e-Adisyon Nedir? Nasıl Düzenlenir?

2024-03-12T11:19:53

Günümüzde birçok işletme, teknolojinin sunduğu avantajlardan yararlanarak iş süreçlerini elektronik ortama taşır. Bu bağlamda e-Adisyon gibi e-Dönüşüm uygulamaları da büyük bir öneme sahiptir. Bunlardan biri olan e-Adisyon, işletmelere elektronik ortamda kullanım imkânı sunan ve birçok kolaylık sağlayan bir uygulamadır. Peki bu belgede neler yer almalıdır, nasıl düzenlenir, e adisyon zorunluluğu gibi konular sizin de aklınızı karıştırıyorsa, içeriği okumaya devam edin.

e-Adisyon Nedir?

e-Adisyon, Vergi Usul Kanunu’nun hükümleri gereği masada servis yapan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet sektörü işletmelerinin kullanmak zorunda olduğu bir elektronik belge sistemidir. Bu sistem sayesinde adisyon belgeleri dijital ortamda düzenlenir, muhafaza edilir ve ibraz edilir. E-Adisyon belgesi, adisyon belgesiyle aynı hukuki niteliklere sahiptir ve Vergi Usul Kanunu tarafından kabul edilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayınlanan 14 Temmuz 2020 tarihli VUK 509 Tebliği değişiklikleriyle, adisyon belgesinin elektronik ortamda e-Belge olarak düzenlenmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesi imkânı sağlanmıştır. Bu değişikliklerle birlikte, işletmeler kağıt ortamda düzenlemekte oldukları adisyon belgelerini elektronik olarak düzenleyebilir ve bu belgeleri dijital platformda saklayabilirler.       

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

e-Adisyon Nasıl Düzenlenir?

e-Adisyon uygulamasında, adisyon belgesi Başkanlık tarafından belirlenen asgari bilgileri içermeli ve belge formatına uygun şekilde düzenlenmelidir. Bu şekilde, belgenin standart bir formata sahip olması ve gereken bilgileri içermesi sağlanır.

e-Adisyon belgeleri, hizmet süresince müşterinin masasında bulunma zorunluluğuna sahip değildir. Ancak, hizmet satışı tamamlandıktan sonra e-Adisyon belgeleri, evrensel tekil numarası bulunan e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya Ödeme Kaydedici Cihazlarda düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmelidir. Bu şekilde belge geçerliliğini korur ve ilgili kayıtların tutulması sağlanır.

Adisyon belgelerinin üretimi, anlaşmalı matbaalarda gerçekleştirilir. Anlaşmalı matbaalarda bastırılmayan, üzerine tarih yazılmamış veya müşteri masasına bırakılmamış adisyonlar düzenlenmemiş olarak kabul edilir. Adisyonların ilk örneği, fatura veya perakende satış fişi ile birlikte müşteriye teslim edilirken, ikinci örneği işletmede saklanır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

e-Adisyon’da Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

e-Adisyon belgesinde belirli bilgilerin bulunması zorunludur. Bu zorunlu bilgiler şu şekilde özetlenebilir:

 • Ad, soyad veya unvan, vergi dairesi, TCKN/VKN ve işletmenin adresi gibi bilgilerin belgede yer alması gerekir.
 • e-Adisyon belgesinin ne zaman düzenlendiği, saat ve dakika olarak belirtilmelidir.
 • Her e-Adisyon belgesinin kendine özgü bir evrensel tekil numarası olmalıdır. Ayrıca belgenin e-belge olarak tanımlandığını gösteren bir e-belge numarası da bulunmalıdır.
 • Belgede sunulan hizmetin veya satılan ürünün adı ve miktarı yer almalıdır.
 • e-Adisyon belgesinde, sunulan hizmetin veya satılan ürünün vergiler hariç ve dahil toplam tutarı belirtilmelidir.
 • Düzenlenen e-Adisyon belgesinin bağlantılı olduğu e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya ÖKC’ye (Ödeme Kaydedici Cihaz) ait bilgilerin belirtilmesi gerekir. Bu bilgiler ilgili belgenin evrensel tekil numarası (ETTN) veya ÖKC’nin cihaz sicil numarası şeklinde olabilir.

e-Adisyon Uygulamasına Nasıl Dahil Olunur?

e-Adisyon uygulamasına dahil olmak için aşağıdaki adımları takip etmek gerekir:

 • e-Adisyon uygulamasına dahil olmak için öncelikle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olmanız gerekir. Bu uygulamalar Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge düzenlemeyi sağlar.
 • e-Adisyon belgesini düzenleyebilmek, muhafaza edebilmek ve Başkanlığa iletebilmek için Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde hazırlıkları tamamlamanız gereklidir. Bu kapsamda, teknik ve altyapı gereksinimlerini karşılamak, gerekli sistem entegrasyonunu sağlamak ve belge düzenleme süreçlerini oluşturmak önemlidir.
 • e-Adisyon uygulamasına dahil olmak için Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerini kullanabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizi Başkanlık bilgi işlem sistemleriyle doğrudan entegre edebilirsiniz. Bu entegrasyonlar, e-Adisyon belgesi düzenleme ve iletim süreçlerini sağlar. Başvuru esaslarına uygun şekilde, ilgili belgeleri ve bilgileri sunarak e-Adisyon uygulamasına dahil olmak için başvuruda bulunmanız önem taşır.

Profesyonel muhasebe programı denince akla on binlerce kişinin tercih ettiği Logo İşbaşı akıllara gelir! Logo İşbaşı ile kolaylıkla ön muhasebenizi yönetir göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

e-Adisyon’un Avantajları Nelerdir?

İşletmelerin elektronik adisyon kullanımıyla elde edebilecekleri avantajlar şunlardır:

 • e-Adisyon uygulaması sayesinde kâğıt ve mürekkep kullanımına ihtiyaç duyulmaz. Bu da atık oluşumunu azaltır ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratır. Kâğıt tüketiminin azalması, ağaç kesimini engelleyerek doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
 • Elektronik adisyon kullanımı, kâğıt adisyonlar için yapılan masrafları ortadan kaldırır. Adisyon kâğıdı temin etmek ve basmak için harcanan maliyetlerden tasarruf edilir. Ayrıca kağıt adisyonların elden dağıtılması ve arşivlenmesi için harcanan zaman ve emek de azalır.
 • e-Adisyon uygulaması sayesinde adisyonlar dijital ortamda düzenlenir ve saklanır. Bu da adisyon işlemlerini hızlandırır ve daha verimli hale getirir. İşletmeler, müşteri siparişlerini elektronik olarak kaydedebilir, hızlıca düzenleyebilir ve iletebilir. Ayrıca e-Adisyon belgelerinin otomatik olarak kaydedilmesi ve arşivlenmesi sayesinde belgelere kolayca erişim sağlanır.
 • Özel entegratörlerle çalışarak e-Adisyon uygulamasına entegre olabilirsiniz. Bu entegrasyon, işletmelere destek hizmetleri sunar ve olası sistemsel sorunları çözmek için yardımcı olur. Entegratörlerin sağladığı teknik destek ve danışmanlık, sorunsuz bir geçiş süreci ve sürekli güncellemelerin sağlanmasına yardımcı olur.
 • Elektronik adisyon kullanımı, kâğıt adisyonlar üzerinde olası hataları minimuma indirir. Otomatik hesaplama ve doğrulama özellikleri sayesinde yanlış hesaplamaların veya yazım hatalarının önüne geçilir. Bu da daha doğru ve güvenilir adisyon belgeleri oluşturmanızı sağlar.

Entegrasyon imkânı ve destek hizmetleri sayesinde e-Adisyon uygulamasına sorunsuz bir geçiş süreci yaşanırken, hata oranı da minimum seviyeye düşer. Özetle, e-Adisyon uygulaması işletmelere modern, pratik ve çevreci bir yaklaşım sunarak iş süreçlerini kolaylaştırır ve verimliliği artırır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Vergi Dilimi Nedir? Güncel Vergi Dilimi Nasıl Hesaplanır?
Vergi Levhası Nedir ve Nasıl Alınır?
Vergi Nedir? Vergi Çeşitleri Nelerdir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez