Erp Nedir? Erp Ne İşe Yarar?

2022-04-21T14:35:25

Farklı departmanlara sahip işletmelerbirbiriyle senkronize olarak projelerini yürütürken birçok veriye aynı andaihtiyaç duyabilirler. ERP, bu noktada devreye girerek farklı ölçeğe sahipişletmelere kontrol, takip mekanizmaları ve kaydedilebilir geniş veri alanıgibi çeşitli çözümler sunar.

ERP Nedir?

Türkçe tabiri ile Kurumsal KaynakPlanlama olan ERP, kurumların günlük rutinleri haline gelen muhasebe, satınalma, risk yönetimi, mevzuata uygunluk ve proje yönetimi gibi farklı süreçleriyönetebilmesine aracılık eden yazılım türüdür. Açılımı ”Enterprise ResourcePlanning” olan ERP, birbirinden farklı birçok veriyi bir arada tutaraksaklayabilen bir veri tabanı olarak kullanılır.

Birbirinden farklı pek çok iş sürecini bir araya getiren ERP sistemleri, bu iş süreçlerinin kendi arasında veri alışverişi sağlamasına olanak tanır. Bu özelliği ile büyük ölçekli işletmeler için oldukça kullanışlı bir yapı sunar. Böylelikle kurumlar, maliyette tasarrufu sağlayabilecekleri gibi verimlilikleri de artar.

ERP Programı Hangi Modüllerden Oluşur?

ERP yazılımları, kendi içinde birçokmodüle ayrılır. Bu modüllerden en sık kullanılanlar aşağıdaki gibidir:

 • Stok (Malzeme) Yönetimi
 • Satış ve Dağıtım Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Üretim, Planlama ve Kontrol Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Satın Alma Yönetimi
 • Proje Yönetimi
 • CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi

Stok (malzeme) yönetimi: Satışa sunmak üzere aldığınız malzemenin depoya girdiği andan ürün olarak müşteriye satışının gerçekleştiği ana kadar geçen stok süreci stok yönetiminin konusudur. Malzeme yönetiminde, kurum bünyesine dahil olan stoklara ait bilgiler toplanır, toplanan bilgiler işlenir ve raporlanır. Mikro işletmeler için stok takip programı Logo İşbaşı ile stoklarınızı kolayca takip edebilirsiniz.

Satış ve dağıtım yönetimi: Müşteriden mamul siparişi alınarak başlayan satış ve dağıtım yönetimi süreci, üretimle devam eder ve teslimat ile sonuçlanır. Yapılan satışlar için faturaları mikro işletmelerin kullanımı için geliştirilen Kolay Fatura Kesme Programı olan Logo İşbaşı kullanarak ister e-fatura isterse yazdırarak müşterilere iletebilirsiniz.

Kalite yönetimi: Kalite sertifikasyonu tarafından gerekli görülen tüm takipsürecinin gerçekleştiği aşamadır. Kalite yönetimi modülü sayesinde kalitestandardına uygun olmayan tüm aşamalar sistem tarafından takip altına alınır vegerekli görüldüğü hallerde reddedilir. Sonrasında hata düzeltmek amacı ilehazırlanan formlar ve bu formların doldurulması işlemleri bu modül vasıtasıylagerçekleştirilir.

İnsan kaynakları yönetimi: Bu modül ile işçinin işe alınma sürecinden başlayarak, kariyerplanı oluşturma ve gerekli görüldüğü durumlarda eğitim çizelgelerininoluşmasına kadar olan tüm stratejik insan kaynakları sürecini içine alır.

Üretim, planlama ve kontrol yönetimi: Bu modül ise amaçlanan üretim planını, bu sürecin izlenmesini,maliyetlendirme çalışmalarını ve kontrolünü hedeflenen pazara aitgereksinimlere ve müşteriye ait siparişe uygun olarak yapılmasını sağlar.

Finansal yönetim: Alacak ve borçların, finans hareketlerinin, vadeli işlem kayıt ve takiplerinin yönetildiği modül ise finansal yönetim modülüdür. Bu modül ile genel muhasebe işlemleri, sabit kıymetler, bütçelendirme ve maliyet muhasebesi gibi finansal tüm faaliyetler yürütülür. ERP firmaları genelde finans yönetimi modülünü kendi içinde genel muhasebe ve maliyet muhasebesi şeklinde ayırarak inceler. Mikro işletmeler için gelir gider takip programı olan Logo İşbaşı ile internet erişimi olan her yerden gelir giderinizi takip edebilirsiniz.

Tedarik zinciri yönetimi: Bu modül kapsamında şirket içinde, şirket dışında ya da şirketlerarasındaki zincirde yer alan tüm katılımcıların arasında gerçekleşen stok ileen hızlı şekilde bilgi akışını sağlama, uygulamaya geçme, lojistik zincirioluşturma ve var olan kapasiteyi en etkin şekilde kullanma gibi olanaklarsağlanır.

Satın alma yönetimi: Satın alma yönetimi modülünde söz konusu işletmenin bölümlerden aldığı ihtiyaç duyulan malzeme taleplerinin belirlenmesi, bu malzemelerin gerekli satıcı firmaya iletilmesi, gerekli iletişim sürecinden sonrası takip ve teslim aşamalarını içeren süreçler yer alır. Mikro işletmeler için Fatura Takip Programı olan Logo İşbaşı ile Alış ve Satış faturalarınızı internet erişimi olan her yerden takip edebilirsiniz.

Proje yönetimi: İşlerini proje bazlı yürüten şirketler için geliştirilmiş bir ERPmodülüdür. Belgeler, satın almalar, kaynaklar ve maliyetler gibi projeye aitolan tüm faaliyetler, proje yönetimi modülüyle takip edilir. Proje modülüfinans ve muhasebe modülü ile birbirine bağlı olarak çalışır.

CRP – müşteri ilişkileri yönetimi: Müşterilerle ilişkilerin esnek bir şekilde yönetilmesini sağlayan modüldür. Burada müşteri ilişkileri ile ilgili tüm faaliyetler tek modülde planlanır ve organize edilir. Bu sayede plan ve organizasyon hataları dolayısıyla oluşan müşteri memnuniyetsizlikleri minimum seviyeye indirilmiş olur.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercihi olan ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanlarının ücretsiz desteği ile e fatura, e arşiv fatura ve daha birçok muhasebe işleminizi kolayca yönetebilir, internet erişiminizin olduğu her yerden tüm işlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

ERP Programı Ne İşe Yarar?

 • ERP sistemleri sayesinde sağlanan hizmetler yüksek kalite standartlarıyla kayıt altına alınır.
 • Kurumsal kaynak planlaması sayesinde hatalı girişler, veri kaybı gibi işletme için olumsuzluk teşkil edecek durumlar önlenmiş olur.
 • Veriler tek alanda toplandığı için şirketlerin finansal durumlarının risk altına girmesi ihtimali azalır.
 • Birçok modülün tek sistem içinde oluşması sayesinde tüm veriler bir alanda toplanarak raporlanabilir. Bu da hızlı çıktı alınmasına ve yönetimin hızlı kararlar alabilmesine imkân tanır.

Firmalar Neden ERP Programı Kullanmalıdır?

Firmaların ERP sistemlerinikullanmaları için temel nedenler aşağıdaki gibidir:

 1. Farklı departmanlara ait finansal bilgilerin bir arada toplanıp kullanılabildiği entegre finansal bilgileri içeren bir sisteme sahiptir.
 2. Entegre müşteri sipariş bilgisi özelliği sayesinde birçok bilgiyi tek sistemde toplayıp farklı bölgelerde şirketlere iş akışlarını ve siparişleri kolayca takip edebilmeyi, yükleme işlemlerini ve faturalamayı takip etmeyi ve imalatı koordine bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlar.
 3. ERP sistemleri standardizasyon ve imalata dair işlem hızlarının artmasını sağlar.
 4. Stok optimizasyonu özelliği ile ERP, iş akışını düzenleyip siparişlerin bulunduğu aşama hakkında bilgi verir.
 5. ERP sistemleri, İnsan kaynakları sisteminin tek çatı altında toplanmadığı çok departmana sahip işletmelerde, İK bilgilerini standartlaştırarak tek alanda sunar. ERP, personel hakları ve bilgileri gibi farklı verilerin her sektörün kendi özel durumlarına göre geliştirilmesine olanak tanır.

Hangi Şirketler ERP Programı Kullanmalıdır?

ERP sistemleri, küçük orta ya da büyük ölçekli işletme fark etmeksizin farklı ölçekteki tüm işletmeler için ihtiyaçlarına uygun çözümleri üretebilen bir yapıya sahiptir. Ayrıca ERP, işletmelere çözüm sunabildiği gibi vakıflara, kar amacı gütmeyen kuruluşlara, hükumetlere ya da farklı diğer kuruluşlara da ihtiyaç duydukları çözümleri sunabilen bir sistemler bütünüdür.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Ön Muhasebe Nedir?
Muhasebe Nedir?
Ön Muhasebe ve Genel Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez