İmza Sirküsü Nedir ve Nasıl Alınır?

2024-02-21T09:44:39

İmza Sirküleri Nedir?

İnternet aramalarında imza sirküsü olarak aratılsa da doğru kullanımının imza sirküleri olan ; şirket yetkililerinin imzalarının, şirket içerisindeki görev ve sorumluluklarının resmi bir boyut kazanmasını sağlayan bir belgedir. Noter şubelerinden alınan imza sirküleri sayesinde imzaların kopyalanmasıyla meydana gelen belgede sahtecilik faaliyetlerinin önü kesilmiş olur. En basit anlatımıyla imza sirküleri bir imzayı resmi ve eşsiz kılarak her türlü yasal faaliyetteki yetkisini belirler. İmza sirküleri şirketi temsil eden tüzel kişilik adınadır.

İmza Sirküleri Nasıl Alınır?

İmza sirküleri belgesi noter şubelerinden alınabilir. Noter şubeleri gerekli işlemleri bitirdikten sonra iki imza sirküleri oluşturur. Bu sirküler belgelerinden birisi tüzel kişilikte kalırken bir diğeri de noter şubesinde muhafaza edilir. Gerekli belgelerin götürülmesiyle beraber imza sirküleri noter şubeleri tarafından kısa süre içerisinde oluşturulabilir.

Noter üzerinden imza sirküleri alabilmek için götürülmesi gereken belgeler şu şekildedir:

● İmza sirkülerinde adı geçecek olan tüzel kişinin kimliği ve fotokopisi

● İmza sirküleri almak isteyen kurumun kayıtlı olduğu yerin sicil gazetesi

● Sirküler belgesinde adı geçecek olan kuruma ait vergi levhası

İmza Sirküleri Ücretleri Nelerdir?

2023 yılında noter şubelerinden imza sirküleri çıkarmanın ücreti 147 TL şeklindedir. Noter şubelerinden imza sirküleri belgesi oluşturmanın ücreti yıllara göre değişiklik gösterir. Takvim yılı başlamadan önce ilgili bakanlıklar tarafından imza sirküleri oluşturma ücretleri belirlenir. İmza sirküleri çıkarmak isteyen tüzel kişiler noter şubelerinde kredi kartı ya da nakit kullanarak ödemelerini kolaylıkla yapabilirler.

İmza Sirküleri Kime Verilir?

İmza sirküleri belgesi tüzel kişilere verilir. Tüzel kişi hukuki olarak çok sayıda kişinin mal varlığından doğan ve tek bir kişi olarak kabul edilen kişiye verilen isimdir. Şirketlerin, markaların yöneticileri tüzel kişi statüsünde yer alır. İmza sirkülerini sadece tüzel kişiler kullanabilir. Gerçek kişiler imza sirküleri kullanamaz. Gerçek kişiler imza sirküleri kullanmak yerine benzer bir görevi olan imza beyannamesi kullanabilir.

İmza Sirküleri Ne İşe Yarar?

İmza sirküleri belgesinin başlıca görevi, tüzel bir kişiliğe ait olan imzayı resmi ve eşsiz kılmasıdır. İmza sirküleri belgesi aynı zamanda tüzel kişinin imzasını belirtirken, şirket içerisindeki görev ve sorumluluklarını da netleştirir. Bu sayede şirket içerisinde belirli bir seviyede sorumluluğa sahip kişiler arandığında imza sirküleri kullanılarak bu kişiler rahatlıkla bulunabilir. İmza sirküleri imzaları orjinal ve resmi kılarak belgede sahteciliğin önüne geçer.

İmza Sirküleri Geçerlilik Süresi Nedir?

Noterden alınmış bir imza sirküleri belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Aynı zamanda şirketin adında tüzel kişi olarak görev yapan kişi değiştiğinde de imza sirküleri değişmelidir, çünkü sirküler belgesinde tüzel kişiliğe ait bilgiler yer alır. Göreve yeni gelen tüzel kişi için yeni bir imza sirküleri oluşturulmalıdır. Anonim şirket oluşumlarında da yönetim kurulunun değişmesi gibi durumlar imza sirkülerinin değiştirilmesine yol açar.

İmza Sirküleri Nereden Alınır?

İmza sirküleri almak ve tüzel kişiliklerini resmi kılmak isteyen şirketler noter şubelerinden bu belgeyi oluşturabilir. Şirketin noter şubesine tüzel kişiliğin kimliği, fotokopisi, şirketin kayıtlı olduğu yerin sicil gazetesi ve sirkülerde adı geçecek kurumun vergi levhasını götürmelidir. Ayrıca bunlarla beraber 147 TL imza sirküleri ücreti ödenmelidir. Bütün bunlar sorunsuzca yapıldığında şirket imza sirkülerini alabilir. Bu belge 3 yıl boyunca kullanılabilir, aynı zamanda tüzel kişiliğin değişmesi durumunda değiştirilmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İmza Beyannamesi ile İmza Sirküleri Arasındaki Fark Nedir?

İmza beyannamesini gerçek kişiler alırken imza sirkülerini tüzel kişiler alır. İmza sirkülerinde tüzel kişiliğin imza örnekleri yer alır ve bu örnekler noter tarafından onaylanmıştır. İmza beyannamesi ise tamamen gerçek bir kişiye yöneliktir. Bu belgenin üzerinde gerçek kişinin kimlik bilgileri ile imza örnekleri yer alır. İmza beyannamesi sirküler bir nitelik taşımaz. Sirküler nitelik Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir konudaki görüşlerini yansıtan unsur anlamına gelir.

İmza Sirküleri Kaç TL 2024?

2024 yılında imza sirküler belgesi ücreti 310 TL şeklindedir. Gerekli belgelerle noter şubesine gidilerek 310 TL karşılığında imza sirküleri oluşturulabilir.

İmza Sirküleri E-Devletten Alınır Mı?

İmza sirküler belgesi e-Devlet üzerinden alınamaz. Tüzel kişiliklerin imzalarını noter tarafından onaylayan imza sirküleri belgesi sadece fiziksel noter şubelerinden belirli bir ücret karşılığında alınabilir. Gerekli belgeler götürüldüğünde imza sirküler belgesi oluşturmak oldukça kısa sürer. e-Devlet üzerinden sadece imza sirküleri sorgulaması yapılabilir. Bu sorgulama işlemi sayesinde imza sirküleri belgesinin doğruluğu, hitabı ve kapsamı öğrenilebilir.

İmza Sirküleri Çıkarmak İçin Ne Gerekli?

İmza sirküsü belgesini oluşturmak için şu belgelerle bir noter şubesine gitmek ve 310 TL’lik ücreti ödemek yeterlidir:

● İmza sirküler belgesinde adı geçecek tüzel kişinin kimliği ve fotokopisi

● İmza sirküleri almak isteyen kurumun kayıtlı olduğu yerin sicil gazetesi (Sicil gazeteler ilgili web sitelerinden ya da şubelerden alınabilir.)

● Sirküler belgesinde adı geçecek olan kuruma ait vergi levhası (Kurumlar kendi vergi levhalarını İnternet Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir ya da bağlı olunan Esnaf/Sanatkârlar Odası üzerinden alabilir.

Noterden İmza Sirküleri Nasıl Alınır?

Noterden imza sirküleri alabilmek için şu adımlar takip edilebilir: 1. Gerekli evraklar noter şubesine götürülür. İmza sirküleri belgesi alabilmek için tüzel kişiliğin kimliği ve fotokopisi, kurumun vergi levhası ile kayıtlı olduğu yerin sicil gazetesi yeterlidir. 2. Gerekli evrakları noter şubesine teslim ettikten sonra imza sirküleri ücretinin ödenmesi gerekir. 2024 yılı için imza sirküleri alma ücreti 310 TL’dir. 3. Gerekli ücret ödendikten sonra imza sirküleri kısa süre içerisinde tüzel kişi yetkililerine teslim edilir.

Noterden İmza Sirküleri Ne Kadar?

2024 yılında noterden imza sirküleri belgesi çıkartmanın ücreti 310 TL şeklindedir. 310 TL ile noter şubelerinden 2 nüsha imza sirküleri belgesi oluşturulabilir. Bu nüshalardan birisi tüzel kişilik yetkililerinde kalırken bir diğeri noter şubesinde bulunur. İmza sirküleri oluşturmak için notere ödenmesi gereken ücret yıllara göre değişiklik gösterir. İlgili bakanlıklar takvim yılı başlamadan önce söz konusu ücreti belirler ve yıl boyunca bu ücretlendirme üzerinden işlem yapılır.

İmza Sirküleri Süresiz Olur Mu?

İmza sirküleri belgesinin süresiz olması mümkün değildir. Tüzel kişiliğe dair niteliklerin değişmesiyle birlikte değiştirilmesi gereken imza sirküleri belgesi aynı zamanda en fazla 3 yıl kullanılabilir. Tüzel kişilikten sorumlu şirket yetkilisi değiştiğinde söz konusu imza sirküleri geçerliliğini yitirir. Bu durumda şirketin yeni bir imza sirküleri çıkarması gerekir. İmza sirkülerinde bilgileri yer alan yetkili şirket bünyesinde faaliyet göstermeye devam ettiği sürece imza sirküleri geçerliliğini korur.

İmza Sirküleri Gerekli Mi?

İmza sirküleri tüzel kişilik sahibi şirketler için son derece gerekli bir belgedir. İmza sirküleri sayesinde tüzel kişiliğin imzası, yetkisi ve sorumlulukları resmi bir düzlemde kaydedilmiş olur. İmza sirküleri, tüzel kişiliğin imzasını tescil ederek eşsiz kılar. Tüzel kişiliğin imzasını kopyalayarak yasadışı işlem yapmak istenildiğinde imza sirküleri sayesinde tüzel kişiliğin yetkinlik alanları bilinir ve imzasının orijinalliği araştırılır.

Noterden İmza Sirküleri Nasıl Alınır?

1. Gerekli belgeler fiziksel noter şubesine götürülür. İmza sirküleri belgesi alabilmek için tüzel kişiliğin kimliği ile fotokopisi ve kurumun vergi levhası gerekir. Aynı zamanda şirketin kayıtlı olduğu yerin sicil gazetesi de temin edilmelidir.

2. Gerekli belgeler noter şubesine teslim ettikten sonra imza sirküleri çıkarma bedelinin ödenmesi gerekir. 2024 yılı için 2 nüsha imza sirküleri çıkarma ücreti 310 TL’dir.

3. İmza sirküler belgesi ücreti ödendikten sonra kısa süre içerisinde tüzel kişi yetkililerine teslim edilir.

İmza Beyannamesi Kimlere Verilir?

İmza beyannamesi kişisel vatandaşlara verilir. İmza beyannamesi belgesinin amacı gerçek bir kişiliğin kimliğini kanıtlamaktır. Gerçek kişiler imza beyannamelerini hem ticari hem de normal hayatlarında birçok işlem için kullanabilir. İmza beyannamesi sayesinde belgede sahteciliğin ve imzaların kopyalanmasının önüne geçilmiş olur. İmza beyannamesi noter şubelerinden belirli bir ücret karşılığında çıkarılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Şirket Nasıl Kurulur ? Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?
Şirket Kurarken Nelere Dikkat Edilmeli?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez