Cari Oran Nedir?

2023-05-10T13:44:27

Cari oran, bir işletmenin kısa vadeli likidite durumunu ölçen bir finansal orandır. Cari oran, işletmenin kısa vadeli varlıklarının, yani nakit, stoklar, alacaklar gibi 1 yıl içinde paraya dönüştürülebilecek varlıklarının, kısa vadeli borçlarına oranını gösterir. Cari oran, işletmenin kısa vadeli borçlarına karşı ne kadar likiditeye sahip olduğunu gösteren bir göstergedir ve işletmenin ödeme gücünü değerlendirmeye yardımcı olur.

Cari oran formülü aşağıdaki gibidir: Cari Oran = Kısa Vadeli Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Cari oranın yüksek olması, işletmenin kısa vadeli borçlarına karşı daha fazla likiditeye sahip olduğunu ve kısa vadeli ödemelerini yerine getirme konusunda daha güçlü olduğunu gösterir. Genel olarak, 1 ve üzeri bir cari oran, işletmenin likidite durumunun iyi olduğunu ve kısa vadeli borçlarına karşı güçlü bir pozisyonda olduğunu gösterir. Ancak cari oranın sadece bir gösterge olduğu unutulmamalıdır ve işletmenin finansal durumunu tam olarak değerlendirmek için diğer finansal oranlarla birlikte kullanılmalıdır.

Cari oran, işletmelerin nakit akış yönetiminde, kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitelerini değerlendirmede, kredi riskini anlamada ve işletme performansını takip etmede önemli bir araçtır. İşletmeler cari oranlarını düzenli olarak takip etmeli ve likidite durumunu optimize etmek için gerekli önlemleri almalıdır.

Cari Oran Neden Hesaplanır?

Cari oran, bir işletmenin finansal durumunu değerlendirmek için kullanılan önemli bir finansal orandır. İşletmelerin cari oran hesaplamalarının nedenleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Cari oran, bir işletmenin kısa vadeli varlıklarının, yani nakit, stoklar, alacaklar gibi hızlı şekilde paraya dönüştürülebilecek varlıklarının, kısa vadeli borçlarına karşı ne kadar likiditeye sahip olduğunu gösterir. Cari oranın yüksek olması, işletmenin likidite durumunun güçlü olduğunu ve kısa vadeli borçlarına karşı ödeme kapasitesinin iyi olduğunu gösterir.
  • Cari oran, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesini değerlendirmek için kullanılır. İşletmelerin cari oranının düşük olması, kısa vadeli borçlarını ödeme konusunda zorluk yaşayabileceğini veya likidite sıkıntısı çekebileceğini gösterebilir.
  • Cari oran, işletmenin kredi riskini değerlendirmede de kullanılır. Kredi verenler, işletmelerin cari oranını inceleyerek, kısa vadeli borçlarını ödeme konusundaki güçlüklerini değerlendirebilir ve kredi riskini belirleyebilirler.
  • Cari oran, işletmenin likidite durumunu zaman içinde takip etmek için kullanılır. İşletmeler, cari oranlarını düzenli olarak hesaplayarak, likidite durumlarını izleyebilir, likidite yönetimine ilişkin önlemleri alabilir ve finansal performanslarını değerlendirebilirler.

Cari oran, işletmelerin finansal planlama ve karar verme süreçlerinde de kullanılır. İşletmeler, cari oranlarını kullanarak gelecekteki nakit akışlarını ve ödeme kapasitelerini tahmin edebilir ve bu tahminlere dayanarak finansal planlarını oluşturabilirler.

Logo İşbaşı ile kime ne kadar ödenecek, kimden ne kadar alınacak hesabını cari hesap takibiyle yapmak çok kolay! Siz de Logo İşbaşı’na ödeme ve tahsilatlarınızı kolaylıkla takip edin!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Cari Oran Hesaplama Nasıl Yapılır?

Cari oran hesaplama bir işletme için olmazsa olmazlardan biridir ve aşağıdaki formül ile hesaplanır:

Cari Oran = Kısa Vadeli Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

Burada “Kısa Vadeli Varlıklar” işletmenin nakit, stoklar, alacaklar gibi kısa vadeli varlıklarını gösterirken; “Kısa Vadeli Borçlar” ise işletmenin kısa vadeli borçlarını temsil eder.

Cari oran, genellikle bir sayı olarak ifade edilir. Hesaplanan cari oran değeri, işletmenin likidite durumunu gösterir. Cari oranın yüksek olması, işletmenin likidite durumunun güçlü olduğunu ve kısa vadeli borçlarına karşı ödeme kapasitesinin iyi olduğunu gösterirken, düşük bir cari oran, işletmenin likidite sıkıntısı yaşayabileceğini veya kısa vadeli borçlarını ödeme konusunda zorluk yaşayabileceğini gösterir.

Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse:

A Şirketi’nin kısa vadeli varlıkları 500.000 TL ve kısa vadeli borçları 400.000 TL ise, cari oranı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Cari Oran = Kısa Vadeli Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar Cari Oran = 500.000 TL / 400.000 TL Cari Oran = 1,25

A Şirketi’nin cari oranı 1,25 olarak hesaplanmıştır. Bu, şirketin kısa vadeli varlıklarının, kısa vadeli borçlarına karşı 1,25 katı kadar olduğunu gösterir.

Cari Oran Kaç Olmalı?

Cari oranın uygun bir seviyesi, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, büyüklüğü, risk toleransı ve finansal hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Her sektörün ve işletmenin farklı finansal yapıları ve likidite gereksinimleri bulunur. Dolayısıyla genel bir “doğru” cari oran değeri belirlemek zor olabilir. Fakat genel olarak cari oranın 1’in üzerinde olması tercih edilir. Çünkü bu durum, işletmenin kısa vadeli varlıklarının, kısa vadeli borçlarına karşı yeterli bir ödeme kapasitesine sahip olduğunu gösterir. Örneğin, cari oranı 2 olan bir işletme, kısa vadeli borçlarının iki katı kadar kısa vadeli varlığa sahiptir ve likidite durumu daha güçlüdür. Fakat cari oranın çok yüksek olması da istenmeyen bir durum olabilir. Çünkü fazla likidite de işletmenin sermaye verimliliğini azaltabilir.

Cari oranın ne kadar olması gerektiği, işletmenin finansal yapısı, faaliyetlerinin doğası, büyüklüğü ve risk toleransı gibi faktörlere bağlıdır. Daha riskli veya sermaye yoğun bir sektörde faaliyet gösteren işletmeler, daha yüksek bir cari orana ihtiyaç duyabilirken, daha düşük riskli veya az sermaye yoğun bir sektörde faaliyet gösteren işletmeler için daha düşük bir cari oran kabul edilebilir olabilir.

En uygun cari oran değeri, işletmenin mali durumunu, finansal hedeflerini ve risk toleransını dikkate alarak belirlenmelidir. Ayrıca, işletme sahipleri ve yöneticileri, finansal oranları tek başına değerlendirmek yerine, işletmenin genel mali performansını ve finansal risklerini tüm yönleriyle analiz etmelidir.

Bir işletmenin hayati unsurlarından biri olan stok takibini online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile yapmak çok kolay! Sizler de her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı Logo İşbaşı’nı hemen 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!

Cari Oran Nasıl Yorumlanır?

Cari oranın yorumlanması, işletmenin likidite durumunu, kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ve mali gücünü anlamada yardımcı olur. Genel olarak, cari oranın 1’in üzerinde olması tercih edilir. Böylece bu sonuç işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme kapasitesine sahip olduğunu gösterir. Fakat cari oranın yorumlanması aşağıdaki noktalara dikkat edilerek daha detaylı bir şekilde gerçekleştirilebilir:

  • Cari oranın 1’in altında olması, işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılamak için yeterli likiditeye sahip olmadığını gösterebilir. Bu durumda, işletmenin kısa vadeli likidite sorunları olabilir ve kısa vadeli borçlarını ödemekte zorluk yaşayabilir. Bu nedenle, düşük cari oran değeri, işletmenin likidite durumunu iyileştirmesi gerektiğini gösterebilir.
  • Cari oranın yaklaşık olarak 1 olması, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödemek için yeterli likiditeye sahip olduğunu gösterebilir. Ancak işletme sahipleri ve yöneticileri, kısa vadeli borçların ödenmesi konusunda daha fazla güvence sağlamak için cari oranı artırmayı düşünebilirler.
  • Cari oranın 1’in üzerinde olması, işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılamak için yeterli likiditeye sahip olduğunu ve likidite durumunun güçlü olduğunu gösterebilir. Bu durumda, işletme, kısa vadeli borçlarına karşı daha güçlü bir ödeme kapasitesine sahip olabilir.
  • Cari oranın çok yüksek olması, işletmenin fazla likiditeye sahip olduğunu gösterebilir. Ancak fazla likidite de işletmenin sermaye verimliliğini azaltabilir. İşletme sahipleri ve yöneticileri, likiditeyi daha etkili kullanmak için stratejik kararlar almayı düşünebilirler.
  • Cari oran, işletmenin finansal performansını değerlendirmek için tek başına kullanılmamalıdır. Diğer finansal oranlar ve mali verilerle birlikte analiz edilerek işletmenin genel mali durumunu daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Örneğin, cari oranın yüksek olmasına rağmen stok devir hızı düşükse veya alacak devir hızı uzunsa, işletmenin likidite yönetimi konusunda zorluklar yaşayabileceği düşünülmelidir.

Diğer yandan cari oranın kabul edilebilir seviyeleri sektöre, işletmenin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bazı sektörlerde yüksek stok veya alacak dönemleri nedeniyle cari oranlar genellikle düşük olabilirken, bazı sektörlerde hızlı nakit dönüşümü nedeniyle cari oranlar yüksek olabilir. Dolayısıyla cari oranın yorumlanması, işletmenin spesifik durumunu dikkate alarak yapılmalıdır.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 150/ yıllık 1800 kontöre kadar kullanım HEDİYE!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Ticari Alacak Sigortası Nedir? Ne İşe Yarar?
Konkordato Nedir?
İmza Sirküsü Nedir ve Nasıl Alınır?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez