Corona (Covid-19) Virüsü ile Mücadelede İşletmelere Verilen Destekler

2024-03-08T16:30:34

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgını, ülkemizi birçok alanda olduğu gibi ekonomide de oldukça zorlamaktadır. Devlet bu ani gelişmenin getirdiği olumsuzlukları en aza indirmek maksadıyla birtakım önlemler almaktadır. Çeşitli alanlara yönelik korona virüsü desteklerini ayrıntıları ile yazımızda bulabilirsiniz.

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği; iş yerinde mevcut çalışma sürelerinin geçici olarak azaltıldığı ya da tamamıyla durdurulduğu durumlarda, sigortalı çalışanlara çalışamadıkları dönem için 3 ayı aşmama koşulu ile devletin sağladığı bir gelir desteği uygulamasıdır. Bu uygulamanın temel amacı; mevcut istihdamı korumak, zorunlu sebeplerden ötürü işçi çıkarımlarının önüne geçmektir.

Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından en fazla 3 ay süreyle yararlanmak mümkündür. Ancak, bu süre zorunlu hallerde Bakanlar Kurulu kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.

Covid-19 salgını nedeniyle iş yerinde mevcut çalışma sürelerini geçici olarak 1/3 oranında azaltmak zorunda kalan ya da faaliyetlerini tamamıyla durdurmak zorunda kalan işverenler Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurabilir.

Bir işçinin Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından faydalanabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

 • Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasına başlanacağı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdini yerine getirmiş olmak,
 • Son 3 yılda en az 450 gün prim ödemiş olmak gerekir.

Bu iki temel koşulun yanında Covid-19 salgını ile gelen yeni düzenlemede işverenlere var olan istihdamın korunması şartı da getirilmiştir.

Asgari Maaş Desteği

Asgari Ücret Desteği, 5510 sayılı kanuna ait geçici 78 no’lu madde kapsamında uygulanır. Bu devlete ait korona virüsü desteğinin uygulanabilmesi için işverende aranan şartlar şunlardır;

 • Özel sektör iş yerine sahip işverenleri,
 • 5018 sayılı kanuna ekli 1 sayılı cetvelde bahsi geçen kamu idareleri dışındaki diğer kamu iş yerlerinin işverenlerinin olması.

Ancak şartlar bununla bitmemektedir. Desteğin sağlanması için sigortalıda aranan şartlar ise;

 • 5510 sayılı kanunun 4 no’lu maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına dahil olan sigortalı olunması şeklindedir.

2020 yılında istihdamı destekleyip iş gücü maliyetlerini mümkün olduğunca düşürebilmek adına sektör gözetilmeksizin Asgari Ücret Desteği sağlanması amaçlanmıştır. Devlet bu desteği İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılayacak şekilde planlamış ve Asgari Ücret Desteği’ni günlük 2,50 TL ve aylık 75 TL olacak şekilde belirlemiştir. Önceki yılların aksine 2020 yılında iş yeri bünyesinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın her iş yeri için Asgari Ücret Desteği tutarı sabitlenmiştir.

Asgari Ücret Desteği Ocak-Aralık dönemi boyunca 12 ay süre ile sağlanabilir.

2020 yılında ilk kez SGK’da tescil edilmiş olan iş yerlerinin destekten faydalanabilmeleri için söz konusu ayın prim borcunun yasal süre içinde ödenmiş olması, gecikme ve faiz zammı, idari para cezası gibi borçlarının bulunmaması ya da var olan borcun yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması gerekir. 2020 yılından önce SGK’da tescil edilmiş olan iş yerleri borcu olsa dahi Asgari Ücret Desteği’nden faydalanabilirler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

SGK Prim Ödemeleri

Korona virüsü salgını sebebiyle mücbir sebep kapsamında yer alan sektörler ile 65 yaş üzerinde olan kişiler ve kronik rahatsızlıkları bulunanların SGK primleri ertelenmiştir. Uygulanacak olan bu karar ile işverenler işçileri ile kendileri için Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait primleri Kasım ve Aralık’ta ödeyebilirler.

Prim borçlarında erteleme yapılan sektörler ise aşağıdaki gibidir:

 • Perakende (AVM’LER de dahil),
 • Sağlık hizmetleri,
 • Mobilya imalatı,
 • Demir, çelik ve metal sanayii,
 • Madencilik ve taş ocakçılığı,
 • Bina inşaat,
 • Otomotiv imalatı,
 • Araç kiralama,
 • Lojistik ve ulaşım,
 • Sinema ve tiyatro,
 • Yayımcılık faaliyetleri,
 • Konaklama faaliyetleri,
 • Yiyecek-içecek hizmetleri,
 • Tekstil-konfeksiyon imalatı,
 • Etkinlik ve organizasyon hizmetleri.

SGK prim erteleme kapsamındaki iş yerlerinin listesini incelemek isterseniz https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden sisteme giriş yaparak listeye ulaşabilirsiniz.

Kronik hastalığı dolayısı ile primlerini ertelemek isteyenler, hastalıklarının SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği’nin Ek 1-a listesinde yer alıp almadığını kontrol edebilir. Yani, kronik rahatsızlıklarınızdan dolayı SGK prim erteleme desteğinden faydalanabilmeniz için hastalığınızı ispat etmeniz gerekir.

Vergi Düzenlemeleri

Covid-19 salgını nedeni ile devlet birçok alanda tedbirler almak durumunda kaldı. Koronavirüs destekleri kapsamında yapılan vergi düzenlemeleri aşağıdaki gibidir:

 • SGK ve Muhtasar beyannameleri birleştirmesi 01.07.2020 tarihine ertelendi.
 • Pandemi hastanesi olarak belirlenen özel hastanelere SGK’nın ödeyeceği tutarlar artırıldı.
 • Konaklama vergisinin Kasım ayına kadar uygulanmamasına karar verildi. Otel kiraları ile ilgili haklar ve ödemeler vergi düzenlemeleri kapsamında Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay ertelendi.
 • Hava yolu taşımacılığı iç hatlarda 3 ay süresince KDV %1’e düşürüldü.
 • Stopaj gibi kaynaktan yapılan kesintilere ait ödemelerin muhtasar beyannameleri 3 ay ertelendi.
 • Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflere düzenlenen faturalarda, KDV Genel Tebliği kapsamında 01.04.2020 ile 30.06.2020 aralığında KDV tevkifatı uygulanmaması kararlaştırıldı.
 • Kurumlar vergisi tahakkuk ve ödemesi 30.04.2020 tarihine uzatıldı.
 • Geri Kazanım Payı beyannameleri altı ayda bir verilmesi kararlaştırıldı.

Kredi-Finansman Desteği

Covid-19 salgını çoğu işletmeyi ekonomik olarak olumsuz etkilediğinden gözler devletten gelecek finansman desteğine çevrildi. Salgın dolayısıyla işletmelere sağlanan korona virüsü devlet destekleri aşağıdaki gibidir:

 • Salgın sürecine girilmesiyle birlikte ihracatta geçici bir yavaşlama gözlendi. Bu durumun kapasite kullanım oranlarını olumsuz etkilememesi adına ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi öngörüldü.
 • Firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri en az 3 ay süreyle ertelenip, gerekmesi halinde ilave finansman desteği verilecek.
 • Olumsuz şartların oluştuğu bu dönemde işleri kötü giden esnaf ve sanatkârlar, Halkbank’a olan kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay faizsiz olarak erteleyebilecek.
 • Vatandaşlar için avantajlı olması kaydıyla sosyal amaçlı kredi paketleri oluşturulmasına teşvik edilecek.
 • Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Kredi önceliği, mevcut koşullardan olumsuz etkilenen ve likidite ihtiyacı ve teminat açığı oluşan firmalar ve KOBİ’lere verilecek.
 • 500.000 TL’nin altında satışa sunulan konutlarda kredi verilecek miktar %80’den %90’a çıkarılıp, asgari peşinat %10’a düşürülecek.
 • Nisan, Mayıs, Haziran aylarında temerrüde düşen firmalara ait kredi siciline ”mücbir sebep” notu düşülecek.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Ticari Alacak Sigortası Desteği

Covid-19 salgını ile birlikte alınan tedbirlere bir yenisi de alacak sigortası desteğidir. KOBİ’leri kapsayan bu destek ile onların ticari alacaklarını garanti altına almak hedeflenir. Bu kapsamda devlet destekli ticari alacak sigortasının şartları da genişletilerek kolaylaştırılır. Devlet desteği kapsamında değişen şartlar ve getirilen yenilikler aşağıdaki gibidir:

 • Yalnızca küçük ölçekli işletmelerin yararlanabildiği sigorta sisteminden artık orta ölçekli işletmeler de yararlanabilecek.
 • 25 milyon TL olan ciro sınırı 125 milyon TL’ye çıkarılacak.
 • KOBİ’nin ticari alacağını sigortalamak istemesi halinde, alıcı başına 750 bin TL’ye kadar teminat limiti sağlanacak. Tercih edilmesi halinde teminat tutarı artırılabilecek ve bu artırım için ek prim ödenmeyecek.
 • Yurt dışı piyasalarından koruma satın alınarak işletmelerin talepleri karşılanacak ve alacak sigortası sisteminin kapasitesi artırılacak.
 • KOBİ’ler, alacaklarını tahsil edemez hale geldiklerinde hasar başvurularını online olarak yapabilecek.
 • Bankalar ile finans kurumları, alacak sigortası poliçesi üzerinde söz sahibi olup poliçelerin takibini sağlayabilecek.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Hangi İşletmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?
İşletme Gideri Göstermenin İncelikleri
İşletme Defteri Nedir ve Kimler İşletme Defteri Tutabilir?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez