Geçici Vergi Beyannamesi Nedir? Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

2024-03-12T15:16:16

Geçici vergi beyannamesi, işletmelerin vergi dönemi içerisinde elde ettikleri kazanç üzerinden, dönem sonu gelir vergisi beyannamesi verilmeden önce ödemeleri gereken vergidir. Özellikle yeni kurulan işletmelerin karşısına çıkan bu vergi yükümlülüğü, pek çok işletme sahibini endişelendirir. Geçici vergi, işletmelerin belirli dönemlerdeki gelirlerini beyan ederek ödedikleri bir vergi türü olduğundan yıl sonunda yapılacak olan yıllık vergi beyannamesi ile birlikte düzenlenir. Bu sürecin nasıl işlediğini, geçici vergi beyannamesi örneği üzerinden nasıl hesaplandığını ve yeni işletme sahiplerinin bu durum karşısında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini gelin birlikte inceleyelim.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Geçici Vergi Beyannamesi Nedir?

Geçici Vergi Beyannamesi peşin vergi olarak da adlandırılabilir. Beyanname, ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için vergilendirme dönemlerinde elde ettikleri kazançları üzerinden uygulanan vergi yöntemidir. Ancak basit usulde vergilendirilen mükellefler bu uygulamanın dışında tutulur. Bu beyanname, belirlenen üç aylık dönemlerde kazanç üzerinden hesaplanarak, Gelir ve Kurumlar Vergisi’ne mahsuben ödenir. Böylece yıl sonunda yapılacak toplu kar/zarar hesaplaması yerine dönemsel olarak kazançlar vergilendirilmiş olur.

Söz konusu sistem, vergi mükelleflerinin yıl sonu gelirlerini daha efektif şekilde yönetmelerine olanak tanırken, devletin de vergi gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil etmesine imkan sağlar. Geçici vergi, toplu vergi yükünün önüne geçerek, işletmelerin nakit akışını düzenlemelerine yardımcı olur. Bu uygulama ile işletmeler, yıl sonunda karşılaşabilecekleri büyük vergi yüklerine karşılık, kazançları doğrultusunda düzenli ödemeler yaparak finansal planlamalarını daha sağlıklı şekilde gerçekleştirebilirler.

Kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı muhasebe programı Logo İşbaşı’nın özet raporları sayesinde yaptığınız tüm işlemlerin günlük özetlerini inceleyerek işinizi daha iyi yönetebilirsiniz. e-Fatura ve e-Arşiv Faturanızı saniyeler içinde kesip tüm ön muhasebe işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz Logo İşbaşı’nı hemen deneyin!

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Geçici vergi, işletmelerin ve bireysel gelir vergisi mükelleflerinin, vergilendirme dönemi içinde elde ettikleri kâr üzerinden ödemeleri gereken vergi türüdür. Geçici vergi, her çeyrek dönemde elde edilen kâr üzerinden hesaplanır ve önceki dönemlere ait geçici vergi tutarları düşülerek, sadece son dönemde elde edilen ek gelir vergilendirilir. Örnek üzerinden açıklamak gerekirse:

Gelir Vergisi mükellefi olan X Bey’in 2024 yılı içerisinde elde ettiği kârlar şu şekildedir:

 • Ocak-Şubat-Mart -> 2.000 TL
 • Nisan-Mayıs-Haziran -> 3.000 TL
 • Temmuz-Ağustos-Eylül -> 2.000 TL
 • Ekim-Kasım-Aralık -> 3.500 TL

Geçici vergi hesaplamaları ise şu şekilde yapılacaktır:

 • Çeyrek: 2.000 TL x 0,15 = 300 TL
 • Çeyrek: 3.000 TL x 0,15 = 450 TL
 • Çeyrek: 2.000 TL x 0,15 = 300 TL
 • Çeyrek: 3.500 TL x 0,15 = 525 TL

Bu durumda X Bey’in, yıl içerisinde dönemsel olarak toplamda 1.575 TL geçici vergi ödemiş olacaktır. Yıl sonunda elde edilen toplam kâr ise 10.500 TL olacaktır (%15 Gelir Vergisi oranında) 10.500 TL x 0,15 = 1.575 TL Gelir Vergisi tahakkuk eder. X Bey, yıl içinde ödediği geçici vergilerle yıl sonu vergi tahakkuk eden tutarı tamamen karşıladığı için ekstra ödeme yapmayacaktır.

Geçici Vergi Dönemleri Nelerdir?

Geçici vergi dönemleri her bir takvim yılının üçer aylık dönemleridir ve mükellefler için önemli yükümlülükleri beraberinde getirir. 2024 yılı itibariyle geçici vergi beyanname verme ile ödeme süreçleri belirli zaman dilimi içerisinde tamamlanmalıdır. Her bir üç aylık dönemi takiben, takip eden ayın 17. günü akşamına kadar geçici vergi beyannamesi verilmeli, vergi ödemesi yapılmalıdır.

Profesyonel muhasebe programı denince akla on binlerce kişinin tercih ettiği Logo İşbaşı akıllara gelir! Logo İşbaşı ile kolaylıkla ön muhasebenizi yönetir göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kimler Geçici Vergi Mükellefidir?

Gelir Vergisi mükellefi olanlar, takip eden yılın Mart ayında Gelir Vergisi Beyannamesi verirken, Kurumlar Vergisi mükellefi olanlar ise Nisan ayında Kurumlar Vergisi Beyannamesi vererek bu vergileri mahsup ederler. Geçici vergi vermekle mükellef olan kişiler şunlardır:

 • Ticari kazanç sahipleri, basit usulde vergilendirilenler hariç kazançlarını dönemsel olarak beyan ederek geçici vergi ödemek zorundadırlar.
 • Serbest meslek erbabı olarak adlandırılan doktorlar, avukatlar, mühendisler, mimarlar ve muhasebeciler gibi serbest meslek sahipleri de geçici vergi mükellefidir.
 • Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketler ve diğer kurumlar da kazançları üzerinden geçici vergi ödemekle yükümlüdür.

Geçici Vergi Oranları Nedir?

2024 yılında uygulanacak olan geçici vergi oranları, Gelir Vergisi mükellefleri ve Kurumlar Vergisi mükellefleri olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmıştır.

Gelir Vergisi mükellefleri için belirlenen geçici vergi oranı %15’tir. Bu oran dahilinde, mükellefler elde ettikleri kâr üzerinden her üç aylık dönemde geçici vergi beyannamesi vermekle yükümlüdürler.

2024 yılında, Kurumlar Vergisi mükellefleri için uygulanacak olan geçici vergi oranı ise %25’tir.

Her üçer aylık dönemde, mükellefler kâr veya zarar durumlarını kümülatif olarak hesaplarlar. Daha önceki dönemde hesaplanan geçici vergi tutarı, yeni dönemin beyannamesinde düşülür. Bu şekilde sadece bir önceki döneme ilave olarak elde edilen kâr üzerinden vergi tahakkuk eder.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Stopaj Nedir Nasıl Hesaplanır?

Beyanname Nedir? Nasıl Verilir?

Dijital Hizmet Vergisi Nedir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez