Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

2024-03-08T13:18:34

Kazancı belgeleyen ve vergilendirilmesine imkân tanıyan beyannameler ticari sahada sıklıkla kullanılan belgeler arasında yer alır. Beyannamelerdeki yanlış ve eksik bilgilerin doğrusu ile değiştirilmesini sağlayan düzeltme beyannamelerinin oluşturulması bazı şartlara tabidir. Beyan süresinin aşılıp aşılmamasına göre mükellef taraf para cezasına tabi tutulabilir.

Beyanname Nedir?

Beyanname bir kazancı detaylarıyla yasal düzleme taşıyan ve vergilendirilmesini mümkün kılan belgeye verilen isimdir. Beyannamelerin belirli bir süre içerisinde verilmesi gerekir. Beyannamelerdeki bilgilerin eksik ya da yanlış olması durumunda ‘düzeltme beyannamesi’ adındaki belge düzenlenmelidir. Bu belge sayesinde beyannamedeki yanlış ve eksik bilgiler düzeltilebilir.

Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır?

Beyanname sorgulama e-Devlet üzerinden online olarak yapılabilir. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabilir. e-Devlet şifresi 2 TL karşılığında PTT şubelerinden alınır. Aynı zamanda uygulama.gtb.gov.tr adresi üzerinden beyanname numarası ile de sorgulama yapılabilir.

Beyanname Düzeltme Dilekçe Örneği

Gerekli alanlar doldurularak kullanılabilecek bir Beyanname Düzeltme Dilekçesi Örneği Şu Şekildedir:

Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi

Tarih

İl Vergi Dairesi Adı

Vergilendirme Dönemi

Vergi Türü

Açıklama

Adı Soyadı/Unvanı

ADRES BİLGİLERİ

MAHALLE / SEMT

CADDE / SOKAK

SİTE

BLOK

DAİRE NO

SEMT

İLÇE

İL

İŞ TEL

CEP TEL

E-POSTA ADRESİ

Muhtasar Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Muhtasar beyanname için verilecek düzeltme beyannamesi MuhSGK platformu üzerinden yapılır.

KDV Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

KDV beyannamesi için düzeltme beyannamesi gönderirken beyan dönemi önem taşır. Kanuni süre içerisinde düzeltme beyannamesi gönderilirken düzeltme beyannamesi bir önceki beyanname ile paket şeklinde sisteme gönderilir. Kanuni süre içerisinde verilen düzeltme beyannamelerinin matrah artırıcı ya da azaltıcı olması önemli değildir. Yasal süre içerisinde verilen düzeltme beyannameleri için ceza kesilmez. Yasal süre dışında verilen ve matrah artırıcı nitelikte olan düzeltme beyannamesi bir önceki beyannameyi kapsayacak şekilde paket olarak sisteme gönderilir. Yasal süre dışında matrah azaltıcı düzeltme beyannamesi de bir önceki beyannameyi kapsayacak şekilde paket olarak gönderilir. Düzeltme beyannamesinin bir önceki beyannameyi kapsamayacak şekilde olması durumunda usulsüzlük cezası uygulanır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Geriye Dönük KDV Beyannamesi Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Geriye dönük KDV beyannamesi düzeltmesi yapılırken hatalı beyanname ve son beyanname arasında başka beyannameler varsa her bir beyanname için düzeltme beyannamesi yapılması gerekir. Geriye dönük beyannameler kanuni dönem dışında olduğu için usulsüzlük cezası uygulanır.

ÖTV Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

ÖTV beyannamesinin düzeltilme süreci hataya göre değişiklik gösterir. Beyannamedeki fazla ya da yetersiz hesaplamanın düzeltilmesi için aynı zamanda vergi iadesi, defter kaydı vb. belgelerin de düzeltmesi yapılmalıdır. ÖTV beyannamesine konu malın iadesi, vazgeçilmesi ve teslim edilmemesi durumlarında düzeltme yapabilmek için iade edilen ürünlerin işletmeye tekrar girdiğini kanıtlar defter kaydı ve diğer belgeler de düzeltme beyannamesine eklenmelidir. ‘Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi’ doldurulduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı’na verilir ve ÖTV beyanname düzeltme işlemi tamamlanır.

Gelir Vergisi Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Gelir vergisi beyannamesindeki hataları geri almak için düzeltme beyannamesi Defter Beyan Sistemi üzerinden verilebilir. Bu sisteme defterbeyan.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Düzeltme beyannamesinin önceki beyannameyi kapsar şekilde paket olarak gönderilmesi gerekir.

BA-BS Formu Nasıl Düzeltilir?

BA-BS formundaki hataların düzeltilmesi için sadece hata bulunan form düzenlenerek gönderilmelidir. BA-BS formu düzeltmesi 10 gün içerisinde yapılmalıdır. 10 gün kanuni süredir ve bu sürenin dışında teslim edilen düzeltmeler için Vergi Usul Kanunu’nun 355. maddesine göre işlem yapılır. 10 gün içerisinde yapılan düzeltmeler için ceza kesilmez iken, 15 gün içinde verilen düzeltmeler için kesilen ceza ⅕ olarak uygulanır.

SGK Bildirimlerine İlişkin Düzeltmeler Nasıl Yapılır?

SGK bildirimlerindeki hatalar Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait web sitesi üzerinden yapılır. Bu siteye sgk.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Daha önce eklenen ve doğru olan bilginin tekrar düzenlenmesine gerek yoktur.

Vergi Kesintilerine İlişkin Düzeltmeler Nasıl Yapılır?

Prim hizmet ve muhtasar beyannamelerinde kimlik, vergi numarası ve hesap hatası gibi ciddi yanlışlar için düzeltme beyannamesi vermek yasal olarak zorunludur. Bu konuya dair düzeltme beyannamesi düzenlenirken bütün bilgiler doğru şekilde yazılır, eksik beyanname de ek olarak eklenir. Düzeltme beyannamesi vergi dairesine ulaştığında eski beyanname geçerliliğini yitirir. Verilen düzeltme beyannamesi bir önceki beyannameyi geçersiz kılar fakat tahakkuk devam eder. Düzeltme beyannamesi matrah artırıcı ise düzeltme beyannamesindeki matrah ve bir önceki matrah arasındaki fark sistem tarafından tahakkuk olarak düzenlenir. Düzeltme beyannamesi matrah azaltıcı ise tahakkuk sistem tarafından sıfır olarak belirlenir.

Düzeltme Beyannamesi Cezası Hangi Durumlarda Uygulanır?

Yasal süre içerisinde verilen düzeltme beyannameleri için ceza kesilmez. Yasal süre dışında verilen ve matrah artırıcı düzeltme beyannameleri için ceza uygulanmaz. Fakat süresi geçmiş vergiler için, ödemenin geciktiği her ayın kesri, 6183 sayılı kanunun 51. maddesine göre gecikme zammıyla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içerisinde ödenmelidir. Yasal süresi dışında verilen ve matrah artırıcı olmayan düzeltme beyannameleri için Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinin 7. fıkrasına göre usulsüzlük cezası kesilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez