Beyanname Nedir? Nasıl Verilir?

2022-06-21T08:19:21

Beyanname Nedir?

Beyanname resmi bir işlem için yapılan bildirgeye verilen isimdir. Bir belge olan beyannamenin farklı türleri bulunur. Beyanname adından da anlaşılabileceği üzere beyan etmek, bildirmek anlamına gelir. Beyanname belgesinin birçok kullanım amacı vardır. Resmi işlemlerde kontrollerin, takiplerin daha seviyeli ve uygun bir şekilde yapılabilmesini sağlayan beyanname belgeleri ilgili kurumlar tarafından belirlenen tarihler içerisinde karşı tarafa verilmelidir. Resmi işlemlerin yazı ile bildirilmesini mümkün kılan beyanname belgeleri fiziksel olarak ya da online ortamlarda oluşturulabilir. Kişi ya da kurumlar beyanname oluşturabilir ve gönderebilir. Beyanname genel olarak vergi ödemekle yükümlü olanlar tarafından vergi dairelerine iletilir. Beyanname belgelerinin nasıl gönderileceği ve hangi nitelikte olacağı ise çeşidine göre değişiklik gösterir.

Beyanname Ne İşe Yarar?

Beyanname belgeleri en basit anlatımıyla resmi bir işlemi karşı tarafa bildirmeyi mümkün kılar. Resmi ve önemli işlemlerde sürecin her iki tarafa da bildirilmesi olumlu sonuçlar alınmasını kolaylaştırır. Beyannameler sayesinde ödeme ve satın alma gibi belirli prosedürlere dayalı işlemler sorunsuzca halledilebilir. Beyanname belgelerinin günümüzdeki asıl ve en önemli amaçlarından birisi borçların bildirilmesidir. Vergi ödemekle yükümlü olan taraflar bağlı oldukları vergi dairesine ilgili vergi türü için beyanname vererek borçlarını ortaya koyar. Bu sayede vergi dairesi vergi mükellefinin borcundan haberdar olduğunu teyit eder ve ödeme süreci başlar. Vergi gibi ödemelerin geciktirilmesi ya da yapılmaması durumlarında çeşitli yaptırımlar uygulanabilir. Ödeme öncesinde düzenlenen beyanname belgeleri sürecin prosedürlere uygun şekilde ilerlemesini sağlar.

Beyanname Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde birçok alanda kullanılan birden fazla beyanname çeşidi bulunur. Başlıca beyanname çeşitleri şu şekildedir:

Kira Beyannamesi: Kira gelirlerinden gelir vergisi alınır ve bu sürecin yasal bir şekilde ilerleyebilmesi için vergi mükellefleri beyanname düzenlemelidir. Yıl içerisinde 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasında kira geliri elde eden kişi kira beyannamesi düzenleyerek vergi dairesine iletmelidir. 2021 yılında kira geliri 7 bin TL’yi aşan ev sahipleri kira beyannamesi düzenlemelidir. Kira beyannamesi vermeyen kişiler söz konusu verginin bir katı tutarında para cezasına tabi tutulur.

Muhtasar Beyanname: İşveren ya da vergi tevkifatı yapan tarafların düzenlemekle yükümlü olduğu muhtasar beyanname gelir vergisinin teminatında kullanılan yöntemlerden birisidir. 10’dan daha az işçi çalıştıran işverenler 3 ayda bir muhtasar beyanname vermelidir. 10’dan fazla işçi çalıştıran işverenler ise her ay düzenli olarak muhtasar beyanname düzenlemelidir. Kurumlar Vergisi Beyannamesi: Bir kurumun bir takvim yılı içerisinde elde ettiği safi kazanca göre hesaplanan kurumlar vergisinin tahsilatında kullanılan beyanname çeşididir. Kurumlar vergisi beyannamesi her ayın 25. gününe kadar ilgili vergi dairesine iletilmelidir.

Düzeltme Beyannamesi: Vergi dairesine iletilmiş bir beyannamede yapılması gereken değişikliklerin yapılabilmesini sağlayan beyanname çeşididir. Beyannameyi veren taraf beyanname üzerinde bir değişiklik yapmak istediğinde düzeltme beyannamesi düzenlemelidir. Düzeltilme işlemine tabi tutulacak beyannamenin yasal dönemler içerisinde verilmiş olması önem taşır. Düzeltilmek istenen beyanname basılı olarak verildiyse düzeltme beyannamesinin de basılı olması gerekir. Söz konusu beyanname online olarak gönderildi ise de düzeltme beyannamesinin online şekilde düzenlenmesi gerekir.

Basit Usul Beyanname: Basit usulde vergilendirmeye tabi tutulan mükelleflerin düzenlemesi gereken beyanname çeşididir. Mükellefler tarafından online olarak gönderilmelidir. Ödeme yapmakla yükümlü tutulan mükellefler ödemelerini bir yıl içerisinde iki taksit şeklinde gerçekleştirebilir.

Geçici Vergi Beyannamesi: Gerçek usulde vergi ödemekle yükümlü olan mükelleflerin 3 aylık kazançları üzerinden hesaplanan geçici verginin tahsilinde kullanılan beyanname çeşididir. Her 3 aylık dönemin sonunda düzenlenmelidir. Geçici verginin oranları mükellefin durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Beyanname Nasıl Verilir?

Günümüzde online sistemlerin de kullanılmasıyla beraber mükellefler beyannamelerini birden fazla yöntemle karşı tarafa ulaştırabilir. Kişi ya da kurumlar beyannamelerini vergi dairelerine kendileri teslim edebilir. Mükellefler beyannameleri ikamet ettikleri ile ait vergi dairesine vermelidir. Beyannameler aynı zamanda posta yoluyla da vergi dairelerine iletilebilir. Son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanan online sistemler üzerinden de vergiler gönderilebilir. e-Beyanname birçok avantajı ve kolaylığı sayesinde mükellefler tarafından yaygın olarak tercih edilir. Matbu ve ulaşım masraflarını ortadan kaldıran e-Beyanname sayesinde mükellefler bildirimlerini kısa sürede online olarak yapabilir.

Hangi Durumlarda Beyanname Verilir?

Beyanname belgelerinin en büyük amaçlarından birisi vergi ödemelerini teyit etmektir. Bir kişi ya da kurumun elde ettiği kazanç herhangi bir vergiye tabi tutulur durumda ise ilgili konuda beyanname düzenlenir ve vergi dairesine verilir. Vergi ödemelerinde ilk etapta beyanname teslim edilir ve ödeme yapılır. Ev sahibinin evini kiraya vererek elde ettiği kira geliri, kurumların elde ettiği kazanç ve serbest meslek erbaplarının elde ettiği gelirler vergiye tabi tutulan kazançlardan birkaçıdır ve beyanname düzenlemeleri gerekir. Beyanname Kullanım Alanları Beyanname belgelerinin kullanım alanları vergi ödemeleri ile sınırlı değildir. Beyannamelerin başlıca kullanım alanları şu şekildedir:

● Vergi daireleri (Gelir vergisi, Katma Değer Vergisi, kurumlar vergisi, geçici gelir vergisi, kira geliri vergisi ve basit usul vergisi çeşitli vergi ödemelerinin teyit edilmesi)

● İmza beyannamesi (Kişi bu beyannameyi noterden alır ve üzerinde kimlik bilgileri bulunur. Kişinin kendisini karşı tarafa tescil etmesi açısından önem taşır ve kimi kurumlar tarafından çeşitli işlemlerden önce talep edilir.)

● Mühür beyannamesi (Okuma-yazma bilmeyen ya da fiziksel durumu standart imzaya elverişli olmayan kişilerin imza yetkisini mühür şeklinde kullanmasını sağlayan beyannamedir.)

● Sicil ticaret beyannamesi

● Kamu daireleri

● Mali işlemler

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Sosyal Medya Üzerinden Gelir Elde Edenler İçin Yeni Vergi Oranları 2022?

Youtube Gelirleri Nasıl Vergilendirilir?

Basit Usulde Vergilendirme Nedir, Şartları Nelerdir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez