e-İrsaliye Fatura Yerine Geçer Mi?

2024-03-12T13:51:46

E-Fatura, dijitalleşen iş dünyasında giderek daha yaygın bir hale gelmiştir. E-Fatura’nın kullanımıyla ilgili olarak irsaliyenin yerine geçip geçemeyeceği sorusu da sıkça gündeme gelmektedir. E-Fatura’nın bazı durumlarda irsaliye yerine geçip geçemeyeceği ilgili mevzuatla belirlenmiştir.

E-Fatura’nın irsaliye yerine geçebilmesi, mal ve hizmetlerin elektronik ortamda, hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde takip edilmesini sağlar. Bu da işletmelerin operasyonel süreçlerini daha etkili bir şekilde yürütmelerine olanak tanır. Ayrıca kâğıt üzerindeki irsaliyelerin getirdiği maliyetten tasarruf edilir ve çevresel bir katkı sağlanır. Dijitalleşen iş dünyasında, e-Fatura’nın irsaliye yerine geçebilmesi hem iş süreçlerini kolaylaştırır hem de hataların ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesine yardımcı olur. Bununla birlikte ilgili değişikliği benimserken ilgili mevzuata uygun hareket etmek ve e-Fatura düzenlerken dikkatli olmak esastır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Ne Zaman İrsaliye Yerine Geçer?

E-Fatura’nın irsaliye yerine geçebilmesinin en önemli koşullarından biri, malın teslim edildiği anda faturanın elektronik olarak düzenlenmesi ve alıcıya iletilebilir durumda olmasıdır. Bu kural, mal hareketlerinin gerçek zamanlı olarak kaydedilmesini ve takip edilmesini sağlar. Böylelikle, malın hangi tarihte, kim tarafından ve hangi şartlarda teslim edildiğine dair tüm detaylar e-Fatura üzerinde kaydedilmiş olur.

E-Fatura’nın bu şekilde düzenlenmesi, kâğıt üzerinde bir irsaliyenin yarattığı potansiyel hataları ve eksik bilgileri ortadan kaldırır. Aynı zamanda, malın alıcıya ulaştığı andan itibaren tüm sorumlulukların kimde olduğuna dair hukuki bir belge oluşturur.

KDV Kanunu’nun 2. maddesi, mal teslimi tanımını ve bu teslimin nasıl gerçekleştiğine dair kriterleri belirler. Bu maddeye göre, malın alıcıya ya da alıcının adına hareket eden bir kişi veya kuruluşa gönderilmesi durumu, malın fiilen teslimi olarak kabul edilir. Bu da özellikle uzaktan satışlar ve üçüncü parti lojistik şirketleri aracılığıyla yapılan teslimatlarda oldukça önemlidir. Ayrıca mal nakliyesinin sürücüye (veya taşıma şirketine) tevdi edilmesi, malın satıcı tarafından teslim edildiği ve bundan sonraki süreçte taşıma şirketinin sorumluluğunda olduğu anlamına gelir. Bu da olası bir zarar veya kayıp durumunda sorumluluğun kimde olacağını belirleyen kritik bir aşamadır.

433 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği’ne göre, e-Faturanın irsaliye yerine geçebilmesi için bir diğer önemli şart, düzenleme saat ve dakikasının belirtilmesidir. Bu bilgileri içeren e-Faturaların çıktıları, irsaliye yerine geçebilir. Ancak bu çıktıların üzerine “İrsaliye yerine geçer” ibaresinin eklenmesi zorunludur. Ayrıca bu çıktıların malın teslimi sırasında düzenlenmiş olması gerekir.

Özetle e-Fatura’nın irsaliye yerine geçebilmesi için belirtilen koşulların sağlanması zorunludur. İlgili kanunlar ve tebliğlerde bu konuda yapılan düzenlemeler hem alıcıları hem de satıcıları koruma amacı gütmektedir. Bu nedenle işletmelerin ve bireylerin bu kurallara uymaları, olası hukuki problemlerin önüne geçmek adına önemlidir.

e-Fatura ve ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın e-İrsaliye özelliği ile saniyeler içinde e-İrsaliyenizi oluşturun ve müşterinize gönderin! Üstelik ücretsiz e-İrsaliyeye geçiş danışmanlığı ve yıllık 2100 kontör hediyesiyle!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

e-İrsaliye Geçmeme Cezası Nedir?

E-İrsaliye Başvuru Nasıl Yapılır?

e-İrsaliye Nasıl Kesilir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez