Defteri Kebir Nedir?

2022-10-07T14:59:09

Yevmiye defterlerine yazılan ödemeler, işlem sırası ve tarih gözetilmeksizin Vergi Usul Kanunu’nun 182. maddesine göre belirli bir düzenlemeye tabi olmadan yazılır. Bu tür yevmiye defteri gibi defterlerde oluşan düzensizliklerden kaçınmak ve muhasebe kayıtlarının hesaplara dağılımının daha düzenli şekilde yapılabilmesi için ayrıca bir deftere ihtiyaç duyulur. Bu defterle birlikte hesaplardaki hareketlerin kontrol ve takiplerinin yapılması hedeflenir. İşte bu hesaplarda belirtilen rakamların sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi ve dağıtılması görevini gören defterlere “Defter-i Kebir” adı verilir.

Defter-i Kebir, günümüzde sıklıkla “Büyük Defter” adı ile bilinir. Bu defterin tutulması muhasebe açısından neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Çünkü yevmiye defterlerine kaydedilmiş işlemleri sistemli şekilde hesaplara dağıtan ve bu hesaplarda da düzenli şekilde toplanmasını sağlayan bu defterlerdir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Defter-i Kebir Düzenleme Kuralları Nelerdir?

Defter-i Kebir düzenlenirken birtakımkurallara uyulması gerekir. Bu kurallar şu şekilde özetlenebilir:

 • Kayıtlar Türkçe dilinde tutulmalıdır. Ancak Türkçekayıtların da bulunması şartı ile başka dilde de kayıt tutulabilir.
 • Hesap kayıtlarındaki fiyatlar TL cinsinden yazılmalıdır.
 • Kayıtlar sırasında rakamlar, kısaltmalar, harfler vediğer kullanılacak semboller anlam karmaşası yaratmayacak şekilde ve tekdüzeşekilde kullanılmalıdır.
 • Tutulan kayıtlar doğru, zamanında, eksiksiz ve sistematikşekilde tutulmalıdır.
 • Kayıtlar arasında kesinlikle satır atlanmamalı ve boşlukbırakılmamalıdır.
 • Defter-i kebir genellikle ciltli olarak basılır. Bubağlamda sayfalar asla ciltten koparılmamalıdır. Ayrıca onaylı sayfalarda onaykısımları yırtılmamalı ve asla sırası bozulmamalıdır.
 • Defter-i kebir kayıtları en fazla 10 gün geciktirilebilir.Daha fazla geciktirilmesi mümkün değildir. Bu sebeple kayıt altına alınacakolan işlemler, işin hacmine ve gerekliliklerine uygun şekilde muhasebenin düzenve işleyişini bozmayacak bir zaman içerisinde tamamlanmalıdır.
 • Firmalarda / işletmelerde yapılan işlemlerin muhasebefişleri, bordro ve primanota gibi eklerin, yetkili yöneticilerin imzaları ileparaflarını taşıması gereklidir. Ayrıca kayıtların deftere işlenmesi hükmükabul olduğundan en geç 45 gün içerisinde bu kayıtların da deftere işlenmesi zorunludur.
 • Defter maddelerinde herhangi bir hata yapılmasıdurumunda, yanlışlıklar sadece muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Bubağlamda herhangi bir kaydın ya da yazım yanlışının üzeri çizilecekse, öncekiyazı ve/veya içerik belirsiz hale getirilecek şekilde çizilemez ya da  değiştirilemez.

Defter-i Kebirde Olması Gerekenler Nelerdir?

Defter-ikebirde olması zorunlu olan bilgiler şunlardır:

 • Hesabın adı
 • Yevmiye defterinin tarihi
 • Yevmiye defterinin madde numarası
 • Alacaklı ya da borçlu tutarları
 • Madde ile ilgili açıklama

Defter-i Kebir Görevleri Nedir?

Defter-i kebir, muhasebe bölümünün sınıflandırma aktivitesini yerine getiren önemli bir defterdir. Bu defterden elde edilen rakamlar, diğer muhasebe belgeleri için birer kaynak niteliği taşıdığından önemlidir. Bu sebeple defter-i kebir kayıtlarının doğru, eksiksiz ve zamanında tutulması, muhasebe işlemlerinin sağlıklı şekilde yürümesi bakımından son derece önemlidir.

Siz de on binlerce kullanıcısı olan ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile tüm ön muhasebe işlemlerinizi ister webden ister cepten kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Defter-i Kebir Örneği

Matbu büyük defter örneği aşağıdaki gibidir:

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez