E-Defter Nedir? E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

2022-04-21T16:16:53

Ticari faaliyetlerle uğraşan gerçek ya da tüzelkişiler artık işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirerek zamandan vegereksiz maliyetlerden tasarruf etme yolunu seçmekte. e-Defter uygulaması da bunlardanbiridir. Zorunlu mükellefler dışında her sene gönüllü olarak da bu sistemegeçiş sağlayan birçok mükellef mevcuttur. Peki, e-Defter uygulaması ne işeyarar ve kimler bu uygulamadan faydalanabilir?

e-Defter Nedir?

e-Defter; Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunuhükümlerine göre zorunlu olan tüm defterlerin, dijital ortamda dosya biçimindehazırlanması, herhangi bir baskıya ihtiyaç duyulmaksızın kaydedilmesi, dosyayaait tüm bilgilerin güvence altında tutulması ve gerekli hallerde ispat aracı olarakkullanılabilir olmasını sağlayan uygulamalar bütünüdür.

e-Defter uygulaması ile muhasebe programına bağlı kalmaksızın tüm muhasebe programlarından kayıtlar alınarak e-Defter oluşturulabilir.

Firmalar, e-Defter formatına geçmeleri halindekağıt ortamında defter tutamaz. e-Defter kullanmaya başlayan işletmeler,başladıkları tarihten itibaren fiziki defterleri için kapanış tasdiki yaptırmakdurumunda kalır.

e-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Defter uygulamasına yalnızca elektronik ortamüzerinden başvuru alınır. Başvuru esnasında yöntemler, tüzel kişi ve gerçekkişi arasında küçük farklılıklar içerebilir.

 • Tüzel kişi olan mükellefler www.edefter.gov.tr adresinde yer alan başvuru formu taahhütnamesini doldurur. Mükelleflerin başvuruyu yapan kurumun sahip olduğu mali mühür ile onay vermeleri gerekir.
 • Mükellef gerçek kişi ise yine www.edefter.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu ve taahhütnameyi doldurup kendilerine ait mali mühür ya da nitelikli elektronik imza ile onay vermek durumundadır.

Defterlerini elektronik ortamda oluşturup işlemekisteyen kişilerin tüm e-Defter işlemlerini GİB’den uyumluluk onayı almışbir yazılım ile yapması gerekir.

Başvuru sürecini özetlemek gerekirse;

 • Mali mühür ya da zaman damgası,
 • Uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olunması,
 • Kullandığınız programın e-Defter formatına göre güncellenmesi,
 • Mükelleflerin e-Defteri saklamaları halinde, Türkiye’de uygun arşivleme seçeneğinin seçilmesi şeklindedir.

e-Defter’in Avantajları Nelerdir?

 • e-Defter uygulaması ile birlikte arşiv maliyeti ortadan kalkar ve zamandan tasarruf sağlanır.
 • Çevreyi oluşabilecek atıklardan koruma konusunda fayda sağlar.
 • Defter için yazıcıdan çıktı alarak kağıt ve mürekkep harcamanıza gerek kalmaz.
 • Sayfa adedini göz önüne alarak kağıt bastırma ve notere onaylatma zorunluluğu ortadan kalkar.
 • e-Defter uygulaması sayesinde belgelerinizi güvenli bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.

e-Defter Berat Yükleme Süreleri Nedir?

Vergi Usul Kanunu Tebliğinde yer alan usul veesaslara göre e-Defter beratı; elektronik ortamda oluşturulan defterlerleilgili olarak Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olanbilgileri içeren ve Başkanlık’ın mali mührü ile onaylanan bir elektronikdosyadır.

Berat süreleri nelerdir?

e-Defter uygulamasına başvuran mükelleflerinuygulamaya başladığı tarih itibarıyla Büyük Defter ve Yevmiye Defteri’nielektronik ortamda tutmaları zorunlu hale gelir. Elektronik Defter GenelTebliği’ne göre;

 • “Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza ya da mali imza ile imzalar.
 • Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylar.” hükümleri yer alır.

Aylık periyotlar ile oluşturulan elektronikdefterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar Gelirİdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına yüklenmek zorundadır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

e-Defter Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

Ticari faaliyete sahip gerçek ya da tüzel kişilerindefterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, saklamak ya da ibrazetmek istemeleri halinde bazı koşullara uymaları gerekir. Bu koşullar aşağıdakigibidir:

 • Gerçek kişilerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri gereğince üretilen Nitelikli Elektronik Sertifika’ya (NES) sahip olmaları,
 • Tüzel kişilerin elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları ve mali mühür sahibi olmaları,
 • Uyumluluk onayı almış bir yazılım ile e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir.

e-Defter Uygulaması Kimler İçin Zorunludur?

e-Defter kullanmak zorunda olan mükellefleraşağıdaki gibidir:

 • 2018 yılında 10 milyon TL ve üzerinde brüt satış hasılatı sağlayan mükellefler,
 • 2018 ya da 2019 hesap dönemlerinde 5 milyon TL ve üzerinde brüt satış hasılatı sağlayan mükellefler,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli 1 sayılı listede belirtilen mallar sebebiyle EPDK’dan lisans alma ya da söz konusu kanundaki 3 sayılı listede belirtilen imal, inşa ya da ithali 2019 yılında gerçekleştirmiş olanlar,
 • Aracı hizmet sağlayanlar, internet ortamında reklam yayınlayanlar ve internet reklamcılığı hizmet aracıları,
 • Meyve ve sebze işleriyle uğraşan tüccar ve komisyoncular,
 • 19.10.2019 tarihinden itibaren Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olan şirketler ayrı ayrı belirtilen tarihlerde e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşivfaturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıklakesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz.Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özelçözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

e-Defter Uygulamasına Nasıl Giriş Yapılır?

e-Defter uygulamasına girişi sağlamak içinelektronik imzaya veya mali mühre ihtiyaç vardır. Bunlar dışında herhangi biryöntem ile sisteme giriş gerçekleşemez. Elektronik ortamda sisteme girişisağlamak için cihazınızın birtakım sistem gereksinimleri bulunur. Bugereksinimler aşağıdaki gibidir:

 • Cihazınızda Oracle JRE 1.6 veya üzeri kurulu olmalıdır.
 • Mevcut akıllı karta ait donanım sürücüleriniz sisteminizde kurulu olmalıdır.
 • Sorunsuz sistem girişi için tavsiye edilen web tarayıcıları; Chrome 13+, Firefox 5+, Opera 9+, Safari 5+, IE 8+ şeklindedir.

Gerekli koşulları sağlamanız halinde https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ üzerinden sisteme girişi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Envanter Defteri Nedir? Nasıl Tutulur?
İşletme Defteri Nedir ve Kimler İşletme Defteri Tutabilir?
Çek Nedir? Çek Defteri Nasıl Alınır?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez