Kurumlar Vergisi Nedir?

2024-02-21T09:46:30

Kurumların bir malî yıl içerisindeelde ettikleri kazanç üzerinden ödediği vergiye kurumlar vergisi adı verilir.Başka bir deyişle, kurum kazançları üzerinden hesaplanan vergi de denilebilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilkmaddesine göre üzerine vergi konulan ekonomik ögeler şunlardır:

  • İş ortaklıkları,
  • Kooperatifler,
  • Sermaye şirketleri,
  • İktisadî kamu kuruluşları,
  • Vakıf ya da derneklere ait ekonomik işletmeler,

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?

Kurumlar vergisi ödemekle mükellefolan kurumlar, tüzel kişilik özelliği taşımalıdır. Bu kapsamda sermayeşirketleri, birer kurum olarak kabul edildiğinden kurumlar vergisimükellefidir. Buna karşın şahıs şirketleri kurumlar vergisi ödemekle yükümlüdeğildir.

Kurumlar vergisi mükellefleri darmükellefiyet ve tam mükellefiyet olmak üzere ikiye ayrılır. Tam mükellefolanlar, kanuni ya da iş merkezi Türkiye sınırları içerisinde bulunan, gerekülke içi gerekse yurtdışı kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilenkurumlardır. Dar mükellefiyet sahibi olanlar ise kanunî ve iş merkezlerinin herikisi de Türkiye sınırları dışında bulunan ve sadece Türkiye içerisinde eldeettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilen kurumlardır.

Kurumlar Vergisi Hesaplama NasılYapılır?

Kurumlar vergisi hesaplanırken,mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri kurum kazancı bazalınır. Bu kapsamda her üç ayda bir olmak üzere, kurumlar vergisi mükellefiolanlar yılda dört kez geçici vergi öderler. Geçici vergi periyotlarında ödenenvergiler, ilgili malî yıl sonunda hesaplanan kurumlar vergisi tutarından peşinödeme şeklinde düşülür.

Kurumlar vergisi hesaplamaları 2021 yılında %25 olarak hesaplanırken, 2022 yılında %23 olarak hesaplanacaktır. Bu sebeple muhasebe hesaplamalarında bu oranlara aksiyon alınması gerekir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kurumlar Vergisi Nasıl Ödenir?

Kurumlar vergisi ödemeleri beyannameverilen ayın sonuna kadar ödenmelidir. Bu kapsamda genellikle beyanname verilenilgili ayın en geç 26. günü akşamı baz alınır. Vergi ödemeleri anlaşmalıbankalar üzerinde de yapılabilir.

Kurumlar vergisi ödemesinde sorunyaşanmaması için iyi bir muhasebeciden destek almak önemlidir. Bunun dışındaçalışılan müşteri ve tedarikçiler ile hesap mutabakatları yapılmalı, banka vekasa hesaplarına ait ilgili anlaşmalar tekrar kontrol edilmeli ve stoklar ilesabit kıymet sayımları yapılmalıdır.

Kurumlar Vergisi Beyanname’sinin doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması son derece önemlidir. Bu sebeple tüm kontrollerin ilgili dönem içerisinde periyodik olarak yapılması, yıl sonunda fazla iş yükü altında kalmanızın önüne geçer.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez