Finansman Gider Kısıtlaması Nedir? Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

2023-12-14T09:56:55

Finansman gider kısıtlaması şirketlerin karşılama mecburiyetinde olduğu finansman giderlerinin belirli bir sınır dahilinde vergi matrahından düşülebilmesini ifade eder. Kısıtlama, şirketlerin aşırı borçlanarak vergi avantajı elde etmelerini sınırlamak amacıyla uygulanır. Finansman gider kısıtlamasının doğru hesaplanması ve muhasebe kayıtlarının düzgün şekilde yapılması, işletmelerin mali raporlaması ve vergi uyumu açısından kritik öneme sahiptir.

Finansman gider kısıtlaması uygulamaları, şirketlerin borçlanma stratejilerini etkileyebilir. Bu durum şirketlerin yatırım, finansman ve faaliyet kararlarına yansıyabilir. Bu nedenle şirketler bu kısıtlamaları ve hesaplamaları dikkate alarak finansal planlama ve bütçeleme süreçlerini şekillendirmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir?

Finansman gider kısıtlaması, işletmelerin vergi matrahlarını belirlerken, finansman giderlerini sınırlı oranda düşebilmelerine olanak tanıyan bir vergi düzenlemesidir. Bu düzenleme özellikle borçlanma yoluyla finansman sağlayan şirketlerin, vergi avantajını aşırı şekilde kullanmalarının önüne geçmeyi amaçlar.

Finansman gider kısıtlaması, şirketlerin finansal stratejilerini etkileyebilecek uygulamadır. Kısıtlama ile şirketler, borçlanma maliyetlerini dikkatlice değerlendirmeli ve finansman kararlarını bu kısıtlamalar ışığında şekillendirmelidir. Aynı zamanda ilgili düzenleme şirketlerin aşırı borçlanma riskini minimize etmeye de yardımcı olabilir. Bu da şirketlerin sürdürülebilir büyüme yolunda ilerlemelerini desteklerken, finansal stabilitelerini korumalarına olanak tanıyan önemli bir mekanizmadır. İşletmeler, vergi planlaması yaparken bu kısıtlamayı dikkate alarak, maliyetleri optimize etme ve vergi yükünü minimize etme stratejileri geliştirmelidirler.

Finansman Gider Kısıtlaması Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Finansman Gider Kısıtlaması Hesaplaması, şirketlerin finansman giderlerini sınırlı oranda düşebilmelerine olanak tanıyan bir vergi düzenlemesini içerir. Hesaplamada, aşan kısma isabet eden finansman gideri formülü kullanılır: Finansman Gideri x (Aşan Kısım / Toplam Yabancı Kaynak)

Mükellefler, finansman gider kısıtlaması şartlarını taşımayan geçici vergilendirme dönemlerinde bu kısıtlamaya tabi değillerdir. Ancak şartlar oluştuğu anda kısıtlamaya tabi hale gelirler ve bu durumda önceki dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi verilmesine gerek yoktur. Yıllık finansman gider kısıtlaması, hesap döneminin son günü itibarıyla çıkarılan bilanço esas alınarak tespit edilir.

Yıllara sâri inşaat ve onarma işleri ile uğraşan mükellefler için finansman gider kısıtlaması, kar veya zararın kesin olarak hesaplandığı yıl uygulanır. Örtülü sermaye ve binek oto gider kısıtlamaları zaten KKEG (Kurumlar Vergisi Kanunu) kapsamında olduğu için tekrar hesaplamaya dahil edilmez.

Adi ortaklıklar, tüzel kişilikleri olmadığı için gelir veya kurumlar vergisi mükellefi değillerdir ve kazançları, ortakların kendi hisseleri oranında dahil edilir. Yani bu tür ortaklıkların finansman gider kısıtlaması hesaplaması, ortakların kazançları üzerinden yapılır.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Finansman gider kısıtlaması muhasebe kaydı, şirketin gelir tablosuna yansıtılır. Finansman giderleri ve gelirleri arasındaki net fark hesaplandıktan sonra, kısıtlanabilir gider miktarı bulunur ve bu miktar, gelir tablosunda ilgili hesaplara kaydedilir. Bu kayıtların doğru ve düzenli şekilde yapılması, şirketin finansal raporlarının güvenilirliği ve şeffaflığı açısından büyük öneme sahiptir.

Finansman gider kısıtlaması muhasebe kaydı yapılırken, öncelikle şirketin finansman giderlerinin toplamı belirlenir. Ardından bu giderlerin kısıtlanabilir miktarı hesaplanarak gelir tablosunda düzeltilir. Bu süreçte ilgili finansman giderlerinin detaylı şekilde incelenmesi, hangi gider kalemlerinin kısıtlanacağının doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Ayrıca bu süreçte vergi mevzuatına uygun hareket edilmesi ve ilgili düzenlemelere dikkat edilmesi önemlidir. Böylece şirketler finansal raporlama süreçlerini sağlıklı bir şekilde yönetebilir ve olası vergi risklerini en aza indirebilirler. Bu uygulamalar şirketin vergi yükünü minimize ederken, aynı zamanda finansal raporlamasının doğruluğunu ve bütünlüğünü korur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Gelir-Gider Tablosu Nasıl Hazırlanır?
Basit Gelir Gider Takibi Nasıl Yapılır?
Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez