Stok Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

2022-04-15T16:02:22

Bu yazımızda stok, stok kodu, birimfiyat tanımlaması, stok maliyeti hesaplama yöntem ve kuralları hakkındaderlediğimiz bilgileri size sunuyoruz.

Stok, Stok Kodu Ve Birim Fiyat Nedir?

Stok miktarı şu şekilde bulunur:

Muhasebede stok miktarının bulunmasıaslında çok basittir. Bu amaçla izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

 • Öncelikledönem başında alınan mal ile dönem içinde alınan mal toplanır.
 • Dahasonra satılan malın maliyeti yukarıda bulunan toplam tutardan çıkarılır.
 • Eldeedilen sonuç stok miktarını belirler.

Stok kodu tanımı şöyledir:

Stok kodu terimini basitçe tanımlamakgerekirse; firmanın kendi e-ticaret sitesine eklemek istediği ürünleri arasındakarışma olmaması ve stok takibini kolay yapabilmek için her bir ürünetanımlanan özel numara ya da kodlardır.

Birim fiyat tanımı en basit anlatımıylaşöyledir:

Birim fiyat ise yapım, hizmet ve/veyamal alımlarında kullanılan materyallerin her bir birimi için belirlenenfiyattır. Birimler metrekare, metreküp, adet, ton ya da kg. olabilir.

Birim fiyat belirleme yetkisi devletinresmi kurumlarına verilmiştir. Bu yetkiye sahip kurumlar şunlardır:

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • İski Genel Müdürlüğü
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • TEDAŞ Genel Müdürlüğü
 • Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Stok Maliyeti Hesaplama Yöntemleri Nelerdir?

Stok maliyet hesaplama yöntemleri 3 anagrupta incelenir. Bahse konu gruplar şunlardır:

 • FiiliMaliyet Yöntemi ( Gerçek Maliyet Yöntemi)

Bu yöntemle hesaplama yapılırkenson alımda uygulanan indirim( iskonto) dikkate alınmadan hesaplaması yapılanson alış maliyetidir.

 • OrtalamaMaliyet Yöntemi
  • Basitortalama maliyeti

Bu yöntemde malın giriş birim fiyatları için aritmetikortalama hesabı yapılır. Uygulamada çok tercih edilen bir yöntem değildir

 • Ağırlıkortalama maliyeti

Bu yöntemde birim fiyat alınan miktar ile çarpılır ve alımtutarları toplamı bulunur. Daha sonra alım tutarı alınan miktara bölünmesi ileağırlıklı ortalama bulunmuş olur.

 • Yürüyenağırlıklı ortalama maliyeti

Bu yöntemde yapılan hesaplamada yalnızca mal alım değil malsatışları da maliyet hesaplaması içinde incelenir.

 • İtibari Maliyet Yöntemi
  • FİFO ( İlk giren ilk çıkar)
  • LİFO ( Son giren ilk çıkar)

Bir işletmenin hayati unsurlarından biri olan stok takibini online ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile yapmak çok kolay! Sizler de her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı Logo İşbaşı’nı hemen 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!

Stok Maliyet Hesaplama Yöntemi Kuralları Nelerdir?

Stok maliyeti hesaplama yöntemikuralları şunlardır:

 • Negatif envanter, maliyet hesaplamasında dikkate alınmaz.
 • Mamul ya da yarı mamul stok maliyet hesabı üretim reçetesinin uygulanması esnasında yapılır. Eğer yarı mamullerin firmaya gelişi dış alım ile gerçekleşiyorsa, üretim girişleri sırasında alım belgelerinin kayda alınarak maliyet hesabına dahil edilmesi gerekir.
 • Maliyet hesaplaması yapmak isteyen firma stok ve envanter giriş kayıtlarını düzenli olarak yapabilmelidir. Bu aşamada olabilecek ihmaller son hesaplamada ciddi yanlışlar ortaya çıkmasına yol açabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez