Tevkifatlı Fatura Nedir, Kimler Tevkifat Yapar ve Tevkifat Nasıl Hesaplanır?

2024-05-08T11:07:20

Tevkifat nedir sorusunun cevabını merak ediyorsanız. Cevabı, yazımızın devamında.

Tevkifat Nedir?

Tevkifat nedir sorusunun basit olarak cevabı şudur; ödenmesi gereken vergilerin iki taraf arasında bölüştürülmesine verilen isimdir. Normal şartlar altında sonucu faturalandırılmış bir işleme yansıtılan çeşitli vergiler bulunur. Bu vergiler faturada belirtilir ve satıcı tarafa yansıtılır. Küçük ya da büyük ölçekli faturalandırmalarda verginin tek bir tarafa yüklenmesi büyük bir gider kalemi oluşturabilir. Ticari sahada taraflar verginin sadece tek bir tarafa yüklenmemesi ve kolayca ödenebilmesi için tevkifatlı fatura kullanılır. Tevkifat nedir sorusunu cevapladık ,şimdi türlerini inceleyelim.

Tevkifat Türleri Nelerdir?

● Gelir vergisi tevkifatı: Bu tevkifat türünde yapılacak olan kesinti oranı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

● Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı: Satış işleminde faturada belirlenen KDV tutarının bir kısmının düşülmesi, satıcıya ödenmemesi ve direkt olarak vergi dairesine ödenmesi ile gerçekleşir.

● Tam tevkifat: Söz konusu işlem için ödenecek olan verginin tamamen alıcı tarafa yüklenmesi ile gerçekleşir.

● Kısmi tevkifat: Ödenmesi gereken vergi tutarının alıcı ve satıcı arasında pay edilmesi, bir kısmının alıcı, geriye kalan kısmının ise satıcı tarafından ödenmesi ile gerçekleşir. Pay işlemi sırasında kullanılacak oranlar söz konusu işleme göre değişiklik gösterir ve ilgili oluşumlar tarafından belirlenir.

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tevkifat nedir öğrendikten sonra en çok merak edilen ,tevkifatlı faturanın ne olduğu. Tevkifatlı fatura tevkifat işlemine tabi tutulmuş fatura belgesine verilen isimdir. Normal bir fatura belgesinde satış işlemine dair her türlü bilgi yer alır. Bu bilgilere alıcı ve satıcı bilgileri, ödeme tarihi, şekli, tutarı, vergi tutarları ve toplam tutar örnek olarak verilebilir. Fatura belgelerinde toplam tutara yansıtılan vergiyi hangi tarafın ödeyeceği bilgisi de yer alır. Tevkifatlı faturalarda ise verginin ödenme sürecinde vergi tutarı taraflarca pay edilir. Hangi tarafın ne kadar vergi ödeyeceği toplam tutar bölümünde belirtilir.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Kesilir?

Tevkifatlı fatura kesmek diğer fatura türlerinin düzenlenme süreci ile neredeyse tamamen aynıdır. Tevkifatlı faturalarda da tıpkı diğer faturalarda bulunan bilgiler yer alır. Bu fatura türünün tek farkı ödenecek verginin taraflara pay edilmesi ve belirtilen oranlarda ödenmesidir. Tevkifatlı fatura kesmek için ilk olarak standart bir faturada bulunan her bilgiyi eklemelisiniz. Artı olarak, faturanın temsil ettiği toplam tutara yansıtılan vergi toplamını ve bu tutarı hangi tarafın ne kadarını ödeyeceğini belirtmelisiniz.

Hangi Kurumlar Tevkifat Yapabilmektedir?

Güncel yasalara göre sadece belirli sektörlerde, belirli kurumlar tarafından belirli işlemlerde tevkifat yapılabilir. Bu kriterler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. Günümüzde tevkifat yapabilecek kurumlar şu şekildedir:

● Genel bütçe kapsamında faaliyet gösteren; katma bütçe adı altındaki daireler, il özel idareleri, köyler, belediyeler ve bu kurumlara ait birlikler

● Sahip olduğu hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler borsasında bulunan ve işlenen şirketler

● Döner sermaye sistemi ile faaliyet gösteren oluşumlar

● Organize sanayi bölgeleri, menkul kıymetler ve vadeli işlemler borsaları dahil olmak üzere bütün borsaların kapsamında yer alan oluşumlar

● Kamu kurumu niteliğine sahip mesleki oluşumlar

● Kamu iktisadi teşebbüsleri kapsamında özelleştirme muhatabı konumunda olan oluşumlar

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Tevkifat Oranları Nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen tevkifat oranlarından bazıları şu şekildedir:

● İkametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların yaptığı işlemlerde tam tevkifat

● Serbest meslek faaliyetlerindeki teslim ve hizmetler tam tevkifat

● Kiralama işlemlerinde tam tevkifat

● Özel güvenlik hizmetlerinde 9/10

● Yemek servis ve organizasyonlarında 5/10

● Servis taşımacılıklarında 5/10

● Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde 5/10

● Yük taşımacılığı hizmeti alımları 2/10

● Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri 7/10

● Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 5/10

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Nelerdir?

Tevkifat yapılabilecek işlemlerden bazıları şu şekildedir:

● Bakım ve onarım hizmetleri

● Yemek servisi hizmetleri

● Baskı ve basım işlemleri

● Servis taşımacılıkları

● Yapı denetim ve danışma işlemleri

● Temizlik, bahçe ve çevre işlemleri

● İşgücü temin etme hizmetleri

Nasıl Tevkifatlı Fatura Oluşturulur?

Tevkifatlı fatura oluşturmak diğer fatura türlerinde izlenen adımlarla oluşturulabilir. Tevkifatlı faturanın tek farkı toplam tutarın tabi tutulduğu vergi tutarının taraflar arasında pay edilmesidir. Faturayı düzenledikten sonra verginin hangi tarafa ne oranda yansıtılacağını ekleyebilirsiniz. Tevkifat sürecinde hesaplamalarda kullanacağınız oranları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen tevkifat tablosunda bulabilirsiniz.

Kimler Tevkifat Yapar?

Kamu kurumu niteliğindeki mesleki oluşumlar, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler borsasında işlenen oluşumlar, genel bütçeli, katma bütçe adı altında bulunan daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunlara bağlı birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, organize sanayi bölgeleri ve herhangi bir borsada yer alan oluşumlar faturalarında belirli oranlar dahilinde tevkifat yapabilir.

Tevkifatlı Fatura Hesaplama Nasıl Yapılır?

Tevkifatlı fatura hesaplamasında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen oranlar kullanılır. Bu oranları baz alarak faturadaki vergi toplamını taraflar arasında pay edebilirsiniz. Pay ettiğiniz tutarları hangi tarafın ne tarihte nereye ödemesi gerektiği söz konusu tevkifat türüne göre değişiklik gösterebilir. Örnek olarak baz alacağınız bir tevkifatlı fatura hesaplaması şu şekildedir:

Tevkifatlı Fatura Hesaplama Örneği

Mal ücreti: 3.800 TL

Yansıtılacak KDV oranı: %18 KDV tutarı: 684 TL

Malın toplam tutarı: 4.484 TL

Normal şartlarda bu tutar ya alıcı ya da satıcı tarafından tamamen ödenir. Tevkifatlı faturada ise 684 TL tutarındaki KDV oranı her iki taraf arasında pay edilir. Pay oranı da işlem türüne göre değişiklik gösterebilir.

4/10 oranıyla bu örnek faturanın tevkifi ise şu şekilde ilerler:

Toplam KDV (684) x (Tevkifat oranı (4/10))

Tevkifat tutarı: 273,60 TL

Tevkifat hariç tutar: 4.210,40 TL

Tevkifat tutarı olan 273,60 TL malı satan tarafa ödenir. Geriye kalan tutar ise vergi dairesine ödenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Nakliye Faturalarında Tevkifat Nasıl Yapılır?

Muhtasar Beyanname Nedir, Nasıl Hesaplanır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez