Diş Hekimleri İçin e-SMM ve e-Fatura Kullanımı

2022-10-12T14:54:48

Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 yılının sonlarına doğru e-Fatura ve arşiv uygulamalarına yasal yaptırım getirdi. Bu uygulamaya geçiş hakkında detaylar kamuoyuna 509 numaralı Vergi Usul Kanun Genel Tebliği ile bildirilmiştir.

Bu yazımızda diş hekimlerinin uymak zorunda oldukları e-fatura hakkındaki mevzuat yükümlülükleri hakkında derlediğimiz bilgileri size sunuyoruz.

Diş Hekimleri İçin e-Fatura Zorunluluğu

Pek çok serbest meslek sahibi gibi yasal olarak diş hekimleri e fatura zorunluluğu altındadır. Öncelikle diş doktorlarının yasal olarak uyum sağlamak zorunda oldukları e-Fatura ve e-Smm terimleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Diş hekimi e fatura yükümlülükleri hakkında bilgi edinmek için lütfen okumaya devam ediniz.

E-Fatura Nedir? Temel Özellikleri Nedir?

E-faturanın kanuni geçerliliği, kağıt fatura ile birebir aynıdır. E-fatura ile ilgili işlemler tamamen dijital ortamda yürütülür. En basit şekliyle elektronik fatura, kağıt faturanın çevrimiçi ortamda gönderilen ve alınan türü olarak tanımlanabilir. E faturanın geçerli olması için hem alıcının hem de satıcının e-Fatura kullanıcısı olması gerekir. Yani e fatura kullanan hem satıcı hem de alıcının firma sahibi ya da işletmecisi kimliğiyle birlikte tüzel kişiliğe sahip olması gereklidir. E-faturanın temel özellikleri şunlardır:

E- fatura kullanılması yasal olarak, belli koşullar altında mecburidir.

• Faturaların mutlaka öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletilerek, bildiriminin yapılması gereklidir.

• Elektronik fatura işlemleri çevrimiçi olarak yapılır ve buna bağlı olarak kağıt çıktısı alınması mümkün değildir. E-faturanın kağıt çıktısı alınmak isteniyorsa e-Arşiv faturaya dönüştürülmelidir.

• E-faturanın elektronik ortamda düzenlemesi gereken formatı hazırdır ve zorunlu olarak bu formata bağlı olarak düzenlenmelidir.

• E fatura altında mali mühür yer alır.

E-Smm Nedir? Temel Özellikleri Nedir?

E-Smm açılımı ‘’e serbest meslek makbuzu’’ şeklindedir. Serbest meslek makbuzu adından da anlaşılacağı gibi serbest meslek sahiplerinin düzenlemesinin zorunlu olduğu bir makbuzdur. E-Smm serbest meslek makbuzun dijital ortamda düzenlenmiş halidir. Serbest meslek makbuzu ve E-Smm üzerinde, yapılan mesleki çalışmalara ait her türlü iş miktarı ve fiyatı belirtilir. Serbest meslek sahiplerinin yalnızca makbuz düzenleme yetkisi vardır. Gerekli koşulları yerine getirerek e-faturaya geçiş yapsalar da e-fatura düzenleme yetkileri yoktur. E-fatura ortamına geçiş yapan bir diş hekimi bu tip bir fatura hazırlayamaz, fakat kendisinin hizmet veya mal almasına karşılık düzenlenen faturaları e fatura şeklinde teslim alarak, saklayabilir. E-smm temel özellikler şunlardır:

• E serbest meslek makbuzu düzenleme yetkisi yalnızca serbest meslek sahiplerine aittir.

• E-smm 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen maddeler uyarınca hazırlanır.

• Kağıt halinde düzenlenen serbest meslek makbuzu ve e-serbest meslek makbuzunun yasal geçerlilikleri birebir aynıdır.

• E-smm talep eden tarafa kağıt üzerinde düzenlenerek verilebileceği gibi, elektronik ortamda düzenlendikten sonra da teslim edilebilir.

• E-serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda saklanması ve arşivlenmesi yani e-arşive yerleştirilmesi yasal olarak zorunludur.

• E-serbest meslek makbuzu dijital ortamda rapor olarak hazırlanmalı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Elektronik Ortamda Fatura Düzenleme Yöntemleri

Elektronik ortamda fatura düzenlenirken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

• Belge düzenleyen diş hekiminin kendisi ile ilgili bilgiler belirtilmelidir. Bu sırada yazılması gereken bilgiler şunlardır:

o Diş hekiminin adı, soyadı, unvanı o Diş hekiminin bağlı olduğu vergi dairesi

o Diş hekiminin TC kimlik numarası veya vergi numarası

• Faturanın adına kesildiği müşteri ile ilgili bilgiler o Müşterinin adı, soyadı, unvanı ve TC kimlik numarası o Faturanın adına kesildiği kişi veya şirketin vergi kimlik numarası

• Diş hekiminin ve muhatabın belge düzenleme tarihi

• Diş hekimi ve muhatabının adres/ iletişim bilgileri

• Makbuzun düzenlendiği tarihin yanı sıra düzenleme saati ve dakikası

• Belge numarası

• Verilen hizmet için talep edilerek, alınan para tutarı

• KDV ve diğer vergilere ait hesaplanan miktarlar

• Kayıt altında olup, bildirimi yapılmasının gerekli olduğu düşünülen ilave bilgiler

E-Smm düzenlenirken Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen 3 ayrı yöntem vardır. Bu yöntemler şunlardır:

• GİB tarafından kullanıma sokulan e-belge platformları (Gelir İdaresi Başkanlığı Portal Yönetimi) o Bu yöntemde öncelikle siteme giriş yapılır daha sonra elektronik arşiv için müracaat edilir. o Tebliğ edilmesi gereken evraklar dijital ortamda GİB’e ulaştırılır. o En son aşamada e-imza kullanılır.

• Başkanlık tarafından kendisine özel izin tanımlanan Özel Entegratör Yöntemi o Bu yöntemde GİB’den yasal izinleri alan özel firmalardan yararlanılır. Hizmet alınacak şirketin yasal izni olup olmadığı dikkatle kontrol edilmelidir.

• GİB bilgi işlem sistemine Doğrudan Entegrasyon Yöntemi ile entegre edilmiş şirkete ya da serbest meslek erbabına ait bilgisayar yazılımı

o Bu yöntemde mükellefler kendi sistemlerini direk olarak GİB’e entegre eder.

o Böylece düzenlenen belgeler ile elektronik ortamda müracaatta bulunulur ve entegrasyon sağlanır.

Siz hala GİB portalden mi e-Fatura kesiyorsunuz? Logo İşbaşı’nın GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu ile saniyeler içinde e-arşiv fatura kesin, anında müşterinize gönderin! 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

E-Arşiv Faturada İmza Zorunluluğu

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Nedir? Avantajları Nelerdir?

Zorunlu E-Faturaya Geçiş Kapsamına Kimler Giriyor?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez