Demir Çelik Sektörü İçin E-İrsaliye Zorunluluğu Nedir?

2022-04-15T16:39:25

E-irsaliye uygulaması, en genelanlamıyla demir çelik işletmeleri tarafından fiziksel olarak hazırlanan sevkirsaliye belgesinin elektronik ortama taşınmasıdır. Bu sayede e-irsaliyedijital ortam üzerinden alıcıya gönderilebildiği gibi e-irsaliyenin dijitalortamda saklanması ve ibrazı da yapılabilir. Bahse konu yasal düzenlemelerdensorumlu kamu kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır.

Demir Çelik Sektörü İçin E –Faturaya Geçiş Zorunluluğu Nedir?

GİB tarafından yayınlanan en son tebliği gereği cirosu en az 4 milyon TL olan demir çelik işletmesi sahibi firma sahiplerinin e-faturaya geçişi yasal zorunluluktur. Daha açıkça belirtmek gerekirse 2020-2021 yılında brüt satış hasılatı en az 4 milyon TL olan bütün firmaların e faturaya geçişi yasal olarak zorunlu tutulmuştur. Daha önceki yıllarda demir çelik işletmelerin e-faturaya geçişi için minimal tutar yıllık cironun 5 milyon TL olması şeklinde belirlenmişken en son yayınlanan tebliğ uyarınca hesaba katılacak minimal yıllık ciro alt limit 4 milyon TL ile sınırlandırılmıştır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Ne Zaman E-Faturaya Geçilmesi Gerekiyor?

Bir önceki paragrafta belirtildiği gibiyıllık satış cirosu minimum 4 milyon TL’yi bulan demir çelik işletmelerintebliğin yayınlandığı  seneyi izleyenyılbaşından itibaren e-faturaya geçişi zorunludur.

Zorunlu Faturaya Geçiş Sonrası E-Defter Kullanmak Zorunlu Mudur?

Zorunlu faturaya geçildikten sonra e-defter kullanılması kesinlikle zorunludur. Bunun yanı sıra e-fatura kullanmayan işletmeler de e-defter uygulamasından faydalanabilir. Ayrıca e-fatura uygulamasına geçmiş bulunan demir çelik şirketleri de dahil olmak üzere, bahse konu sektör haricinde bütün şirketlerin e-defter kullanması yasal olarak zorunlu tutulmuştur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen ücretsiz deneyin

Demir-Çelik Sektöründe E-İrsaliye Zorunluluğu Nedir?

E-irsaliye geçiş zorunluluğu kavramı ilekast edilen, e-irsaliye uygulamasına yasal olarak mecburen katılması gerekenmükellefleri tanımlamaktır. Bu kapsamdaki işletmeler Hazine ve MaliyeBakanlığı’nca hazırlanmış bulunan ‘’Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği DeğişiklikYapılmasına Dair Tebliğ’’de detaylı olarak belirtilmiştir. Resmi olarakhazırlanan ve yürürlüğe konulan bu tebliği ile işletmelerin e-irsaliyeyegeçmelerini zorunlu tutan alt sınırlar düşürülmüştür. Yani yıllık cirosugöreceli olarak önceki yıllardan daha düşük olan şirketlere de e-irsaliyezorunluluğu getirilmiştir.

Firmaların e-irsaliye uygulamasınageçmesi sayesinde dijital ortamda takip edebilecekleri uygulamalar şunlardır:

  • İrsaliyegönderme
  • İrsaliyegönderme
  • İrsaliyealma
  • İrsaliyeyanıtlama
  • İrsaliyesaklama
  • İrsaliyegörüntüleme

Demir Çelik Sektöründe E-İrsaliyeye Zorunlu Geçiş Ne Zaman

GİB Tarafından yayınlanan en sontebliğde, zorunlu e-irsaliyeye geçiş için talep edilen ciro tutarıdüşürülmüştür. Daha önceki yıllarda bahse konu ciro alt sınırı 25 milyon TLiken, 2021 itibariyle bu rakam 10 milyon ve üzeri olarak tekrar düzenlendi.

Bahse konu revizyon ile e-fatura uygulamasında kaydı bulunan 2021 ve daha sonraki senelerde yıllık cirosu en az 10 milyon TL olan vergi mükelleflerinin bahse konu dönemi izleyen Temmuzu ayı başından geçerli olmak üzere  e-irsaliye uygulamasına geçişi zorunluk tutulmuştur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez