İşletme Defteri Nedir ve Kimler İşletme Defteri Tutabilir?

2022-07-06T13:22:13

İkinci sınıf tüccarların ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterlere işletme defteri adı veriliyor. İşletmeler, Vergi Usul Kanunu’nun 177. Ve 178. maddesine göre birinci ve ikinci sınıf tüccar olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılıyor. Birinci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre kayıt tutuyor. İkinci sınıf tüccarlar ise işletme hesabına tabi olduğundan işletme defteri tutmaları gerekiyor.

Yukarıda da belirtildiği üzere işletme defteri, ikinci sınıf tüccarlar tarafından tutuluyor. Ve bu defter, bilanço defterlerinin aksine, tek taraflı kayıt sistemine dayanıyor. Giderler ve gelirler, işletme defterinin farklı sayfalarına kaydediliyor.

İşletme Defteri Tutma Hadleri

İkinci sınıf tüccar olarak kabul görmek ve işletme defteri tutabilmek için aşağıda belirtilen işlem hacimlerini aşmamak gerekiyor.

 • Mal alım satımı ile uğraşanların senelik alım ve satım miktarlarının sırasıyla 190.000 TL ile 260.000 TL’yi aşmaması,
 • Mal alım satımı dışındaki işlerle uğraşan kişiler için bir sene içindeki gayrisafi iş hasılatının 100.000 TL’yi aşmaması,
 • 1 ve 2 numaralı maddede işleri birlikte yapanlar için ise 2 numaralı maddede belirtilen iş hasılatının 5 katı ile senelik satış miktarının toplamının 190.000 TL’yi aşmaması gerekiyor.

Yukarıda belirtilen maddeler her sene Maliye Bakanlığı’nca belirleniyor.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İşletme Defteri Tutmak Zorunda Olanlar

Aşağıda belirtilen yazılı gerçek ve tüzel kişilerin, Vergi Usul Kanunu’nun 172. maddesine göre defter tutmaları gerekiyor.

 • Ticaret ve Sanat Erbabı; tacir olanlar ve ticari kazançları üzerinden vergi veren gerçek kişiler olduğundan bu grupta bulunanalar götürü usulden yararlanamıyor.
 • Her çeşit ticaret şirketi bilanço esasına dayanarak defter tutan ticaret şirketleri; Anonim, Limitet, Komandit, Kolektif ve Kooperatif şirketleri olarak geçiyor.
 • Devlet, özel idare, belediye ve diğer kamu kuruluşlarına ait müesseseler İktisadi Kamu Kuruluşları grubuna giriyor. Bu grup kapsamındakiler, bilanço esasına göre defter tutuyor.
 • Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler, tüccarlar gibi defter tutuyor.
 • İşletme Erbabı adı altındaki gurup ise işletme faaliyetlerini genel meslekleri olarak yapan kişileri kapsıyor. Doktor, Avukat, Serbest Muhasebeci ve Mühendisler bu gruba giriyor.
 • Çiftçiler, senelik zirai kazançlarına göre vergilerini veriyor. Senelik kazançları ise zirai işletme hesabı ya da bilanço hesabı esasına göre belirleniyor.

İşletme Defteri Tutmak Zorunda Olmayanlar

Defter tutmak zorunda olmayan gerçek ve tüzel kişiler;

 • Gelir vergisinden muaf esnaf ve çiftçiler,
 • Gelir vergisi kanununa göre götürü vergiye tabi olanlar,
 • Kurumlar vergisinden muaf olanlar

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

E-Defter Nedir? E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?
Envanter Defteri Nedir? Nasıl Tutulur?
Çek Nedir? Çek Defteri Nasıl Alınır?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez