Basit Usule Nasıl Geçilir?

2022-04-15T15:39:30

Basit usulde vergi verme uygulamasıincelendiğinde, basit usule tabii olarak vergi ödemenin gerçek usule göre vergiödemekten daha avantajlı olduğu görülür. Bu duruma bağlı olarak gerçek usuldenbasit usule geçiş birden fazla şarta bağlanmıştır.

Basit Usul Nedir?

Basit usulde vergilendirme kısaca şöyletanımlanabilir:

  • Birhesap dönemi boyunca elde edilen gelir ve giderler ile satılan mal ve/veyahizmetlerin alış fiyatları arasındaki farka uygulanan müspet vergilendirme usulübasit usulde vergilendirme olarak tanımlanır

Gerçek usulde vergi ödeyen vatandaşlarstopaj, gelir vergisi, KDV ödemek zorundadır. Oysaki basit usulde vergi ödemesiyapan mükellefler yalnızca bahse konu vergi döneminde elde ettikleri ticari kazancınvergisini öder.

Hem basit usulde, hem de gerçek usulde vergi ödemesi yapılırken ödenecek vergi tutarı, bahse konu hesap döneminde elde edilen kazanç üzerinden hesaplanır.

Ön muhasebenin önemli bir parçası olan gelir gider takibi şirketin tüm girdi ve çıktılarının düzenli bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Kullanımı oldukça basit olan Ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile işletmeniz için gerekli olan tüm muhasebe işlemlerinizi yaparken aynı zamanda e fatura ve e arşiv faturalarınızı da saniyeler içinde kesersiniz!

Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Şartları Nelerdir?

Gerçek usulden basit usule geçişyapılması için aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir:

  • Genel Vergi Kanunu 51.
  • Genel Vergi Kanunu 47. 
  • Genel Vergi Kanunu 48. (48. maddedeki koşullar üst üste 2 yıl gerçekleşmiş olmalıdır) maddede belirtilen koşullara uygun işletme/ firma ya da kişiler basit usulde vergilendirmeye geçiş yapabilir.
  • Bahse konu mükelleflerin sahte ve içerik bakımından yanıltıcı evrak düzenleme konusunda haklarında herhangi bir tespit olmamalıdır.  
  • Mükellefler basit usule geçiş yapmak istiyor ise ilgili senenin ocak ayı içinde bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı müracaatta bulunmalıdır. Bu süre geçirildiği takdirde mükellefin gerçek usulde vergilendirilmeyi tercih ettiği varsayılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gerçek Usulden Basit Usule Geçmek İçin Ne Yapılır?

Bir önceki bölümde anlatılan şartlarıtaşıyan mükellefler basit usule geçmek istedikleri yılın ocak ayı bitmeden,bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı olarak müracaatta bulunmalıdır.

Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemlibir noktaya göre mükellefler, Genel Vergi Kanunu 51. maddesinde belirtilençalışma kollarında faaliyet göstermemelidir.

Mükellefler, kendi iradeleri ileişlerini terk etmeleri ve/veya işlerini, eş ya da çocuklarına devretmeleri durumundaaynı yıl içinde basit usulde vergilendirmeye geçemezler. Bu koşullardamükellefin basit usule geçiş yapabilmek için işin devir ya da terk edilme tarihindensonra en az 2 yıl beklemesi gerekir. Bu sürenin hesaplanmasına terk ya da devirtarihinin izleyen yılın başından başlanır.

Gerçek Usulden Basit Usule Geçen Mükelleflerin Belge Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Basit usulde vergi ödemeye uygun bulunanmükellefler satış hasılatlarını belirten belgeleri düzenli olarak hazırlamak vemuhafaza etmek zorundadır. Bu amaçla istenen evraklar şunlardır:

  • Fatura
  • Perakende satış belgeleri
  • VUK mevzuatında belirtilen diğer evraklardır.

Basit usulde vergi ödemesi uygun bulunanmükellefler yasal olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda değildir.Ancak mükelleflerin kendi tercihlerine bağlı olarak, ödeme kaydedici cihaz kullanmasındaherhangi bir sakınca yoktur.

Mükellefler kendilerinden istenenevrakları bağlı bulundukları oda ya da birlikten sağlarlar.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarıncanoterde onaylatılmış ya da 02.02.1982 tarihi 18654 sayılı Resmi Gazetede ilanedilen Vergi Usul kanunu Uyarınca;  vergimükellefleri gerçek usulde vergi ödemeye tabii iken kullandıkları belgeleriBelgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen maddelereuygun olarak,  vergi dairelerinebildirimde bulunarak iptal ettirmelidir.

Oldukça ciddi konulardan biri olan vergi ve vergi uygulamaları konusunda tüm işlemlerinizi tek bir alandan yönetebileceğiniz muhasebe uygulamaları sizi bekliyor. Hemen bize ulaşın ve işletmenize özel çözümler ile rahatlığın keyfini çıkarın!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Avukatlar İçin e-SMM Programları

Mutlu Müşteri Yaratmanın Yöntemleri Nelerdir?

En Çok Kullanılan Muhasebe Programları

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez