Tevkifatlı Fatura Hesaplama Nasıl Yapılır?

2024-03-12T12:49:02

Tevkifatlı fatura, bir işlemin gerçekleştirilmesi sonucu elde edilen bedelin, satıcı tarafından alıcı adına tevkifat edilen vergi miktarının, fatura üzerinde ayrıca belirtilerek düzenlenen bir faturadır. Tevkifatlı faturalar, Türkiye’de vergi mevzuatına tabi olan bazı işlemlerde, satıcı tarafından yapılan tevkifat nedeniyle düzenlenir. Tevkifatlı faturalar, işlem bedeli üzerinden hesaplanan vergi tutarının, faturada ayrıca belirtilerek gösterilmesi ve alıcının vergi indirimlerinde kullanılabilmesi için önemli bir belgedir.

Tevkifatlı fatura düzenleme süreci, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre belirli kurallara tabi olup, işletmelerin doğru ve güvenilir bir şekilde tevkifatlı fatura düzenlemesi önemlidir. Tevkifatlı fatura düzenleme süreci, işletmelerin mali raporlama süreçlerini etkileyen bir konudur ve doğru kayıtların tutulması gerekmektedir. Bu nedenle, işletmelerin tevkifatlı fatura konusunda detaylı bilgi sahibi olması ve mevzuata uygun olarak hareket etmesi önemlidir.

Tevkifatlı fatura hesaplama, belirli bir işlem üzerinden tevkifat yapılması gereken tutarı belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Türkiye’de vergi mevzuatına tabi olan bazı işlemlerde, satıcı tarafından alıcı adına tevkifat edilecek tutar, fatura üzerinde ayrıca belirtilmelidir. Tevkifatlı fatura hesaplaması, aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 • Tevkifatlı fatura hesaplaması için öncelikle, tevkifat yapılması gereken bir işlem gerçekleştirilmelidir. Yani bir hizmet alımı ya da mal alımı işlemi sonucunda tevkifatlı fatura düzenlenecekse, öncelikle bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Tevkifatlı fatura hesaplamasında kullanılacak tevkifat oranı, ilgili vergi mevzuatına göre belirlenmelidir. Türkiye’de farklı işlemler için farklı oranlarda tevkifat uygulanabilir. Tevkifat oranı, işlemin niteliğine, tutarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, hizmet alımlarında genellikle %10 veya %20 gibi oranlar uygulanabilirken, mal alımlarında ise farklı oranlar uygulanabilir.
 • KDV tevkifatlı hesaplama, işlem bedeli üzerinden tevkifat oranına göre yapılır. İşlem bedeli, faturada yer alan brüt tutardır ve KDV hariç tutar üzerinden hesaplanmalıdır. İşlem bedeli üzerinden tevkifat oranı kullanılarak tevkifat tutarı hesaplanır. Tevkifat tutarı, faturada ayrıca belirtilmelidir.
 • Tevkifat tutarı, faturada ayrıca belirtilen bir tutardır ve alıcı tarafından indirim olarak kullanılamaz. Dolayısıyla alıcının ödeyeceği toplam tutar, fatura üzerinde belirtilen işlem bedeli üzerine tevkifat tutarı eklenerek hesaplanır. Bu toplam tutar, alıcının ödemesi gereken tutarı temsil eder.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

KDV Tevkifatı Nasıl Hesaplanır?

Belirli işlemlerde, vergi mükellefleri tarafından KDV’nin tamamının ya da bir kısmının fatura tutarından düşülerek tahsil edildiği KDV tevkifatı hesaplaması aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

 • Tevkifatlı KDV hesaplama için öncelikle KDV tevkifatı yapılması gereken bir işlem gerçekleştirilmelidir. Örneğin, bir hizmet alımı ya da mal alımı işlemi sonucunda KDV tevkifatı yapılacaksa, öncelikle bu işlemin gerçekleştirilmesi gerekir.
 • KDV tevkifatı oranı, ilgili vergi mevzuatına göre belirlenmelidir. Türkiye’de farklı işlemler için farklı oranlarda KDV tevkifatı uygulanabilir. Tevkifat oranı, işlemin niteliğine, tutarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, hizmet alımlarında genellikle %1 veya %3 gibi oranlar uygulanabilirken, mal alımlarında ise farklı oranlar uygulanabilir.
 • KDV tevkifatı, işlem bedeli üzerinden tevkifat oranına göre hesaplanır. İşlem bedeli, faturada yer alan brüt tutardır ve KDV hariç tutar üzerinden hesaplanmalıdır. İşlem bedeli üzerinden tevkifat oranı kullanılarak KDV tevkifat tutarı hesaplanır. Bu tutar, fatura üzerinde ayrıca belirtilmelidir.
 • KDV tevkifat tutarı, faturada ayrıca belirtilen bir tutardır ve alıcı tarafından indirim olarak kullanılamaz. Dolayısıyla, alıcının ödeyeceği toplam tutar, fatura üzerinde belirtilen işlem bedeli üzerine KDV tevkifat tutarı eklenerek hesaplanır. Bu toplam tutar, alıcının ödemesi gereken tutarı temsil eder.
 • KDV tevkifatı hesaplaması, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. Yanlış hesaplamalar veya eksik bilgilendirme, işletmelerin mali raporlama süreçlerini etkileyebilir ve vergi incelemeleri gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir.
 • Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kolaylıkla gelir gider takibinizi yapabileceğiniz online ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile e Faturaya geçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 175 kontöre kadar kullanım da hediye!

KDV Tevfikatı Çeşitleri Nelerdir?

KDV tevkifatı, farklı işlemler ve durumlar için farklı oranlarda uygulanabilir. KDV tevkifatı çeşitleri arasında şunlar sayılabilir:

 • Bazı hizmet alımlarında, alıcı tarafından KDV’nin tamamı ya da bir kısmı tevkifat yoluyla tahsil edilir. Özellikle taşımacılık, inşaat, temizlik, güvenlik gibi hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanabilir. Tevkifat hesaplama formülü, hizmetin niteliğine göre değişebilir ve genellikle %1 veya %3 gibi oranlar kullanılır.
 • Bazı mal alımlarında, alıcı tarafından KDV’nin tamamı ya da bir kısmı tevkifat yoluyla tahsil edilir. Özellikle bazı demir-çelik ürünleri, hurda ve ikinci el taşıtlar gibi mal alımlarında KDV tevkifatı uygulanabilir. Tevkifat oranları, malın niteliğine ve tutarına göre değişebilir.
 • Türkiye’den ihraç edilen mal ve hizmetlerde, KDV tevkifatı uygulanmaz.
 • KDV istisna ve muafiyeti kapsamında olan bazı mal ve hizmetlerde, KDV tevkifatı uygulanabilir. Bu tür durumlarda, istisna veya muafiyet kapsamındaki tutar üzerinden hesaplama yapılır.

Hangi Kuruluşlar Tevkifat Yapabilir?

Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre, şu kuruluşlar KDV tevkifatı yapabilir:

 • Gelir Vergisi Kanunu kapsamında mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişiler, KDV tevkifatı yapabilirler. Özellikle ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetiyle uğraşan mükellefler, KDV tevkifatı yapabilir.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında mükellefiyeti bulunan tüzel kişiler, KDV tevkifatı yapabilirler. Bu genellikle şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, kooperatifler gibi ticari veya sermaye şirketleri kapsar.
 • Dernekler, vakıflar ve kooperatifler gibi sivil toplum kuruluşları da KDV tevkifatı yapabilir.
 • Kamu idareleri, belediyeler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri gibi kamu kurumları ve kuruluşları da KDV tevkifatı yapabilir.
 • VUK kapsamında mükellefiyeti bulunan diğer gerçek veya tüzel kişiler de belirli koşullar ve durumlarda KDV tevkifatı yapabilir. Örneğin, taşeronlar arası ilişkilerde, özel düzenlemelerde veya özel sektörde bazı ödemelerde uygulanabilir.

Kurumların ve mükelleflerin, KDV tevkifatı yapabilme yetkisine sahip olup olmadıklarını Vergi Usul Kanunu’na ve diğer ilgili mevzuata göre değerlendirmeleri gerekir. Ayrıca KDV tevkifatı uygulamalarında dikkatli ve doğru bir şekilde hareket etmeleri önemlidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Mücbir Sebepte KDV Tevkifatı Uygulaması

Tevkifatlı Fatura Nedir, Kimler Tevkifat Yapar ve Tevkifat Nasıl Hesaplanır?

Fatura Türleri Nelerdir? Kaç Çeşit Fatura Vardır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez