e-İrsaliye Düzenleme Nasıl Yapılır?

2024-03-12T13:51:12

e-İrsaliye, geleneksel sevk irsaliyelerinin dijital dönüşümünü temsil eden bir uygulamadır. Bu elektronik sistem, malların sevkiyatını belgeleme süreçlerini daha hızlı, hatasız ve etkin bir hale getirirken, çevresel etkiyi de azaltmaktadır. Türkiye’de e-İrsaliye’nin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğ ile yapılmıştır. Tebliğe göre özellikle sebze ve meyve ticareti yapan komisyoncu veya tüccarlar gibi belirli sektörlerde ve mükellef gruplarında e-İrsaliye kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda Hal Kayıt Sistemine bildirimde bulunma zorunluluğu olan mükellefler, 1 Ocak 2020’den itibaren e-İrsaliye sistemini kullanmaya başlamışlardır. Ancak bu tarih, diğer mükellef grupları için 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. Sevkiyat süreçlerini daha şeffaf, takip edilebilir ve denetlenebilir kılmaya çalışan “E-irsaliye nasil düzenlenir?” diye merak ediyorsanız, içeriği okumaya devam edebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

E-irsaliye Nasıl Düzenlenir?

e-İrsaliye’nin düzenlenmesinde, geleneksel irsaliyede olduğu gibi bazı temel kurallar vardır. İlk olarak mutlaka tarih, seri ve sıra numarası bilgilerini içermelidir. Elektronik ortamda düzenlenen bu belge, belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

e-İrsaliye düzenlendikten sonra 7 gün içerisinde ilgili faturanın da elektronik ortamda düzenlenmesi gerekir. Önemli bir detay olarak e-İrsaliye’ye dayanarak düzenlenen e-Fatura’nın, e-İrsaliye’nin düzenlendiği ay ve yıl içerisinde olması zorunludur.

Geleneksel sevk irsaliyesinin en az üç nüsha olarak düzenlenmesi gerektiğini bilinir. e-İrsaliye için de benzer bir uygulama bulunur. Düzenlenen e-İrsaliye’nin dijital kopyaları, malın taşındığı süre zarfında erişilebilir olmalıdır. Özellikle malı taşıyan araçta bu belgelere dijital olarak erişim sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmış olması gerekir.

e-Fatura ve ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın e-İrsaliye özelliği ile saniyeler içinde e-İrsaliyenizi oluşturun ve müşterinize gönderin! Üstelik ücretsiz e-İrsaliyeye geçiş danışmanlığı ve yıllık 2100 kontör hediyesiyle!

E-irsaliye Düzenlenme Zamanı

E-İrsaliye düzenleme süresi, malın sevkiyat sürecinin düzgün şekilde yürütülmesi için kritik bir öneme sahiptir. Genel olarak malın fiili sevkinden önce e-İrsaliye’nin düzenlenmiş olması esastır. Yani bir malın taşınmasından önce bu malın taşınacağını belirten e-İrsaliye belgesi hazırlanmalı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemlerine başarılı bir şekilde iletilmelidir.

Bu kuralın arkasındaki temel amaç mal sevkiyatlarının tam ve doğru bir şekilde kaydedilmesini ve denetlenmesini sağlamaktır. Böylece hem mükellefler hem de devlet, sevkiyatın doğruluğunu ve zamanında gerçekleştirildiğini doğrulayabilir.

Fakat belirtildiği gibi bazı istisnai durumlar söz konusu olabilir. Bu tür durumlar e-İrsaliye’nin malın fiili sevkinden önce düzenlenemeyeceği anlara işaret eder. Bu gibi durumlar için mükelleflerin belirlenen süreler ve kurallar dahilinde hareket etmeleri, gerekli izin veya bildirimleri yapmaları gerekir.

E-İrsaliye’de Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

E-İrsaliye, mal sevkiyatlarını belgelemek için dijital ortamda düzenlenen bir belgedir. Düzenlenirken belirli bilgilerin bu belgede mutlaka yer alması gerekir. E-İrsaliye’de yer alması zorunlu olan bilgiler şunlardır:

  • Düzenlenme tarihi ve belge numarası, e-İrsaliyenin hangi tarihte oluşturulduğunu ve belirli bir sıra içerisinde nerede yer aldığını gösterir.
  • Düzenleyenin bilgileri, e-İrsaliyeyi hazırlayan şahıs ya da kurumun adı, soyadı, ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarasını içerir.
  • Malın sevk edildiği ya da hizmetin sunulduğu kişi ya da kurumun adı, soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, işyeri adresi ve eğer farklıysa malın teslim edileceği adres bilgisi yer alır.
  • Taşınan malın detayları olarak hangi malın, hangi miktarda taşındığını belirten bilgiler.
  • Fiili sevk bilgileri olarak malın gerçekte ne zaman taşındığına dair tarih, saat ve dakika bilgileri.
  • Malı taşıyan aracın plaka numarası, şoförün adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası. Eğer taşıma bir kargo ya da lojistik firması tarafından yapılıyorsa, bu firmanın ve görevli personelinin adı, soyadı ve T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen bilgi içeriğine sahip karekod veya barkod. Bu kod e-İrsaliyenin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etmek için kullanılır.

Ayrıca mükellefler bu zorunlu bilgilere ek olarak kendi iş süreçleri ya da müşteri talepleri doğrultusunda farklı bilgileri de e-İrsaliye’ye dahil edebilirler. e-İrsaliye’nin etkili ve doğru bir şekilde kullanılabilmesi için bu zorunlu bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde belgeye eklenmesi gerekir. Bu da hem mükelleflerin hem de devletin, sevkiyat süreçlerini doğru ve şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlar.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

e-İrsaliye Fatura Yerine Geçer Mi?

e-İrsaliye Geçmeme Cezası Nedir?

E-İrsaliye Başvuru Nasıl Yapılır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez