Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

2022-10-03T09:50:10

Bu yazımızda tevkifatlı fatura ve tevkifatlıfatura çeşitleri hakkında bilgi veriyoruz. Tevkifatlı faturanın ne olduğununaçıkça anlaşılması için öncelikle tevkifat kelimesinin anlamına bakalım.

Tevkifat Nedir?

Tevkifat sözcüğü finansman Dünyasındakesintiler anlamında kullanılır. Vergi uygulamalarının söz konusu olduğuhallerde tevkifat dendiği zaman, bu terim vergi üzerinde kesinti ya da bölüşmekavramını tanımlamak için kullanılır. Tevkifat kelime anlamıyla kesinti ya dabölüşme demektir

Tevkifat Türleri Nelerdir?

Tevkifat türleri şunlardır:

 • Gelirvergisi tevkifatı
 • KDVtevkifatı

Bahse konu vergilere ait tevkifat oranıhakkında detaylı bilgi edinmek için, mali müşavirinize danışmalısınız.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Olur?

Tevkifatlı faturadan bahsedildiğindeöncelikle belirtelim ki tevkifatlı faturanın normal fatura ya da irsaliyelifaturadan çok farklı olduğu düşünülmemelidir. Tevkifatlı faturanın özelliğifaturada ödenmesi gereken vergi tutarının hem alıcı hem de satıcı tarafındanbölüşülerek ödenmesidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Tevkifatlı fatura hesaplanırken,uygulanacak tevkifat yüzde aralıkları bilinmelidir. Bahse konu yüzde aralıklar5/10, 9/10 gibi oranlarda belirlenir. Hangi oranın uygulanması gerektiği BakanlarKurulu tarafından belirlenir.

Örnek olarak basit bir tevkifatlı faturaödeme hesabı yapalım:

Satış faturası tutarının 200 TL olduğunuvarsayarsak,  bahse konu fatura içinuygulanması gereken KDV oranı % 18  olur.Bu orana göre yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan KDV tutarı 36 TL olup,fatura genel toplamı 236 TL olarak işleme alınır.

Belirlenen 36 TL üzerinden tevkifat yapılaması gibi bir durum söz konusu olduğunda, kullanılan oranın 5/10 olduğunu varsayarsak, 36 TL KDV tutarının % 18 kısmı tevkif edilmiş ( bölüşülmüş) olur. Böylece faturada size ödemeniz için yansıyacak tutar 236-18= 218 TL olur.

Kolaylıkla fatura takibi yapabileceğiniz online ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile e faturaya geçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 150 kontöre kadar kullanım da hediye!

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler Nelerdir?

Yasal olarak tevkifat uygulamasına tabiiolabileceği kabul edilen uygulamalar şunlardır:

 • Yemekhizmetleri
 • Bakımonarım servisi
 • Bahçe,çevre temizlik hizmeti
 • Teçhizatdemirbaş makine ve/veya taşıt onarımı
 • Danışmanlık,yapı denetim ve/veya denetim faaliyetleri

Kimler Tevkifat Yapar?

Yasal olarak tevkifat yapması uygunbulunan kurumlar şunlardır:

 • Kamukurumu özelliğini taşıyan meslek kuruluşları
 • Bankalar
 • Dönersermayeli kuruluşlar
 • Kanunile kurulmuş bulunan ve tüzel kişiliğe sahip hizmet sandıkları ve emeklisandığı
 • Kamuiktisadi teşebbüsleri
 • İstanbulMenkul Kıymetler Borsasında hisseleri işleme kabul edilebilen şirketler
 • Özelleştirmeiçeriğine kabul edilen kuruluşlar
 • Organizesanayi bölgeleri ile menkul kıymetler ve/veya borsalar
 • Yukarıdasayılan firma, kuruluş ve işletmelerde % 50 den fazla hissesi olan firma ya da işletmeler

Tevkifat yapabilecek kuruluşlar ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi Tevkifat Uygulaması kısmına bakılabilir. Yasal düzenlemeler ve en son uygulamalar bu sayfa üzerinden yayınlanır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez