Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

2024-03-13T13:27:11

Bu yazımızda tevkifatlı fatura ve tevkifatlı fatura çeşitleri hakkında bilgi veriyoruz. Tevkifatlı faturanın ne olduğunun açıkça anlaşılması için öncelikle tevkifat kelimesinin anlamına bakalım.

Tevkifat Nedir?

Tevkifat sözcüğü finansman Dünyasında kesintiler anlamında kullanılır. Vergi uygulamalarının söz konusu olduğu hallerde tevkifat dendiği zaman, bu terim vergi üzerinde kesinti ya da bölüşme kavramını tanımlamak için kullanılır. Tevkifat kelime anlamıyla kesinti ya da bölüşme demektir

Tevkifat Türleri Nelerdir?

Tevkifat türleri şunlardır:

 • Gelir vergisi tevkifatı
 • KDV tevkifatı

Bahse konu vergilere ait tevkifat oranı hakkında detaylı bilgi edinmek için, mali müşavirinize danışmalısınız.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Olur?

Tevkifatlı faturadan bahsedildiğinde öncelikle belirtelim ki tevkifatlı faturanın normal fatura ya da irsaliyeli faturadan çok farklı olduğu düşünülmemelidir. Tevkifatlı faturanın özelliği faturada ödenmesi gereken vergi tutarının hem alıcı hem de satıcı tarafından bölüşülerek ödenmesidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Tevkifatlı fatura hesaplanırken, uygulanacak tevkifat yüzde aralıkları bilinmelidir. Bahse konu yüzde aralıklar 5/10, 9/10 gibi oranlarda belirlenir. Hangi oranın uygulanması gerektiği Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Örnek olarak basit bir tevkifatlı fatura ödeme hesabı yapalım:

Satış faturası tutarının 200 TL olduğunu varsayarsak,  bahse konu fatura için uygulanması gereken KDV oranı % 18  olur. Bu orana göre yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan KDV tutarı 36 TL olup, fatura genel toplamı 236 TL olarak işleme alınır.

Belirlenen 36 TL üzerinden tevkifat yapılaması gibi bir durum söz konusu olduğunda, kullanılan oranın 5/10 olduğunu varsayarsak, 36 TL KDV tutarının % 18 kısmı tevkif edilmiş ( bölüşülmüş) olur. Böylece faturada size ödemeniz için yansıyacak tutar 236-18= 218 TL olur.

Kolaylıkla fatura takibi yapabileceğiniz online ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile e faturaya geçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 175 kontöre kadar kullanım da hediye!

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Nelerdir?

Yasal olarak tevkifat uygulamasına tabii olabileceği kabul edilen uygulamalar şunlardır:

 • Yemek hizmetleri
 • Bakım onarım servisi
 • Bahçe, çevre temizlik hizmeti
 • Teçhizat demirbaş makine ve/veya taşıt onarımı
 • Danışmanlık, yapı denetim ve/veya denetim faaliyetleri

Kimler Tevkifat Yapar?

Yasal olarak tevkifat yapması uygun bulunan kurumlar şunlardır:

 • Kamu kurumu özelliğini taşıyan meslek kuruluşları
 • Bankalar
 • Döner sermayeli kuruluşlar
 • Kanun ile kurulmuş bulunan ve tüzel kişiliğe sahip hizmet sandıkları ve emekli sandığı
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında hisseleri işleme kabul edilebilen şirketler
 • Özelleştirme içeriğine kabul edilen kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler ve/veya borsalar
 • Yukarıda sayılan firma, kuruluş ve işletmelerde % 50 den fazla hissesi olan firma ya da işletmeler

Tevkifat yapabilecek kuruluşlar ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi Tevkifat Uygulaması kısmına bakılabilir. Yasal düzenlemeler ve en son uygulamalar bu sayfa üzerinden yayınlanır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez