Ekonomide Resesyon Nedir? Resesyon Olursa Ne Olur?

2024-03-12T09:10:07

Resesyon, ekonomide belirli bir dönem boyunca ekonomik aktivitenin genel olarak azaldığı bir durgunluk dönemini ifade eder. Genellikle iki çeyrek yıl üst üste Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’nın düşmesiyle tanımlanır. Bu dönemler, işsizlik oranlarının artması, yatırımların azalması ve hanehalkı harcamalarının düşmesi gibi olumsuz ekonomik trendlerle karakterizedir.

Eğer ekonomi resesyona girerse, geniş kapsamlı etkiler gözlemlenebilir. İşsizlik oranları artar çünkü şirketler düşen talebe yanıt olarak üretimi azaltır ve işçi çıkarır. Hanehalkı gelirleri düşer, bu da tüketici harcamalarını daha da azaltır ve ekonomik durgunluğu derinleştirir. Yatırımcı güveni sarsılır, piyasalar dalgalanır ve şirketlerin değerlemeleri düşebilir. Kredi koşulları sıkılaşabilir ve finansal kuruluşlar riskli kredileri azaltmak için daha temkinli hale gelebilir. Resesyonun etkisi genel olarak yavaş ve istikrarsız bir ekonomik toparlanma sürecine yol açabilir.

Küresel resesyon ise resesyonun birden fazla ülkeyi veya geniş coğrafi bölgeleri etkilediği durumdur. Bu tür bir ekonomik durgunluk, küresel ticaretin azalmasına, küresel finansal piyasalarda belirsizliğin artmasına ve genel olarak küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasına sebep olabilir. Küresel resesyonun etkileri, özellikle birbiriyle ticaret ve yatırım bağları güçlü olan ülkeler arasında hızla yayılabilir. İçerikte resesyonun ne olduğu, ekonomi üzerindeki etkileri ve küresel resesyonun özellikleri ve sonuçları hakkında derinlemesine bilgi bulabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ekonomi, tıpkı bir canlı organizma gibi büyüme ve daralma döngüleri yaşar. Resesyon, ekonominin belirli bir süre boyunca daraldığı, yani ekonomik aktivitenin genel olarak azaldığı bir dönemi tanımlar. Bu süreç, genellikle üst üste gelen iki çeyrek dönemde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da (GSYİH) görülen düşüş ile karakterize edilir. Resesyon sırasında işsizlik oranları yükselir, üretim ve yatırımlar azalır, hanehalkı harcamaları düşer ve genel ekonomik güven zedelenir.

Resesyon dönemlerinde, tüketicilerin ve işletmelerin geleceğe dair beklentileri olumsuz yönde etkilendiği için, hane halkı tasarruf eğilimini artırabilir ve daha az harcama yapabilir. Bu durum, zaten durgun olan ekonomik aktiviteyi daha da azaltarak, ‘durgunluk sarmalı’ olarak bilinen bir süreci tetikleyebilir. İşletmeler, düşen talebe yanıt olarak üretimi kısar ve maliyetleri düşürmek amacıyla çalışan sayısını azaltır. Bu ise, işsizlik oranlarının daha da artmasına ve hane halkı gelirlerinin azalmasına yol açar. Ayrıca, resesyon dönemlerinde kredi piyasaları daralabilir ve finansal kurumlar, kredi verirken daha fazla temkinli davranabilirler. Bu da hem bireylerin hem de işletmelerin finansman bulma ve borçlanma kapasitelerini sınırlayabilir.

Resesyonlar aynı zamanda hükümet politikaları için de zorluklar yaratır. Ekonomik daralmanın etkilerini hafifletmek amacıyla hükümetler, mali teşvik paketleri, vergi indirimleri veya kamu harcamalarını artırarak ekonomik faaliyeti canlandırmaya çalışabilirler. Ancak bu tür teşviklerin finansmanı genellikle artan kamu borçları veya vergi gelirlerindeki azalma gibi faktörlerle sınırlıdır. Bu durum, uzun vadede kamu maliyesi üzerinde baskı yaratarak, gelecekteki ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir. Resesyonlar, genellikle yapısal reformların ve ekonomik dönüşümün zorunlu hale geldiği dönemlerdir. Bu da hükümetlerin ve politika yapıcıların karar alma süreçlerinde önemli değişikliklere neden olabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Resesyon Olursa Ne Olur?

Resesyonun etkileri geniş yelpazede hissedilir. İş gücü piyasasında işsizlik artarken, tüketici güveni ve harcamaları azalır. Şirketlerin kar marjları daralır ve iflas riski artar. Bankalar ve finans kuruluşları, kredi vermede daha ihtiyatlı davranırken, hükümetler ekonomik teşvik paketleri ve politikalarla müdahalede bulunabilir. Resesyonun sosyal etkileri de ağır olabilir, gelir dağılımı bozulabilir ve ekonomik eşitsizlikler derinleşebilir.

Resesyon sırasında, ekonomik belirsizlikler tüketici ve işletme davranışlarını temelinden değiştirebilir. Tüketici harcamaları, genellikle ekonominin can damarıdır ve bu harcamaların azalması, genel ekonomik aktivitenin daha da kötüleşmesine yol açabilir. İşletmeler, gelirlerindeki düşüş ve geleceğe dair belirsizlikler nedeniyle yeni yatırımları erteleyebilir veya iptal edebilir. Bu durum uzun vadede inovasyon ve verimlilik artışını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda resesyon dönemlerinde kamu hizmetlerinde kesintilere gidilmesi gerekebilir. Bu da eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin kalitesinde düşüşlere ve sosyal huzursuzluğa neden olabilir. Resesyonun etkileri, ekonomik toparlanma başladığında bile, toplumun farklı kesimleri üzerinde uzun süreli etkiler bırakabilir.

Siz de on binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e arşiv fatura için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Küresel Resesyon Nedir?

Küresel resesyon, birden fazla ülkenin ekonomik aktivitesindeki azalmayı ifade eder ve genellikle dünya genelinde ticaret ve yatırım akışlarında görülen büyük düşüşlerle tetiklenir. Küresel resesyon, tek bir ülkenin ekonomik sorunlarının ötesine geçerek, küresel ticaret ve finansal piyasalar üzerinde derin ve yaygın etkilere neden olur. Bu durum, uluslararası iş birliği ve koordinasyon gerektiren karmaşık sorunlara yol açabilir.

Küresel resesyonun ortaya çıkması, genellikle uluslararası finansal sistemdeki stres, büyük ekonomilerdeki eş zamanlı durgunluklar veya yaygın ticaret savaşları gibi faktörlerden kaynaklanır. Bu durum küresel tedarik zincirlerini bozabilir ve dünya genelindeki şirketleri ve endüstrileri olumsuz etkileyebilir. Ayrıca küresel resesyonun etkileri genellikle gelişmekte olan ülkelerde daha şiddetli hissedilir. Bu ülkeler dış finansman ve yabancı yatırımlara daha fazla bağımlı oldukları için, global ekonomik dalgalanmalara karşı daha kırılgan bir yapıya sahiptirler. Küresel resesyon sırasında, dünya çapında milyonlarca insanın işini kaybetmesi, yoksulluğun artması ve uluslararası göç akışlarında değişiklikler gibi ciddi sosyoekonomik sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle küresel resesyonlar hem ulusal hem de uluslararası düzeyde koordineli politika yanıtları gerektiren zorlu dönemlerdir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Deflasyon Nedir?

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir? Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

İhracat İşlemlerinde e-İrsaliye Uygulaması Nasıl Yapılır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez