e-Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

2022-04-22T16:01:00

E fatura normalde kağıt üzerinde düzenlenen faturaların internet ortamından düzenlenerek çıkarılmasına denir. Çıktı olarak basılmadan önce sunucular aracılığıyla iletilir. Türkiyede  5 Mart 2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e fatura uygulaması mevzuata eklenmiştir.

Logo İşbaşı e fatura programını kullanarak siz de internet erişimi olan her yerden e-fatura/e arşiv fatura kesebilir işletmenize kesilen e-faturaya kabul/red verebilirsiniz.

Karşılıklı E- Fatura Düzenleme Zorunluluğu

Bu uygulamaya kayıt olmuş mükellefler birbirine satmış oldukları mal ve hizmetleri elektronik fatura olarak göndermek zorundadırlar. Bu yüzden e fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcıların 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren birbirlerine kağıt olarak çıkan fatura düzenleme imkanları bulunmamaktadır.

Muhafaza ve İbraz

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre taraflar düzenledikleri ve ya adlarına düzenlenen faturaları yasal süre zarfı boyunca muhafaza etmek zorundadırlar. Ayrıca faturaları da istendiği takdirde ibraz etme yükümlülükleri bulunmaktadır.

Arşivleme

Elektronik fatura uygulamasında düzenlenen ve alınan faturalara ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından saklama hizmeti verilmemektedir.  Faturalar kullanıcı tarafından kendi bilgisayarlarına indirilerek, bünyelerinde veya saklamacı kuruluşlar nezdinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Logo İşbaşı e fatura programını kullandığınızda e-faturalarınız dijital ortamda ek bir ücret oluşturmadan sizin için arşivlenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Temel ve Ticari fatura Senaryosu / e-Faturanın Reddi

Temel fatura ile ticari fatura arasındaki fark faturaya sistem üzerinden itiraz imkanıdır. E fatura uygulamasına dahil kullanıcılar e faturanın ticari ve ya temel olup olmamasına bakılmaksızın gelen faturaları almaları gerekir. Şema kontrolleri ile imza doğrulama hatası dışında faturaları reddetme gibi bir hak bulunmamaktadır.

Ünvan Değişikliği

E fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcını eğer unvanı değişmişse 15 gün içinde unvan değişikliğine ait Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisini ve durumu izah eden bir dilekçe hazırlamalı. Bunlarla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’na posta yoluyla, yeni unvana ait mali mühür temini için Kamu Sertifikasyon Merkezine elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Unvan değişikliğine giden mükellefin e fatura sistemindeki unvanı, dilekçesine istinaden güncellenir. Mükellefler yeni mali mühürlerini temin edene kadar, eski unvana ait mali mühürleri ile işlem yapmaya devam edebilirler.

Durum Kodları

E fatura alımında ve gönderiminde sıklıkla ortaya çıkan aşağıda belirtilen hata durum kodu türlerine göre işlem yapılır.1220 “Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi” Durum Kodu; Bu durum kodunun alınmışsa bilinki fatura alıcının posta kutusuna iletilmiştir. Fakat alıcı tarafından sisteme cevap dönülmediği anlamına gelir. Bu durumdaki fatura başarılı kabul edilmelidir. Aynı faturayı tekrar göndermeye gerek yoktur. Gönderilmeye çalışılması ise mükerrerliğe sebep olacağın için sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Alıcı taraf ise sistemine düşen faturayı Gelir İdaresinin belirlediği şema /şematron ve imza kontrollerinden geçirerek, fatura başarılı ise 1200 “Zarf başarıyla işlendi” sistem yanıtını gösterir. Eğer bir hata tespit edilmiş ise ilgili hata kodunu döner ve fatura değişim sürecini tamamlamaları gerekmekir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Fatura Nasıl Kesilir?
İade Faturası Nasıl Kesilir?
Serbest Meslek Makbuzu ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez