Cari Hesap Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

2024-03-13T14:03:14

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır?

Ticari hayatta sürekli olarak karşılıklı çıkarlar doğrultusunda işlemler yapılır. Alışveriş işlemlerinde de her iki tarafın da istediğini elde edebilmesi ödemelerin düzenli ve eksiksiz bir şekilde yapılmasına bağlıdır. Fakat yapılan her bir alışveriş işleminden sonra ödeme yapmak, meşakkatli ve emek gerektiren bir iştir. Ticari hayatta bu tür zorluklar farklı yöntemlerle kolaylıkla halledilebilir. Cari hesap sözleşmesi de bu yöntemlerden birisidir.

Cari Hesap Nedir?

Ticaret sektöründe satıcı ve alıcı tarafları sürekli olarak etkileşim halindedir. Satıcı taraf alıcı tarafın talep ettiği ve ihtiyaç duyduğu malı ya da hizmeti üretir, alıcı taraf da bunu satın alarak satıcı tarafa ücretini öder. Satıcı ve alıcı taraflar birbirleri ile sürekli olarak alışveriş içerisinde olabilirler. İki taraf arasında da sürekli olarak belirli periyotlarla para akışı sağlanmış ve sık sık alışveriş yapılıyor olabilir. Böyle durumlarda yapılan her bir alışveriş işleminden sonra hesap kesip ödeme yapmak zahmetli olabilir. Cari hesap ise tam da bu sebeple kullanılır. Müşteri ve tedarikçilerinizle olan ticari ilişkinin sorunsuz yürümesi için etkili bir cari hesap programı kullanabilirsiniz. Saniyeler içerisinde e fatura kesebileceğiniz Logo İşbaşı ile işlerinizi sorunsuz yürütebilirsiniz.

Cari hesap, satıcı ve alıcı arasında yapılan alışverişlerin ödemelerinin toplu olarak yapılmasına verilen addır. Yapılan her alışveriş işlemi cari hesap adı altında kaydedilir ve iki tarafın da belirleyip anlaştığı bir tarihte bütün alışveriş işlemlerinin ödemesi toplu ve tek seferde yapılır. İşlem hacmi büyük olan ve işlem sıklığı yoğun olan alıcı ve satıcılar cari hesap yöntemini yaygın olarak kullanır. Siz de on binlerce işletme sahibi gibi muhasebe programı Logo İşbaşı ile cari hesap takibi yapabilirsiniz. Ücretsiz deneyin

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir?

Cari hesap sözleşmesi satıcı ve alıcı tarafların alacaklarını tek tek ve ayrı ayrı olarak değil de tek bir kalem olarak toplu bir şekilde alacaklarının teminatı olan bir sözleşme çeşididir. Her iki tarafın da anlaşıp karar vermesiyle oluşturulur. Cari hesap sözleşmesinin geçerli olabilmesi için mutlaka yazılı bir şekilde oluşturulması gerekir.

Cari hesap sözleşmesinin hesap devreleri bulunur. Hesap devresi geldiğinde karşılıklı alacaklar ve borçlar takas edilir. Takas sonucu ortaya çıkan farka da bakiye adı verilir. Bu bakiye hemen ödenmez. İlk alacak kalemi olarak kaydedilir. Cari hesap sözleşmesinin süresi dolana kadar bu işlem bu şekilde yapılmaya devam edilir. Sözleşme süresi dolunca bütün alacak kalemleri hesaplanır ve ödenmesi talep edilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Sözleşmesiz Cari Hesap Alacağı Nedir?

Önceden oluşmuş borçların ödenmemesi durumunda da satıcı ve alıcı arasındaki ticari ilişkinin devam etmesi durumuna açık hesap ilişkisi yani sözleşmesiz cari hesap alacağı adı verilir. Sözleşmesiz cari hesap alacağı ilişkilerinde tek taraflı ya da karşılıklı olarak alacaklar kayıt altında tutulur ve hesap devrelerine bağlı kalmaksızın ödemeler yapılır. Teknik olarak bu tür ticari ilişkiler cari hesap adı altında olmadığından cari hesaba ait hükümler bu ilişkilerde kullanılmaz.

Cari Hesap Mutabakatı Sözleşmesi Nedir?

Cari hesap sözleşmesi kullanılan ticari ilişkilerde her iki taraf da karşılıklı olarak yapılan alışveriş işlemlerini kayıt altına alırlar. Bazı durumlarda iki tarafın da kaydettiği hesaplarda uyuşmazlık oluşabilir. Bu gibi olumsuz durumların önlenebilmesi amacıyla Cari Hesap Mutabakatı Sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme alıcı ve satıcı tarafların kayıt altına aldıkları hesapların uyuşup uyuşmadığı konusunda anlaşmalarını esas alır. Cari Hesap Mutabakatı Sözleşmesinin her ay düzenli olarak yapılması tavsiye edilir. Düzenli bir şekilde yapılan Cari Hesap Mutabakat Sözleşmesi her iki taraf için de oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçebilir.

Hangi Alacaklar Cari Hesap Sözleşmesine Dahildir?

Cari hesap sözleşmesine dahil olabilecek alacakların takas edilebilir olması gerekir. Cari hesap sözleşmesi genel olarak para türündeki alacaklar için oluşturulur. Takas edilmesi mümkün olmayan alacak türleri için cari hesap sözleşmesi oluşturulamaz. Taraflar karşılıklı olarak para şeklinde değil de aynı türden misli malları kaydetmek için de ayrıca bir cari hesap oluşturabilirler.

Kimler Cari Hesap Sözleşmesi Yapabilir?

Cari hesap sözleşmesi oluşturabilmek için her iki tarafın da tacir olması zorunlu değildir. Tacir olmayan taraflar da cari hesap sözleşmesi oluşturabilir. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlendiği üzere taraflar tacir olmasalar bile aralarındaki ticari ilişki bir iş olarak değerlendirilir.

Cari Hesap Sözleşmesinin Sona Erdiği ve Zaman Aşımına Uğradığı Durumlar

Cari hesap sözleşmesi her iki tarafın da birlikte karar alarak belirlediği sözleşmenin süresinin bitiminde sona erer. Eğer herhangi bir süre belirlenmemiş ise taraflardan birinin sözleşmeyi fesih talebiyle de cari hesap sözleşmesi sonlandırılabilir. Taraflardan birinin iflas etmesi durumunda da sözleşme sona ermiş olur. Sözleşme süresi içerisinde taraflardan birinin ölmesi ya da işlevselliğini yitirmesi (alkol veya madde bağımlılığı gibi) durumunda tarafların kendilerinin ya da kanuni temsilcilerinin on gün önceden bildirmesi koşuluyla sözleşme feshedilebilir. Artan tutarın ise kapatılması gereken tarihte taraflardan istenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Mutabakat ve e-Mutabakat Nedir? Mutabakat Nasıl Yapılır?

e-İrsaliye Nedir? e-İrsaliyeyi Kimler Kullanmalıdır?

Borç-Alacak Takip Programları Nelerdir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez