Sözleşmelerde Damga Vergisi Nedir? Damga Vergisi Oranları ve Tutarları Nelerdir?

2024-06-07T15:08:24

Damga vergisi resmî belge statüsünde olan ve ibraz edilebilir her belgeden alınan bir vergi türüdür. Resmî belge kurum ve kuruluşların kendi aralarında veya tüzel ya da gerçek kişilerle iletişim sağlamak amacıyla oluşturdukları belgelere verilen isimdir. İbraz edilebilir belge ise çeşitli bilgiler içeren, herhangi bir hususu kanıtlar nitelikte olan belge anlamına gelir.  Ön muhasebe gereksinimi duyan e-fatura  veya e-arşiv fatura kesebilen mükellef kişiler arasında doğan her türlü kağıt sözleşme de de damga vergisi ödenir.Belirli tarihlerde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken damga vergisi birçok farklı yöntemle ödenebilir. Belgelere göre alınan damga vergisi de değişiklik gösterir.

Damga Vergisini Kimler Öder?

 Kağıt veya elektronik belgelerde  imzasıolan kişiler vergi mükellefidir.

  • Resmi kurumlar damga vergisi ödemez. Şahıslar arasındaki işlemlerde damga vergisini şahıslar öder.
  • Türkiye’de bulunan yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen belgelerin damga vergisini; hükümlerden yararlananlar öder.

Ticari ya da dolaşımda olan kağıt niteliğindeki belgelerin damga vergisini ilk satan, kabul eden ya da başka suretle kullanan şahıslar öder.

Damga Vergisi Ödeme Adımları

  1. Vergi Dairesinden damga vergisi matrahınızı öğrenin.
  2. Ödenecek damga vergisi tutarını hesaplayın.
  3. Vergi daireleri, anlaşmalı bankalar veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden  ödemeniz gerçekleştirilebilir.
  4. Ödeme işlemi sırasında damga vergi beyannamesi sunmanız gereklidir.
  5. Ödemenizi yaptıktan sonra makbuzunuzu saklayın.

Binlerce işletme sahibinin cari hesap takibi , satış takibi için kullandığı online ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı siz de 14 gün boyunca deneyebilir ve memnun kalırsanız uygun paketlerinnden birini tercih ederek internet erişimi olan her yerden gelir gider takibinizi gerçekleştirebilirsiniz

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Damga Vergisi Ödeme Süresi

Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi; Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir.

Damga Vergisi Hesaplama

Söz konusu belge için belirlenmiş vergi dilimini kullanarak hesaplanır. Hangi belgenin vergi dilimi nedir sorusunun yanıtı  için Damga Vergisi Kanunu’na göz atınız.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE (SERİ NO: 68) , Her belge için damga vergisi dilimi  ve ücretleri belirtilmiştir.

2024 Damga Vergisi Oranları Ve Ücretleri Nedir?

68 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğe göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiş ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

 488 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2024 tarihinden itibaren 17.006.516,30 TL oldu.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ’NDE (SERİ NO: 68) , Her belge için damga vergisi dilimi  ve ücretleri belirtilmiştir.

Sözleşme Damga Vergisi Hesaplama

Sözleşmeler için yapılacak damga vergisi hesaplamalarında %0,948 vergi dilimi kullanılır. Sözleşmenin aylık tutarının yıllık değere dönüştürülmesi ve vergi dilimi ile çarpılması gerekir:

(Sözleşme tutarı x 12) x %0,948

Aylık tutarı 18.000 TL olan bir sözleşme için:

18.000 x 12 = 216.000 216.000 x %0,948 = 2.047,68 TL damga vergisi ödenmelidir.

Eğer sözleşmenizde damga vergisinin yarı yarıya ödeneceğine dair bir ifade bulunuyorsa, hesapladığınız tutarın yarısını ödemeniz gerekmektedir.

Damga Vergisi Ödeme Türleri

Damga vergisi pul yapıştırılması şekliyle, makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir.

Basılı Damga Konulması Şekliyle Ödeme:

Basılı damgalı kağıtlar matbu olarak bastırılır bu kağıtlara dair damga vergisi, kağıtlar basılmadan önce yüzde 5 eksik şekilde ödenir.

Makbuz Verilmesi Şekliyle Ödeme:

Bu yöntemde mükellefe vergi tahsilatını bildirmek amacıyla makbuz verilir. Mükellef son günü gelmeden vergiyi beyan eder ve öder.

İstihkaktan Kesinti Şekliyle Ödeme:

Bu yöntemde kâğıt henüz işlem sürecindeyken damga vergisi kesilir. Bu durumdaki damga vergisi bir sonraki ayın 26. gününe kadar ödenmelidir.

Logo İşbaşı e-fatura programı ile hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilir, internet erişiminin olduğu her yerden ister laptoptan ister cep telefonundan e-fatura ve e-arşiv fatura gönderebilirsiniz.

Damga Vergisinde Sorumluluk ve Ceza Yükümlülüğü

Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kağıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, nispî vergilerde % 10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.

“Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kağıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden maktu vergilerde % 50, nispî vergilerde % 10 oranında özel usulsüzlük cezası kesilir.”

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

Geçici Vergi Beyannamesi Nedir? Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Nedir?

Küçük İşletme Vergisi Ne Kadar? Hangi Vergi Türlerinden Sorumlu?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez