her yerden takip edebilirsiniz.

Proje yönetimi: İşlerini proje bazlı yürüten şirketler için geliştirilmiş bir ERP modülüdür. Belgeler, satın almalar, kaynaklar ve maliyetler gibi projeye ait olan tüm faaliyetler, proje yönetimi modülüyle takip edilir. Proje modülü finans ve muhasebe modülü ile birbirine bağlı olarak çalışır.

CRP – müşteri ilişkileri yönetimi: Müşterilerle ilişkilerin esnek bir şekilde yönetilmesini sağlayan modüldür. Burada müşteri ilişkileri ile ilgili tüm faaliyetler tek modülde planlanır ve organize edilir. Bu sayede plan ve organizasyon hataları dolayısıyla oluşan müşteri memnuniyetsizlikleri minimum seviyeye indirilmiş olur.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercihi olan ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanlarının ücretsiz desteği ile e fatura, e arşiv fatura ve daha birçok muhasebe işleminizi kolayca yönetebilir, internet erişiminizin olduğu her yerden tüm işlerinizi kontrol edebilirsiniz.

ERP Programı Ne İşe Yarar?

 • ERP sistemleri sayesinde sağlanan hizmetler yüksek kalite standartlarıyla kayıt altına alınır.
 • Kurumsal kaynak planlaması sayesinde hatalı girişler, veri kaybı gibi işletme için olumsuzluk teşkil edecek durumlar önlenmiş olur.
 • Veriler tek alanda toplandığı için şirketlerin finansal durumlarının risk altına girmesi ihtimali azalır.
 • Birçok modülün tek sistem içinde oluşması sayesinde tüm veriler bir alanda toplanarak raporlanabilir. Bu da hızlı çıktı alınmasına ve yönetimin hızlı kararlar alabilmesine imkân tanır.

Firmalar Neden ERP Programı Kullanmalıdır?

Firmaların ERP sistemlerini kullanmaları için temel nedenler aşağıdaki gibidir:

 1. Farklı departmanlara ait finansal bilgilerin bir arada toplanıp kullanılabildiği entegre finansal bilgileri içeren bir sisteme sahiptir.
 2. Entegre müşteri sipariş bilgisi özelliği sayesinde birçok bilgiyi tek sistemde toplayıp farklı bölgelerde şirketlere iş akışlarını ve siparişleri kolayca takip edebilmeyi, yükleme işlemlerini ve faturalamayı takip etmeyi ve imalatı koordine bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlar.
 3. ERP sistemleri standardizasyon ve imalata dair işlem hızlarının artmasını sağlar.
 4. Stok optimizasyonu özelliği ile ERP, iş akışını düzenleyip siparişlerin bulunduğu aşama hakkında bilgi verir.
 5. ERP sistemleri, İnsan kaynakları sisteminin tek çatı altında toplanmadığı çok departmana sahip işletmelerde, İK bilgilerini standartlaştırarak tek alanda sunar. ERP, personel hakları ve bilgileri gibi farklı verilerin her sektörün kendi özel durumlarına göre geliştirilmesine olanak tanır.

Hangi Şirketler ERP Programı Kullanmalıdır?

ERP sistemleri, küçük orta ya da büyük ölçekli işletme fark etmeksizin farklı ölçekteki tüm işletmeler için ihtiyaçlarına uygun çözümleri üretebilen bir yapıya sahiptir. Ayrıca ERP, işletmelere çözüm sunabildiği gibi vakıflara, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, hükumetlere ya da farklı diğer kuruluşlara da ihtiyaç duydukları çözümleri sunabilen bir sistemler bütünüdür.

Ön Muhasebe Nedir?
Muhasebe Nedir?
Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir?14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez