Demir Çelik Sektörü İçin E-İrsaliye Zorunluluğu Nedir?

2024-03-13T08:41:55

E-irsaliye uygulaması, en genel anlamıyla demir çelik işletmeleri tarafından fiziksel olarak hazırlanan sevk irsaliye belgesinin elektronik ortama taşınmasıdır. Bu sayede e-irsaliye dijital ortam üzerinden alıcıya gönderilebildiği gibi e-irsaliyenin dijital ortamda saklanması ve ibrazı da yapılabilir. Bahse konu yasal düzenlemelerden sorumlu kamu kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır.

Demir Çelik Sektörü İçin E –Faturaya Geçiş Zorunluluğu Nedir?

GİB tarafından yayınlanan en son tebliği gereği cirosu en az 4 milyon TL olan demir çelik işletmesi sahibi firma sahiplerinin e-faturaya geçişi yasal zorunluluktur. Daha açıkça belirtmek gerekirse 2020-2021 yılında brüt satış hasılatı en az 4 milyon TL olan bütün firmaların e fatura geçişi yasal olarak zorunlu tutulmuştur. Daha önceki yıllarda demir çelik işletmelerin e-faturaya geçişi için minimal tutar yıllık cironun 5 milyon TL olması şeklinde belirlenmişken en son yayınlanan tebliğ uyarınca hesaba katılacak minimal yıllık ciro alt limit 4 milyon TL ile sınırlandırılmıştır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Ne Zaman E-Faturaya Geçilmesi Gerekiyor?

Bir önceki paragrafta belirtildiği gibi yıllık satış cirosu minimum 4 milyon TL’yi bulan demir çelik işletmelerin tebliğin yayınlandığı  seneyi izleyen yılbaşından itibaren e-faturaya geçişi zorunludur.

Zorunlu Faturaya Geçiş Sonrası E-Defter Kullanmak Zorunlu Mudur?

Zorunlu faturaya geçildikten sonra e-defter kullanılması kesinlikle zorunludur. Bunun yanı sıra e-fatura kullanmayan işletmeler de e-defter uygulamasından faydalanabilir. Ayrıca e-fatura uygulamasına geçmiş bulunan demir çelik şirketleri de dahil olmak üzere, bahse konu sektör haricinde bütün şirketlerin e-defter kullanması yasal olarak zorunlu tutulmuştur.

Demir çelik sektörü, Türkiye’nin en kritik sanayi kollarından biridir ve bu sektörde faaliyet gösteren firmaların dijital dönüşüm sürecine ayak uydurması, operasyonel süreçlerinin daha hızlı ve verimli ilerlemesi için kaçınılmazdır. e-İrsaliye, bu dönüşüm sürecinin en önemli adımlarından biridir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, demir ve çelik ile demir veya çelikten eşyaların imali, ithali veya ihracı faaliyetlerini yürüten mükellefler için e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunu getirmiştir. Bu zorunluluk, ticari kazançları basit usulde tespit edilen firmalar hariç, GTİP 72 ve GTİP 73 kodlu ürünlerle faaliyet gösteren firmaları kapsar.

GTİP 72 ve GTİP 73 kodlu ürünlerle faaliyet gösteren firmaların e-İrsaliye’ye geçiş zorunluluğu, bu firmaların uluslararası ticarette daha rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla da düşünülmüştür. Dijital belgeler, uluslararası ticaret işlemlerini hızlandıracak ve bu firmaların ihracat ve ithalat işlemlerini daha verimli bir şekilde yürütmelerini sağlayacaktır.

Ayrıca, e-İrsaliye’nin getirdiği bu zorunluluk, ticari kazançları basit usulde tespit edilen firmalar hariç olmak üzere sektörde faaliyet gösteren tüm firmaları kapsadığı için, büyük-küçük tüm firmaların bu dijital dönüşümü benimsemesi ve bu sayede sektörel bir bütünlük oluşturması beklenmektedir. Bu da hem sektör içi iş birliğini artırabilir hem de tüketicilere ve diğer iş ortaklarına karşı daha şeffaf ve güvenilir bir iş ortamı sunabilir.

Kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı muhasebe programı Logo İşbaşı’nın özet raporları sayesinde yaptığınız tüm işlemlerin günlük özetlerini inceleyerek işinizi daha iyi yönetebilirsiniz. e-Fatura ve e-Arşiv Faturanızı saniyeler içinde kesip tüm ön muhasebe işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz Logo İşbaşı’nı hemen deneyin!

Geçiş Süreci ve Uygulamaya Dahil Olma Şartları

Mükellefler için e-İrsaliye’ye geçiş süreci, zorunluluğun kapsamına alındığı ayı takip eden dördüncü ayın başından itibaren başlar. Bu tarihten itibaren, demir çelik sektörü firmalarının tüm sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemesi ve e-İrsaliye kullanıcılardan sadece e-İrsaliye formatında irsaliye alması gerekir.

e-Fatura ve ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın e-İrsaliye özelliği ile saniyeler içinde e-İrsaliyenizi oluşturun ve müşterinize gönderin! Üstelik ücretsiz e-İrsaliyeye geçiş danışmanlığı ve yıllık 2100 kontör hediyesiyle!

Demir Çelik Sektöründe e-İrsaliye’ye Nasıl Geçiş Yapılır?

Firmaların e-İrsaliye’ye geçiş yapabilmeleri için öncelikle tüzel kişi olarak faaliyet gösteriyorlarsa Mali Mühür, gerçek kişi olarak faaliyet gösteriyorlarsa e-İmza temin etmeleri gerekmektedir. Bu adımları tamamladıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olabilirler.

Demir çelik sektörü e-İrsaliye uygulaması, sektörde faaliyet gösteren firmaların operasyonel süreçlerini modernize ederken aynı zamanda maliyetleri düşürmelerine ve verimliliklerini artırmalarına olanak tanır. Bu zorunluluğun getirilmesi, sektörün daha şeffaf, denetlenebilir ve dijital bir yapıya kavuşmasını sağlar. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sektör ile ilgili tüm bu kararlar, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların iş süreçlerini daha şeffaf, hızlı ve denetlenebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. e-İrsaliye uygulamasına geçiş, firmaların lojistik ve sevkiyat süreçlerini dijitalleştirerek kağıt israfını azaltmaya, süreçleri hızlandırmaya ve daha çevreci bir iş ortamı oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez