Alt İşveren Nedir? Alt İşverenlik Nedir?

2022-07-06T11:26:22

Taşeronolarak da bilinen alt işveren, asıl işin belirli bir bölümünü yapmakla sorumluolan ikinci bir işverendir. Asıl işveren, geniş çaplı bir işin belirli birbölümünü uzmanlık, teknoloji, kapasite veya zaman gibi çeşitli sebeplerle başkabir işverene yaptırabilir. Bu durumda söz konusu işin verildiği diğer işveren,taşeron veya alt işveren olarak adlandırılır.

Altişveren, asıl işverene karşı sorumludur. Örneğin, bir inşaat firması, inşaatın tümelektrik tesisatının döşenmesi işinin gerçekleştirilmesi için bir alt işverengörevlendirebilir. Bu durumda, elektrik tesisatının döşenmesi işini yürütenişveren, alt işveren olarak nitelendirilir. Söz konusu işin yapılması sırasındaortaya çıkacak tüm masraflar, personel giderleri ve personel yönetimi tamamenalt işverene aittir. Ancak ortaya çıkabilecek çeşitli yasal durumlar kapsamındaalt işveren ile asıl işveren müşterek sorumluluk altına girebilir.

Alt İşverenlik İlişkisi Nedir?

Altişverenlik, 4857 sayılı İş Kanunu ile yasalar kapsamına dâhildir. Bu kanunkapsamında asıl işveren, söz konusu işyerindeki faaliyetleri kapsamındaişlerine yardımcı olması veya asıl işin yalnızca belirli bir veya birkaçbölümünü yürütmesi için bir alt işveren görevlendirebilir. İş alan alt işverenile işi veren asıl işveren arasındaki ilişki, alt işveren ilişkisi olarakadlandırılır.

Asıliş, kanun kapsamında “mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iş” olaraktanımlanmıştır. Asıl iş, tamamen olmamak kaydıyla çeşitli gerekçeler vekoşullar kapsamında alt işverenlere verilebilir. Yasalar kapsamında devamlılığayönelik bir kısıtlama bulunmaz. Bu sebeple alt işverenler geçici niteliğe sahipişlerin yanı sıra devamlılığa sahip işleri de alabilir.

Yardımcıiş, mal veya hizmet üretiminin zorunlu unsuru olmasa da asıl işe bağlı olan veasıl iş devam ettiği sürece ihtiyaç olan işlerdir. Yemek, güvenlik ve temizlikgibi çeşitli iş kalemleri yardımcı iş olarak adlandırılabilir. Asıl işveren, bugibi işleri yapmak için ekstra masraf ve yatırım yüküne girmek yerine halihazırda o işi yürütmekte olan farklı bir firmayı alt işveren olarakbelirleyebilir.

Asıl işin belirli bir bölümünün yapılmasında ortaya çıkacak olan çeşitli kısıtlar, teknoloji ihtiyaçları, uzmanlık ihtiyaçları veya zamansal problemler sebebiyle asıl işveren, bir alt işverene ihtiyaç duyabilir. Bu durumda asıl işin belirli bir bölümünü oluşturan söz konusu işin gerçekleştirilmesinde alt işveren görevlendirilebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Alt İşverenlik İlişkisinin Riskleri veYükümlülükleri Nelerdir?

Alt işverenlik ilişkisi kapsamında, asıl işveren ve alt işveren arasında zincirleme bir sorumluluk bulunur. Örnek olarak alt işveren kendisine bağlı olarak çalışan personellerin sigorta primlerini ödemez ise, olası bir hukuki işlemde kamu otoritesine karşı alt işveren kadar asıl işveren de sorumlu olacaktır. Bu durum asıl işveren için bir risk teşkil eder. Zira alt işverenden kaynaklanan problemler nedeniyle, asıl işveren çeşitli masraflar altına girebilir. Aynı durum, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi durumlardan doğabilecek olumsuzluklar için de geçerlidir.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 150/ yıllık 1800 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 30 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Asıl İş Alt İşverene Verilebilir Mi?

Asıliş; teknoloji, uzmanlık, zaman ve kapasite gibi gerekçeler gerektiren durumlardışında alt işverenlere devredilmek veya bölünmek suretiyle verilemez.

Alt İşveren Asıl İşverene Rücu EdebilirMi?

Şayet bir alt işverenlik sözleşmesinin varlığı söz konusu ise, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin 6. Fıkrasına göre işverenler personellere karşı müşterek sorumluluğa sahip olurlar. Bu bağlamda personeller işçilik haklarının ödenmesi hususunda işverenlerden herhangi birine talepte bulunabilirler. Ödemeyi gerçekleştiren taraf, söz konusu borcun kendi üzerine düşenden daha fazlasını veya tamamını ödemiş ise diğer tarafa rücu edebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez