Kurumlar Vergisi Nedir?

2024-03-13T08:10:28

Kurumların bir malî yıl içerisinde elde ettikleri kazanç üzerinden ödediği vergiye kurumlar vergisi adı verilir. Başka bir deyişle, kurum kazançları üzerinden hesaplanan vergi de denilebilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilk maddesine göre üzerine vergi konulan ekonomik ögeler şunlardır:

  • İş ortaklıkları,
  • Kooperatifler,
  • Sermaye şirketleri,
  • İktisadî kamu kuruluşları,
  • Vakıf ya da derneklere ait ekonomik işletmeler,

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Kurumlar vergisi ödemekle mükellef olan kurumlar, tüzel kişilik özelliği taşımalıdır. Bu kapsamda sermaye şirketleri, birer kurum olarak kabul edildiğinden kurumlar vergisi mükellefidir. Buna karşın şahıs şirketleri kurumlar vergisi ödemekle yükümlü değildir.

Kurumlar vergisi mükellefleri dar mükellefiyet ve tam mükellefiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Tam mükellef olanlar, kanuni ya da iş merkezi Türkiye sınırları içerisinde bulunan, gerek ülke içi gerekse yurtdışı kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilen kurumlardır. Dar mükellefiyet sahibi olanlar ise kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye sınırları dışında bulunan ve sadece Türkiye içerisinde elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilen kurumlardır.

Kurumlar Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kurumlar vergisi hesaplanırken, mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri kurum kazancı baz alınır. Bu kapsamda her üç ayda bir olmak üzere, kurumlar vergisi mükellefi olanlar yılda dört kez geçici vergi öderler. Geçici vergi periyotlarında ödenen vergiler, ilgili malî yıl sonunda hesaplanan kurumlar vergisi tutarından peşin ödeme şeklinde düşülür.

Kurumlar vergisi hesaplamaları 2021 yılında %25 olarak hesaplanırken, 2022 yılında %23 olarak hesaplanacaktır. Bu sebeple muhasebe hesaplamalarında bu oranlara aksiyon alınması gerekir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kurumlar Vergisi Nasıl Ödenir?

Kurumlar vergisi ödemeleri beyanname verilen ayın sonuna kadar ödenmelidir. Bu kapsamda genellikle beyanname verilen ilgili ayın en geç 26. günü akşamı baz alınır. Vergi ödemeleri anlaşmalı bankalar üzerinde de yapılabilir.

Kurumlar vergisi ödemesinde sorun yaşanmaması için iyi bir muhasebeciden destek almak önemlidir. Bunun dışında çalışılan müşteri ve tedarikçiler ile hesap mutabakatları yapılmalı, banka ve kasa hesaplarına ait ilgili anlaşmalar tekrar kontrol edilmeli ve stoklar ile sabit kıymet sayımları yapılmalıdır.

Kurumlar Vergisi Beyanname’sinin doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması son derece önemlidir. Bu sebeple tüm kontrollerin ilgili dönem içerisinde periyodik olarak yapılması, yıl sonunda fazla iş yükü altında kalmanızın önüne geçer.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez