Defteri Kebir Nedir?

2024-03-13T15:07:45

Yevmiye defterlerine yazılan ödemeler, işlem sırası ve tarih gözetilmeksizin
Vergi Usul Kanunu’nun 182. maddesine göre belirli bir düzenlemeye tabi olmadan yazılır. Bu tür yevmiye defteri gibi defterlerde oluşan düzensizliklerden kaçınmak ve muhasebe kayıtlarının hesaplara dağılımının daha düzenli şekilde yapılabilmesi için ayrıca bir deftere ihtiyaç duyulur. Bu defterle birlikte hesaplardaki hareketlerin kontrol ve takiplerinin yapılması hedeflenir. İşte bu hesaplarda belirtilen rakamların sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi ve dağıtılması görevini gören defterlere “Defter-i Kebir
adı verilir.

Defter-i Kebir, günümüzde sıklıkla “Büyük Defter” adı ile bilinir.
Bu defterin tutulması muhasebe açısından neredeyse zorunlu hale gelmiştir.
Çünkü yevmiye defterlerine kaydedilmiş işlemleri sistemli şekilde hesaplara
dağıtan ve bu hesaplarda da düzenli şekilde toplanmasını sağlayan bu
defterlerdir.

 

Defter-i Kebir Düzenleme Kuralları Nelerdir?

Defter-i Kebir düzenlenirken birtakım kurallara uyulması gerekir. Bu kurallar şu şekilde özetlenebilir:

 • Kayıtlar Türkçe dilinde tutulmalıdır. Ancak Türkçe kayıtların da bulunması şartı ile başka dilde de kayıt tutulabilir.
 • Hesap kayıtlarındaki fiyatlar TL cinsinden yazılmalıdır.
 • Kayıtlar sırasında rakamlar, kısaltmalar, harfler ve diğer kullanılacak semboller anlam karmaşası yaratmayacak şekilde ve tekdüze şekilde kullanılmalıdır.
 • Tutulan kayıtlar doğru, zamanında, eksiksiz ve sistematik şekilde tutulmalıdır.
 • Kayıtlar arasında kesinlikle satır atlanmamalı ve boşluk bırakılmamalıdır.
 • Defter-i kebir genellikle ciltli olarak basılır. Bu bağlamda sayfalar asla ciltten koparılmamalıdır. Ayrıca onaylı sayfalarda onay kısımları yırtılmamalı ve asla sırası bozulmamalıdır.
 • Defter-i kebir kayıtları en fazla 10 gün geciktirilebilir. Daha fazla geciktirilmesi mümkün değildir. Bu sebeple kayıt altına alınacak olan işlemler, işin hacmine ve gerekliliklerine uygun şekilde muhasebenin düzen ve işleyişini bozmayacak bir zaman içerisinde tamamlanmalıdır.
 • Firmalarda / işletmelerde yapılan işlemlerin muhasebe fişleri, bordro ve primanota gibi eklerin, yetkili yöneticilerin imzaları ile paraflarını taşıması gereklidir. Ayrıca kayıtların deftere işlenmesi hükmü kabul olduğundan en geç 45 gün içerisinde bu kayıtların da deftere işlenmesi zorunludur.
 • Defter maddelerinde herhangi bir hata yapılması durumunda, yanlışlıklar sadece muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Bu bağlamda herhangi bir kaydın ya da yazım yanlışının üzeri çizilecekse, önceki yazı ve/veya içerik belirsiz hale getirilecek şekilde çizilemez ya da  değiştirilemez.

Defter-i Kebirde Olması Gerekenler Nelerdir?

Defter-i kebirde olması zorunlu olan bilgiler şunlardır:

 • Hesabın adı
 • Yevmiye defterinin tarihi
 • Yevmiye defterinin madde numarası
 • Alacaklı ya da borçlu tutarları
 • Madde ile ilgili açıklama

Defter-i Kebir Görevleri Nedir?

Defter-i kebir, muhasebe bölümünün sınıflandırma aktivitesini yerine getiren önemli bir defterdir. Bu defterden elde edilen rakamlar, diğer muhasebe belgeleri için birer kaynak niteliği taşıdığından önemlidir. Bu sebeple defter-i kebir kayıtlarının doğru, eksiksiz ve zamanında tutulması, muhasebe işlemlerinin sağlıklı şekilde yürümesi bakımından son derece önemlidir.

Siz de on binlerce kullanıcısı olan ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile tüm ön muhasebe işlemlerinizi ister webden ister cepten kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Defter-i Kebir Örneği

Matbu büyük defter örneği aşağıdaki gibidir:

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez