e-Beyanname Nedir? Nasıl Düzenlenir?

2022-08-15T14:40:38

Ticari faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için beyanname vermek, sorumlu oldukları bir konudur. Ancak günümüz şartlarında, teknolojik gelişmelerin de etkisi ile tüm resmi işlemler dijital ortama taşınmaktadır. Beyanname uygulamasının e-Beyannameye dönüşümü de bu sürecin bir parçasıdır. Her ne kadar hala fiziki ortamda beyanname verilebiliyor olsa da e-Beyanname uygulaması sağladığı kolaylıklar ile çok daha fazla tercih edilen bir uygulamadır.

e-Beyanname Nedir?

e-Beyanname yasal olarak vergi dairesine verilmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda gönderilmesini sağlayan bir uygulamadır. Fiziksel ve elektronik beyanname belgelerinde aynı bilgiler yer alır. e-Beyanname fiziksel beyanname ile hukuki olarak aynı konumdadır.

e-Beyanname Ne İşe Yarar?

e-Beyanname sayesinde vergi dairelerine gönderilmesi gereken evraklar elektronik ortamda gönderilir. e-Beyanname zamandan ve mekandan bağımsız olarak evrak düzenlemeyi ve göndermeyi mümkün kılar. Hem vergi daireleri hem de mükellefler için oldukça avantajlı olan e-Beyanname uygulamasının kullanımı her geçen gün artar.

e-Beyanname’nin Avantajları Nelerdir?

e-Beyanname sisteminin başlıca avantajları şunlardır:

● Matbu ve posta maliyetleri sıfırlanır. e-Beyanname uygulamasıyla oluşturulan beyannameler elektronik ortamda gönderilir ve kağıt baskıya gerek kalmaz.

● Zamandan ve mekandan bağımsız işlem yapılabilir. e-Beyanname sistemi internet üzerinden çalışır ve herhangi bir bölgede, herhangi bir zaman diliminde internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan işlem yapılabilmesini sağlar.

● Vergi dairelerindeki iş yükü, kalabalık ve yoğunluk azaltılır.

● Vergi kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetler önlenmiş olur.

● Belgelerin hazırlanması mükellef için daha kolay olur.

● Oluşturulan belgelerin fiziksel olarak depolanması gerekmez. Elektronik belgeler dijital ortamda sorunsuzca uzun süreler boyunca muhafaza edilir.

e-Beyanname Zorunlu Mu? Ne Zaman Zorunlu Oldu?

Şu belgelerin elektronik ortamda vergi dairesine gönderilmesi zorunludur:

● Kurumlar vergisi beyannamesi

● Yıllık gelir vergisi beyannamesi

● KDV beyannamesi

● Banka ve sigorta muameleleri vergisi beyannamesi

● ÖTV beyannamesi

● Şans oyunları vergisi beyannamesi

● Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin düzeltme beyannameleri

● Özel iletişim vergisi beyannamesi

● Geçici vergi beyannamesi

● Muhtasar beyannameler

e-Beyanname Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?

Şu statüdeki mükellefler e-Beyanname uygulamasından yararlanabilir:

● İl özel idareleri

● Avukatlar

● Katma Bütçeli İdareler

● Noterler

● Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri

● Özerk kuruluşlar

● Belediye ve belediyelere bağlı iktisadi işletmeler

● Kamu iktisadi teşebbüsler

● Döner sermayeli işletmeler

● Serbest muhasebeciler

● Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler

● Diğer kamu kurumları

● Yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış mükellefler

● Gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri

● İşletmeye bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı kanuna göre ruhsatlı bulunan meslek mensuplarının muhasebe işlemlerini yerine getirdiği oluşumlar

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

e-Beyannameleri Kimler Gönderebilir?

İl özel idareleri, katma bütçeli idareler ve diğer kamu kurumları e-Beyanname gönderebilir. Avukatlar, serbest muhasebeciler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri de e-Beyanname gönderebilir. Noterler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri, özerk kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediye ve belediyelere bağlı iktisadi işletmeler ve döner sermayeli işletmeler e-Beyanname gönderebilir. Aynı zamanda yeminli mali müşavirler ile tasdik sözleşmesi imzalayanlar da e-Beyanname gönderebilir. Muhasebe işlemlerini 3568 sayılı kanuna göre ruhsatlı olan ve bağımlı çalışanların yaptığı oluşumlar da e-Beyanname sisteminden yararlanabilir.

e-Beyanname Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Beyanname başvurusu yapmak için ‘Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu’ doldurulur. Sonrasında bu form GİB’e teslim edilir. Söz konusu forma ebeyanname.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Aracılık talep formunda mükellefe ait detaylı bilgilerin girilmesi istenir.

e-Beyanname Nasıl Hazırlanır?

e-Beyanname belgesinin hazırlanabilmesi için Java Runtime Environment, Beyanname Düzenleme Programı ve Adobe Acrobat Reader isimli yazılımlar kurulmalıdır. Java Runtime Environment e-Beyanname formatının çalıştırılabilmesini sağlar. GİB tarafından sunulan Beyanname Düzenleme Programı birçok e-Beyanname işleminin yapılabilmesini mümkün kılar. Adobe Acrobat Reader ile PDF formatındaki dosyalar görüntülenebilir. Bu yazılımlar kurulduktan sonra gerekli alanlar doldurulur ve e-Beyanname Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesine yüklenir. e-Beyanname yüklendikten sonra işleme alınır ve kontrol edilir. Bir hatanın olmaması durumunda e-Beyanname onaylanır.

e-Beyanname Gönderme

Şu adımlarla e-Beyanname gönderilebilir:

● Beyanname Düzenleme Programı ile düzenlenen e-Beyanname belgesi paketlenir.

● Paketlenen e-Beyanname gib.gov.tr web sitesine yüklenmelidir. Bu web sitesine kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapılır.

● GİB web sitesinden ‘Paket Gönderme’ bölümü seçilir ve paketlenmiş e-Beyanname yüklenir. Böylece gönderme süreci tamamlanmış olur. e-Beyanname’nin onaylanması beklenir.

Hatalı Gönderilen E-Beyannameleri Düzeltme

Hatalı e-Beyannamelerin düzeltilmesi için ‘Düzeltme Beyannamesi’ kullanılır. Düzeltme Beyannamesi de elektronik ortamda düzenlenir ve gönderilir. İlk etapta ‘Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi’ doldurulur. Bu dilekçe GİB web sitesinde yer alır. Sonrasında Düzeltme Beyannamesi oluşturulur. Hatalı beyannamede yer alan hatalar ve doğruları Düzeltme Beyannamesinde yer almalıdır. Aynı zamanda iki beyanname arasında vergi farkı varsa bu farka ilişkin tahakkuk fişi kesilir.

Tahakkuk Fişi Nasıl Görüntülenir?

Tahakkuk fişleri e-Devlet üzerinden ve GİB web sitesi üzerinden görüntülenebilir. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘Tahakkuk Bilgileri Sorgulama’ bölümü seçilir. Bu ekranda gerekli bilgileri girdikten sonra onaylanmış tahakkuk fişleri ve bilgileri görüntülenir. İncelenmek istenen tahakkuk fişi seçilir ve görüntülenir.

Siz de on binlerce kullanıcısı olan ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve anında gönderebilirsiniz. Ön Muhasebe Programı Logo İşbaşı’nın ücretsiz GİB e arşiv portal entegrasyonuyla saniyeler içinde e arşiv faturanızı kesin ve anında müşterinizle paylaşın.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez