Cari Hesap Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

2022-04-16T23:29:36

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır?

Ticarihayatta sürekli olarak karşılıklı çıkarlar doğrultusunda işlemler yapılır.Alışveriş işlemlerinde de her iki tarafın da istediğini elde edebilmesiödemelerin düzenli ve eksiksiz bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Fakat yapılanher bir alışveriş işleminden sonra ödeme yapmak, meşakkatli ve emek gerektirenbir iştir. Ticari hayatta bu tür zorluklar farklı yöntemlerle kolaylıklahalledilebilir. Cari hesap sözleşmesi de bu yöntemlerden birisidir.

Cari Hesap Nedir?

Ticaret sektöründe satıcı ve alıcı tarafları sürekli olarak etkileşim halindedir. Satıcı taraf alıcı tarafın talep ettiği ve ihtiyaç duyduğu malı ya da hizmeti üretir, alıcı taraf da bunu satın alarak satıcı tarafa ücretini öder. Satıcı ve alıcı taraflar birbirleri ile sürekli olarak alışveriş içerisinde olabilirler. İki taraf arasında da sürekli olarak belirli periyotlarla para akışı sağlanmış ve sık sık alışveriş yapılıyor olabilir. Böyle durumlarda yapılan her bir alışveriş işleminden sonra hesap kesip ödeme yapmak zahmetli olabilir. Cari hesap ise tam da bu sebeple kullanılır. Müşteri ve tedarikçilerinizle olan ticari ilişkinin sorunsuz yürümesi için etkili bir cari hesap programı kullanabilirsiniz. Saniyeler içerisinde e fatura kesebileceğiniz Logo İşbaşı ile işlerinizi sorunsuz yürütebilirsiniz.

Cari hesap, satıcı ve alıcı arasında yapılan alışverişlerin ödemelerinin toplu olarak yapılmasına verilen addır. Yapılan her alışveriş işlemi cari hesap adı altında kaydedilir ve iki tarafın da belirleyip anlaştığı bir tarihte bütün alışveriş işlemlerinin ödemesi toplu ve tek seferde yapılır. İşlem hacmi büyük olan ve işlem sıklığı yoğun olan alıcı ve satıcılar cari hesap yöntemini yaygın olarak kullanır. Siz de on binlerce işletme sahibi gibi muhasebe programı Logo İşbaşı ile cari hesap takibi yapabilirsiniz. Ücretsiz deneyin

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir?

Carihesap sözleşmesi satıcı ve alıcı tarafların alacaklarını tek tek ve ayrı ayrıolarak değil de tek bir kalem olarak toplu bir şekilde alacaklarının teminatıolan bir sözleşme çeşididir. Her iki tarafın da anlaşıp karar vermesiyleoluşturulur. Cari hesap sözleşmesinin geçerli olabilmesi için mutlaka yazılıbir şekilde oluşturulması gerekir.

Carihesap sözleşmesinin hesap devreleri bulunur. Hesap devresi geldiğindekarşılıklı alacaklar ve borçlar takas edilir. Takas sonucu ortaya çıkan farkada bakiye adı verilir. Bu bakiye hemen ödenmez. İlk alacak kalemi olarakkaydedilir. Cari hesap sözleşmesinin süresi dolana kadar bu işlem bu şekildeyapılmaya devam edilir. Sözleşme süresi dolunca bütün alacak kalemlerihesaplanır ve ödenmesi talep edilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Sözleşmesiz Cari Hesap Alacağı Nedir?

Öncedenoluşmuş borçların ödenmemesi durumunda da satıcı ve alıcı arasındaki ticariilişkinin devam etmesi durumuna açık hesap ilişkisi yani sözleşmesiz cari hesapalacağı adı verilir. Sözleşmesiz cari hesap alacağı ilişkilerinde tek taraflıya da karşılıklı olarak alacaklar kayıt altında tutulur ve hesap devrelerinebağlı kalmaksızın ödemeler yapılır. Teknik olarak bu tür ticari ilişkiler carihesap adı altında olmadığından cari hesaba ait hükümler bu ilişkilerdekullanılmaz.

Cari Hesap Mutabakatı Sözleşmesi Nedir?

Carihesap sözleşmesi kullanılan ticari ilişkilerde her iki taraf da karşılıklıolarak yapılan alışveriş işlemlerini kayıt altına alırlar. Bazı durumlarda ikitarafın da kaydettiği hesaplarda uyuşmazlık oluşabilir. Bu gibi olumsuzdurumların önlenebilmesi amacıyla Cari Hesap Mutabakatı Sözleşmesi yapılır. Busözleşme alıcı ve satıcı tarafların kayıt altına aldıkları hesapların uyuşupuyuşmadığı konusunda anlaşmalarını esas alır. Cari Hesap MutabakatıSözleşmesinin her ay düzenli olarak yapılması tavsiye edilir. Düzenli birşekilde yapılan Cari Hesap Mutabakat Sözleşmesi her iki taraf için deoluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçebilir.

Hangi Alacaklar Cari Hesap Sözleşmesine Dahildir?

Carihesap sözleşmesine dahil olabilecek alacakların takas edilebilir olmasıgerekir. Cari hesap sözleşmesi genel olarak para türündeki alacaklar içinoluşturulur. Takas edilmesi mümkün olmayan alacak türleri için cari hesapsözleşmesi oluşturulamaz. Taraflar karşılıklı olarak para şeklinde değil deaynı türden misli malları kaydetmek için de ayrıca bir cari hesapoluşturabilirler.

Kimler Cari Hesap Sözleşmesi Yapabilir?

Carihesap sözleşmesi oluşturabilmek için her iki tarafın da tacir olması zorunludeğildir. Tacir olmayan taraflar da cari hesap sözleşmesi oluşturabilir. TürkTicaret Kanunu’nda düzenlendiği üzere taraflar tacir olmasalar bilearalarındaki ticari ilişki bir iş olarak değerlendirilir.

Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Erdiği ve Zaman Aşımına Uğradığı Durumlar

Cari hesap sözleşmesi her iki tarafın da birlikte karar alarak belirlediği sözleşmenin süresinin bitiminde sona erer. Eğer herhangi bir süre belirlenmemiş ise taraflardan birinin sözleşmeyi fesih talebiyle de cari hesap sözleşmesi sonlandırılabilir. Taraflardan birinin iflas etmesi durumunda da sözleşme sona ermiş olur. Sözleşme süresi içerisinde taraflardan birinin ölmesi ya da işlevselliğini yitirmesi (alkol veya madde bağımlılığı gibi) durumunda tarafların kendilerinin ya da kanuni temsilcilerinin on gün önceden bildirmesi koşuluyla sözleşme feshedilebilir. Artan tutarın ise kapatılması gereken tarihte taraflardan istenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Mutabakat ve e-Mutabakat Nedir? Mutabakat Nasıl Yapılır?

e-İrsaliye Nedir? e-İrsaliyeyi Kimler Kullanmalıdır?

Borç-Alacak Takip Programları Nelerdir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez