e-Ticaret Yapanlar İçin e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu Nedir?

2024-03-07T09:15:38
İçindekiler

  Bu yazımızda daha önce tebliğ taslağını paylaştığımız değişiklikler için tebliğ yayımlandı.

  509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca;

  • Gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara e-faturaya geçiş zorunluluğu getirilmiştir.  Aynı firmaların 1 Ocak 2024’e kadar da e-defter uygulamasına geçişi zorunlu tutulmuştur.
  • Kısaca özetlemek gerekirse; diyelim ki abccom internet sitenizden satış yapıyorsunuz ve/veya internet pazaryeri olarak bilinen ; trendyol, hepsiburada, n11, gittigidiyor, çiçeksepeti, pttavm vb platformlarda ürünlerini satışa sunuyorsunuz. 2020’de ve 2021 yılında yıllık cironuz bir milyon TL’yi aşmış ise 1 Temmuz 2022 yılında e-faturaya zorunlu olarak geçmeniz gerekiyor. Ayrıca 2022 yılı için bu tutarın 500 bin TL olarak belirlendiğini de ekleyelim.
  • Açıklanan tebliğin ilgili maddesini aşağıda bulabilirsiniz;
  • MADDE 1 – 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde ve (4) numaralı bendinde yer alan “aracıları.” ibaresi “aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, (b) fıkrasında yer alan “mükelleflerin,” ibaresi “mükellefler ile ihtiyari olarak uygulamaya dahil olan mükelleflerin, birbirlerine” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “düzenleyecekleri” ibaresi “düzenlemeleri ve almaları gereken” şeklinde değiştirilmiştir.

  “1- Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

  a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

  b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

  c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL

  ve üzeri olan mükellefler.”

  “7- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

  a) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

  b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL

  ve üzeri olan mükellefler.

  8- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.”

  • Tüm değişikliklerin yer aldığı Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

  Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

  14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

  Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

  14 gün ücretsiz deneyin
  Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
  Kredi Kartı Gerekmez