Defter Beyan Sistemi Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır?

2023-01-20T15:22:45

Her sektörde gerçekleşen dijital dönüşümün bir yansıması olan Defter Beyan Sistemi mükelleflerin birçok işlemi online olarak kolayca yapabilmesine imkân tanır. Bildirim, beyanname ve dilekçelerin düzenlenmesi, iletilmesi ve alınması için uygun bir zemin hazırlayan Defter Beyan Sistemi her ölçekten mükellefin avantajları sayesinde kullandığı bir elektronik muhasebe çözümüdür.

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Defter Beyan Sistemi serbest meslek erbaplarının, basit usulde defter tutan mükelleflerin ve işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin, defter beyanlarını elektronik olarak yapabilmesini mümkün kılan bir sistemdir. Bu sistemde beyanname, bildirim ve dilekçe gibi işlemler yapılabilir. İnternet üzerinden kullanılır ve bazı gruplar için kullanması zorunludur.

Defter Beyan Sistemi Ne İçin Kullanılır?

Defter beyan sistemi mükellefler tarafından birçok işlemi yapmak için kullanılır. Vergi beyannameleri, bildirimler ve dilekçeler bu sistem üzerinden oluşturulabilir. Aynı zamanda elektronik belgeler kayıt altına alınabilir, belirli dönemlere ait kayıtlar görüntülenebilir. Defter işlemlerinin neredeyse tamamı Defter Beyan Sistemi sayesinde maliyetsiz şekilde internet bağlantısının bulunduğu herhangi bir yerden gerçekleştirilebilir.

Defter Beyan Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Defter Beyan Sistemi’nin başlıca avantajları şu şekildedir:

● Kayıt dışı faaliyetler önlenmiş olur.

● Defter, bildirim ve dilekçe işlemleri internet üzerinden yapılabilir, belgelerin basım maliyetleri ortadan kaldırılır.

● Elektronik belgeler istenildiği zaman mekândan bağımsız şekilde görüntülenebilir.

● Belgeler internet üzerinde kayıt altına alınır, fiziksel bir dosyalama gerekmez.

Defter Beyan Sistemi’ni Kullanmak Zorunlu Mu?

Serbest meslek erbapları, işletme hesabına göre defter tutanlar ve basit usule tabi mükellefler Defter Beyan Sistemi’ni kullanmak zorundadır.

● Noterler ve noterlik görevini ifa edenler hariç olmak üzere, serbest meslek erbapları için 1 Ocak 2018 tarihinde Defter Beyan Sistemi’ni kullanmak zorunlu kılınmıştır.

● Serbest meslek kazanç defteriyle beraber işletme hesabına göre defter tutanlar için 1 Ocak 2018 tarihinde Defter Beyan Sistemi’ni kullanmak zorunlu hâle getirilmiştir.

● Diğer mükellefler için ise 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana Defter Beyan Sistemi’ni kullanmak zorunludur.

Defter Beyan Sistemini Kimler Kullanabilir?

Şu gruplar Defter Beyan Sistemi’ni kullanabilir:

● Serbest meslek erbapları

● Basit usule göre defter tutanlar

● İşletme hesabına göre defter tutanlar

Defter Beyan Sistemi’nde Hangi Defterler Tutulabilir?

Defter Beyan Sistemi kullanılarak şu defterler tutulabilir:

● Ambar defteri

● Envanter defteri

● Bitim işleri defteri

● Damga vergisi defteri

● Çiftçi işletme defteri

● Serbest meslek kazanç defteri

● İşletme defteri

● Amortisman defteri

Defter Beyan Sistemi’nde Hangi İşlemler Yapılabilir?

Mükellefler Defter Beyan Sistemi’ni kullanarak şu işlemleri yapabilir:

● Beyannameler oluşturulabilir, görüntülenebilir, onaylanabilir, kayıt altına alınabilir ve gönderilebilir.

● Elektronik belgeler düzenlenebilir, görüntülenebilir, kayıt altına alınabilir.

● Her türden vergi ve ticari işlem kayıt altına alınabilir.

Defter Beyan Başvuru Süresi Ne Kadar?

Defter Beyan Sistemi’ni kullanmak zorunda olan mükellefler faaliyete başlayacakları yıldan bir önceki ayın son gününe kadar başvuru yapmalıdır.

Defter Beyan 2023 Ücreti Nedir?

Defter beyan ücretleri her yıl Aralık ayında belirlenir. Bu ücretin ne kadar olacağı ise mükellefin durumuna ve defterin sayfa sayısına göre değişiklik gösterir.

Defter Beyan Sistemi’ne Nasıl Başvuru Yapılır, Nasıl Kayıt Olunur?

Mükellefler şu yöntemlerle başvuru yapabilir:

● defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden,

● Gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi üzerinden. İnternet sitesi üzerinden başvuru için:

● defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra ‘Başvuru Yapınız’ butonu tıklanır.

● Kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapılır.

● Kimin adına başvuru yapılacağı seçildikten sonra Defter Beyan Sistemi Başvuru Dilekçesi ekranda görüntülenir.

● Gerekli alanlar eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra başvuru onaylanır. Bu dilekçe aynı zamanda yazdırılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Defter Beyan Sisteminde Alt Kullanıcı Şifresi Nasıl Alınır?

defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yapılır.

● Sol tarafta yer alan liseden ‘Sistem Yönetimi’ seçilir.

● ‘Kullanıcı Listeleme’ butonu seçilir.

● Mükellefe ait kayıtlı kullanıcılar listelenir.

● İlgili kullanıcının bilgilerinin yanında yer alan ‘Şifre Değiştir’ butonu ile şifre alınabilir. Yeni bir alt kullanıcı eklemek ve şifresini almak için ise ‘Sistem Yönetimi’ ve ardından ‘Kullanıcı Ekle’ butonu seçilir. Bilgiler girildikten sonra alt kullanıcıya ait şifre belirlenebilir.

Defter Beyan Sistemi ile İlgili İşlemler ve Sıkça Sorulan Sorular

Defter Beyan Sistemi Nedir?

Serbest meslek erbaplarının, basit usule göre defter tutanların ve işletme hesabına göre defter tutanların kullanabileceği, beyanname, bildirim ve dilekçe işlemlerinin internet üzerinden yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir.

Defter Beyan Sistemi’ni Kullanmak Zorunlu Mu?

Serbest meslek erbapları, işletme hesabına göre defter tutanlar ve basit usule göre defter tutanlar Defter Beyan Sistemi’ni kullanmak zorundadır.

Defter Beyan Sistemi’nde Hangi İşlemler Yapılabilir?

Defter Beyan Sistemi’nde beyannameler düzenlenebilir, iletilebilir, her türlü işlem kayıt altına alınabilir, elektronik belgeler düzenlenebilir.

Defter Beyan Sistemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Şu adımlarla Defter Beyan Sistemi üzerinden Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi doldurulabilir: ● Sisteme giriş yapıldıktan sonra sol taraftaki listeden ‘Muhasebe Bilgileri’ seçilir.

● ‘Hesap Özeti’ seçildikten sonra tarih aralığı girilir ve ‘Oluştur’ butonuna tıklanır.

● Ekranda görüntülenen hesap özetinin doğruluğu kontrol edilir ve ‘Kaydet’ butonuna tıklanır.

● Sol menüden ‘Beyannameler’ listesinde yer alan ‘Yıllık Gelir Vergisi’ seçeneğine tıklanır.

● Ekranda beliren alanlara bilgiler girildikten sonra ‘Beyanname Oluştur’ seçeneğine tıklanır.

● ‘Yıllık Gelir Vergisi’ listesinde yer alan ‘Genel Bilgiler’ seçilir, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra sosyal güvenlik bilgileri ve varsa teşvik bilgileri girilir.

● ‘Onayla ve Kaydet’ butonu seçilir ve işlem tamamlanır.

Defter Beyan Sistemi’nde Düzeltme Nasıl Yapılır?

Defter Beyan Sistemi üzerinden yapılan hatalar şu adımlarla düzeltilebilir:

● ‘Beyannameler’ başlığında beyanname türü seçilir ve ‘Oluştur’ butonuna tıklanır.

● Ekranda beliren alanlara bilgiler doldurulur, ‘Onayla ve Kaydet’ seçilir.

● ‘Mali Müşavir İşlemleri’ başlığından ‘Beyanname İşlemleri’ seçilir ve ‘Paket Gönderilecek’ seçeneği seçilir. ‘Gönder’ butonuna tıklanır.

● ‘İşlemler’ bölümünden ‘Özel Onayla’ butonu seçilir. ‘Beyanname Onay’ bölümünde gerekli alanlar doldurulur.

● Son olarak ‘Onayla’ butonu seçilir ve düzeltme beyannamesi oluşturulur.

Defter Beyan Sistemi’nde Fiyat Farkı Nasıl İşlenir?

Defter Beyan Sistemi’nde fiyat farkı şu adımlarla işlenebilir:

● ‘Muhasebe Bilgileri’ seçildikten sonra ‘Gelir Ekle’ butonuna tıklanır.

● Belge bilgisi bölümünde yer alan ‘Diğer’ seçeneği seçilir ve ‘Gelir Kalemleri’ penceresine giriş yapılır.

● ‘Hasılat’ bölümünden ‘Diğer’ butonu seçilir ve fiyat farkı girilir.

Defter Beyan Sistemi’ne Z Raporu Nasıl İşlenir?

Z raporu şu adımlarla sisteme işlenebilir:

● İlk olarak ‘Muhasebe Bilgileri’ bölümünden ‘Toplu Gelir Belgesi Ekle’ butonu seçilir.

● ‘İşletme Z Raporu Veri Formatı’ seçilir ve Excel şablonu doldurulur.

● ‘Excel Göster’ seçeneği seçilir ve ‘Kaydet’ butonuna tıklanır. Bu şekilde Z raporu sisteme işlenmiş olur.

Defter Beyan Sisteminde Sabit Kıymet (Demirbaş) Kaydı Nasıl Yapılır?

● Sisteme giriş yapıldıktan sonra ‘Sistem Yönetimi’ ve ardından ‘Defter İşlemleri’ başlığı seçilir.

● Amortisman defteri aktif hale getirilir.

● ‘Sabit Kıymet Yönetimi’ başlığından ‘Giriş İşlemleri’ ve ‘Devir Fişi’ seçilir.

● Gerekli bilgiler doldurularak demirbaş eklenebilir.

Defter Beyan Sisteminde Dönem Başı Emtia Mevcudu Kaydı Nasıl Yapılır?

● ‘Mali Müşavir’ işlemleri sekmesinden ‘Mükellef Yönetimi’ başlığı seçilir.

● Mükellef seçimi yapılır.

● Sağ üst menüden ‘İşletme Defterine Geç’ seçilir.

● ‘Muhasebe Bilgileri’ bölümünden ‘Gider Ekle’ seçilir.

● Ekranda beliren alanlara bilgiler doldurulur ve ‘Kaydet’ butonuyla işlem tamamlanır.

İşletme Defteri Tutanlar Hangi Beyannameleri Verir?

● Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

● Muhtasar Beyannamesi

● Prim Hizmet Beyannamesi

● KDV Beyannamesi

Defter Beyan Sistemine Ne Zaman Geçildi?Defter Beyan İlk Ne Zaman Başladı?

Basit usule tabi olan kişiler ve serbest meslek sahibi kişiler için Defter Beyanname Sistemi ilk olarak 1 Ocak 2018 tarihinde kullanılmaya başlandı. Diğer gruplar için ise sistem 1 Ocak 2019 tarihinde kullanılmaya başlandı.

Defter Beyan Sisteminde Yeni Dönem Nasıl Açılır?

● ‘Mali Müşavir İşlemleri’ başlığından ‘Mükellef Bilgileri’ seçilir.

● ‘Sicil Bilgileri’ penceresinden ‘Güncelle’ butonu seçilir ve yeni dönem eklenir.

Noterler Defter Beyan Sistemine Dahil Mi?

Noterler de Defter Beyan Sistemi kullanır. Sistemi kullanacak noterlerin 1 Ocak 2019 tarihinden önceki ayın son gününe kadar başvuru yapmalıdır.

Defter Beyan Mükellefi Ne Demek?

Defter Beyan Mükellefi Defter Beyan Sistemi’ni kullanmakla yükümlü gruplara verilen isimdir. Bu gruplara basit usul ile defter tutanlar, işletme hesabına göre defter tutanlar ve serbest meslek erbapları dahildir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez