E-Fatura Yanlış Kesilirse Ne Olur?

2022-07-06T11:12:48

Faturalar, yapılan satış işlemine ait ayrıntılıbilgileri içeren belgelerdir. Satın alınan mal ya da hizmet, satıcı ve alıcıya dair çok sayıda detaylı bilgifaturalarda bulunur. Bu bilgiler, daha sonra karşı karşıya kalınabilecekolumsuz durumlarda kullanılabilmesi için faturalara eklenir. Online olarakkesilen faturalar yapılan satış işlemi için bir kanıt fonksiyonu görür.

İnternet alışverişlerinde işlemler uzaktan yapıldığıve yüz yüze ilerlemediğinden bazı problemlerle karşılaşmak söz konusu olabilir.Bu yüzden internet üzerinden yapılan alışverişlerde kesinlikle faturadüzenlenmesi gerekir.

Faturanın elektronik ortamda hazırlanmış versiyonu ise E-fatura olarak adlandırılır. E arşiv fatura ile e fatura programı sayesinde elektronik ortamda oluşturulur ve saklanırlar. Süreci elektronik ortamda takip etmek pek çok kolaylık ve avantaj sağlar.

Bu duruma nadiren rastlansa da e fatura kesme programı aracılığı ile bazen yanlışlık yapılabilir. Bu tip durumlarda, hazırlanan e-Faturanın iptal edilmesi zorunludur.  Hangi fatura türünün kullanıldığına bağlı olarak iptal edilme şekli değişkenlik gösterebilir. Temel e-Fatura iptali işlemleri ve Ticari e-fatura iptali değişiklik gösterebilir.

E-faturalar, faturayı gönderen kişi ya da kurumtarafından iptal edilemezler. E-faturaların iptali için, faturanın gönderildiğikurum ya da kişinin e-faturayı reddetmesi gereklidir. Alıcının e-Faturareddinden sonra söz konusu fatura, e-Fatura İptal Portalı üzerinden kolaycaiptal edilebilir.

e-Fatura ve e-Arşiv faturaların oluşturulmasıyla beraber, e-fatura iptali gibi işlemleri denetleyen kurum Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’dır. Kurumun, e-Fatura ve e-Arşiv fatura iptalini kolaylaştıran sistemleri vardır. E-faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait E-Fatura İptal Portalı sistemi ile kolayca iptal edilebilir.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv fatura için aylık 150/ yıllık 1800 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Yanlış kesilene-fatura nasıl iptal edilir? E-Fatura iadesi nasıl yapılır?

Alıcının faturayı reddetme olanağının bulunmadığı fatura sistemi Temel e-Fatura sistemidir. Gönderen tarafından malı alan kişiye direkt olarak ulaşabilmesi amaçlanarak gönderilir. Temel e-fatura iptali diğer e-Faturaların iptal işlemlerine göre farklılık gösterir.

Temel e-Faturaların iptal edilmesi şu aşamalardanoluşur:

– Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuşolan e-Fatura İptal Portalı sistemine girilerek E-fatura iptal işlemleriniyapabilmek amacıyla yapılır.

– Fatura numarasını ve faturanın toplam tutarınıbelgeleri ve bu belgeyi Faturayı gönderen taraf imzalar.

– Bu belge gönderici tarafından oluşturulur ve alıcıtarafa iptal talebi olarak gönderilir.

– Sonrasında alıcının iptal talebini onaylanmasıbeklenir.

– Alıcı iptal talebine onay verirse e-Fatura iptaledilmiş olur. E-faturanın iptal durumu e-Fatura İptal Portalı üzerindengörüntülenebilir.

Alıcının e-Fatura iptal talebini onaylamamasıdurumunda e-Fatura iptal edilmez. İptal edilmeyen e-Fatura geçerliliğinikorumaya devam eder. E-Fatura İptal Portalı üzerinden iptal talebini gönderentaraf e- faturanın iptal edilip edilmediğini kontrol edebilir.

Alıcının faturayı reddetme, kabul etme ve iptal etmeimkanlarına sahip olduğu sistem ticari e-fatura sistemidir. Daha çok ticarialış-satış işlemlerinde kullanılır. İptali için alıcı tarafa 8 gün süre tanınmıştır. Alıcı taraf, bu 8 güniçerisinde e-Faturayı iptal etme hakkına sahiptir,  iptal etmezse fatura geçerliliğini korur.  KEP sistemi ile Ticari e-Faturaların iptaliiçin alıcı taraf, iptal talebini ileten yazı gönderir. Bu yazıdan sonra, alıcıve gönderici taraflar anlaşırsa ticari e-Fatura iptal edilmiş olur.

E-Arşiv Fatura iptali işlemi 7 gün içerisindegerçekleştirilmelidir. Alıcı ve satıcı, verilen bu 7 günlük süreyi aşarsa vefatura iptali gerçekleşmezse yeni bir fatura oluşturabilir ve müşteriyegönderebilir.

E-fatura ve e-Arşiv fatura uygulamaları karmaşık görünebilir. Ancak gerekli adımlar takip edildiğinde oldukça kolay bir şekilde iptal işlemi gerçekleşir. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın geliştirdiği sistemler kullanılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez