Basit Usule Nasıl Geçilir?

2024-03-13T09:53:03

Basit usulde vergi verme uygulaması incelendiğinde, basit usule tabii olarak vergi ödemenin gerçek usule göre vergi ödemekten daha avantajlı olduğu görülür. Bu duruma bağlı olarak gerçek usulden basit usule geçiş birden fazla şarta bağlanmıştır.

Basit Usul Nedir?

Basit usulde vergilendirme kısaca şöyle tanımlanabilir:

  • Bir hesap dönemi boyunca elde edilen gelir ve giderler ile satılan mal ve/veya hizmetlerin alış fiyatları arasındaki farka uygulanan müspet vergilendirme usulü basit usulde vergilendirme olarak tanımlanır

Gerçek usulde vergi ödeyen vatandaşlar stopaj, gelir vergisi, KDV ödemek zorundadır. Oysaki basit usulde vergi ödemesi yapan mükellefler yalnızca bahse konu vergi döneminde elde ettikleri ticari kazancın vergisini öder.

Hem basit usulde, hem de gerçek usulde vergi ödemesi yapılırken ödenecek vergi tutarı, bahse konu hesap döneminde elde edilen kazanç üzerinden hesaplanır.

Ön muhasebenin önemli bir parçası olan gelir gider takibi şirketin tüm girdi ve çıktılarının düzenli bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Kullanımı oldukça basit olan Ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile işletmeniz için gerekli olan tüm muhasebe işlemlerinizi yaparken aynı zamanda e fatura ve e arşiv faturalarınızı da saniyeler içinde kesersiniz!

Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Şartları Nelerdir?

Gerçek usulden basit usule geçiş yapılması için aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir:

  • Genel Vergi Kanunu 51.
  • Genel Vergi Kanunu 47. 
  • Genel Vergi Kanunu 48. (48. maddedeki koşullar üst üste 2 yıl gerçekleşmiş olmalıdır) maddede belirtilen koşullara uygun işletme/ firma ya da kişiler basit usulde vergilendirmeye geçiş yapabilir.
  • Bahse konu mükelleflerin sahte ve içerik bakımından yanıltıcı evrak düzenleme konusunda haklarında herhangi bir tespit olmamalıdır.  
  • Mükellefler basit usule geçiş yapmak istiyor ise ilgili senenin ocak ayı içinde bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı müracaatta bulunmalıdır. Bu süre geçirildiği takdirde mükellefin gerçek usulde vergilendirilmeyi tercih ettiği varsayılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Ne Yapılır?

Bir önceki bölümde anlatılan şartları taşıyan mükellefler basit usule geçmek istedikleri yılın ocak ayı bitmeden, bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmalıdır.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir noktaya göre mükellefler, Genel Vergi Kanunu 51. maddesinde belirtilen çalışma kollarında faaliyet göstermemelidir.

Mükellefler, kendi iradeleri ile işlerini terk etmeleri ve/veya işlerini, eş ya da çocuklarına devretmeleri durumunda aynı yıl içinde basit usulde vergilendirmeye geçemezler. Bu koşullarda mükellefin basit usule geçiş yapabilmek için işin devir ya da terk edilme tarihinden sonra en az 2 yıl beklemesi gerekir. Bu sürenin hesaplanmasına terk ya da devir tarihinin izleyen yılın başından başlanır.

Gerçek Usulden Basit Usule Geçen Mükelleflerin Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Basit usulde vergi ödemeye uygun bulunan mükellefler satış hasılatlarını belirten belgeleri düzenli olarak hazırlamak ve muhafaza etmek zorundadır. Bu amaçla istenen evraklar şunlardır:

  • Fatura
  • Perakende satış belgeleri
  • VUK mevzuatında belirtilen diğer evraklardır.

Basit usulde vergi ödemesi uygun bulunan mükellefler yasal olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda değildir. Ancak mükelleflerin kendi tercihlerine bağlı olarak, ödeme kaydedici cihaz kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Mükellefler kendilerinden istenen evrakları bağlı bulundukları oda ya da birlikten sağlarlar.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca noterde onaylatılmış ya da 02.02.1982 tarihi 18654 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Vergi Usul kanunu Uyarınca;  vergi mükellefleri gerçek usulde vergi ödemeye tabii iken kullandıkları belgeleri Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen maddelere uygun olarak,  vergi dairelerine bildirimde bulunarak iptal ettirmelidir.

Oldukça ciddi konulardan biri olan vergi ve vergi uygulamaları konusunda tüm işlemlerinizi tek bir alandan yönetebileceğiniz muhasebe uygulamaları sizi bekliyor. Hemen bize ulaşın ve işletmenize özel çözümler ile rahatlığın keyfini çıkarın!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Avukatlar İçin e-SMM Programları

Mutlu Müşteri Yaratmanın Yöntemleri Nelerdir?

En Çok Kullanılan Muhasebe Programları

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez