Puantaj Nedir? Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur?

2024-03-08T11:40:34

Puantaj Nedir?

Puantaj bir çalışanın ay içerisinde kaç gün geldiği, kaç gün fazla mesai yaptığı ve kaç gün gelmediği gibi devamsızlık bilgilerine verilen isimdir. Puantaj bilgilerinin kaydedildiği tabloya ‘puantaj cetveli’ adı verilir. Küçük ya da büyük her ölçekten işyerinin faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürebilmesi ve çalışanların hak ettikleri ödemeyi alabilmesi için puantaj takibinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Ödeme tarihi geldiğinde çalışanlara yapılacak olan ödemeler puantaj cetvelinde yer alan verilere göre hesaplanır. Puantaj verilerinin işlenmesinden sorumlu olan kişiye ‘puantör’ adı verilir. Puantör kişisinin ay içerisinde veri kaydederken dikkatli ve özenli davranması liyakat ile verimlilik açısından önem taşır.

Puantaj Defteri

Puantaj defteri işyerleri tarafından kullanılan puantaj cetveli oluşturma yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde bir puantaj defteri günlük olarak puantör tarafından doldurulur. Defterde işyeri bünyesinde çalışan işçilerin tamamının adı ve soyadı yer alır. İsim bilgisinin yanında ise puantaj dönemine ait ayın günleri yer alır. Her bir günün kutucuklar hâlinde belirtilmiş olması gerekir. Puantör günlük olarak işe gelen çalışanların isimlerinin yanında yer alan kutucukları doldurur. Aynı zamanda haftalık tatil günleri de puantaj defterinde belirlenmiş olmalıdır. Fazla ya da eksik mesai yapan çalışanlar puantör tarafından puantaj defterine kaydedilir. Ödeme günü geldiğinde işveren ödenecek maaşları puantaj defterindeki verilere göre hesaplar ve bunlara göre bordro oluşturur. Bu yöntemde puantör kişisinin dikkatli ve özenli davranması işyeri ve çalışanların faaliyetleri bakımından önemlidir.

Puantaj Kartı

Puantaj kartı işyerlerinin puantaj verisi tutmak için kullandığı yöntemlerden birisidir. Puantaj defteri bütün işçileri bir arada tutarken puantaj kartı her bir işçi için oluşturulur. Küçük ölçekli ve az sayıda işçi çalıştıran işyerleri için uygun bir seçimdir. Puantaj kartında ayın günlerine ait kutucuklar yer alır. Yine puantaj defterinde olduğu gibi haftalık tatiller, resmî tatiller kartta yer alır. Çalışanların yaptığı fazla mesai saatleri de gün kutucuğunun yanında bulunan bölmeye puantör tarafından eklenir. Bir ay içinde çalışanın aldığı izinler, işe gelmediği tarihler ve izinden dönerek çalışmaya devam ettiği tarihler puantör tarafından kaydedilir. Puantaj kartı az sayıda çalışan barındıran işyerlerinin puantaj kaydı yapabilmesi açısından oldukça uygun ve pratik bir seçimdir.

Günlük ve Aylık Puantaj Nedir?

Günlük puantaj kaydıyla yapılan ödeme hesaplamaları aylık puantaja göre farklıdır. Standart bir işçi işveren bünyesinde çalışmaya başladığında iş sözleşmesinde belirtilen ücreti ödeme döneminde alır. İşveren iş sözleşmesinde belirttiği ücreti ödeme döneminde işçiye ödemek zorundadır. Puantaj usulü çalışmada ise çalışanın ödeme döneminde alacağı ücret değişiklik gösterebilir. Günlük puantaj sisteminde yapılan kayıtlara göre yapılacak ödeme hesaplanır. Standart bir çalışma modelinde izinli günler önemsizken puantaj usulü çalışma sisteminde her gün için ayrı hesaplama yapılır. Yani günlük puantaj usulü çalışmalarda işçi sabit bir ücret almaz. Ödeme dönemi geldiğinde puantaj cetvelinde yer alan çalışma günlerine göre ücret hesaplanır ve çalışana ödenir.

 Logo Yazılım’ın Yeni Bordro Uygulaması ile entegre çalışan “Mobil Maaş Hesaplama Uygulaması” ile ister Android ister İOS platformlarından maaşlarınızı her an online olarak kontrol edebilirsiniz. Maaşla ilgili tüm detaylara erişim şansı veren bu uygulama Apple Watch’la uyumlu çalışıyor.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Puantaj Cetveli Nedir?

Puantaj cetveli puantör tarafından ya da elektronik sistemler tarafından tutulan puantaj verilerinin kaydedildiği tabloya verilen isimdir. Puantaj cetveli sayesinde bir aya ait çalışma verileri toplu ve düzenli bir şekilde görülebilir. Puantaj defteri kullanan işyerleri kolayca puantaj cetveli oluşturabilir. Excel gibi yazılımlar da işyerleri tarafından puantaj tablosu oluşturmak amacıyla kullanılır. Puantaj kartı yönteminde puantaj verisi her bir çalışan için farklı kartlarda yer aldığından tek seferde özelden genele tablolama yapmak sadece cetvelin baştan oluşturulması ve karttaki verilerin işlenmesi ile mümkün olabilir. Elektronik kart, parmak izi veya yüz okuma sistemlerinde ise puantaj cetveli otomatik olarak algoritmalar tarafından oluşturulabilir.

Puantaj Cetveli

Puantaj cetveli ödeme tarihi geldiğinde işçinin alacağı ücretin hesaplanmasında ve çeşitli sigorta işlemlerinde kullanılan puantaj verilerinin kaydedildiği çizelge ya da tablodur. Puantaj cetvelinde yer alan bilgiler çalışanın işe geldiği, gelmediği, fazla mesai yaptığı ve izne ayrıldığı tarih türündedir. İşyerleri kendi çalışma sistemlerine göre puantaj cetveline farklı parametreler ekleyebilir. Puantaj cetvelinde yer alması gereken başlıca bilgiler şu şekildedir:

● Çalışanın ad ve soyada bilgisi

● İşçinin çalıştığı gün sayısı

● Çalışanın izne ayrıldığı gün sayısı

● İşçinin işe gelmediği gün sayısı

● Çalışanın fazla mesai yaptığı gün sayısı

Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur?

Puantaj cetvelinin nasıl doldurulduğu işçilerin ödemelerini eksiksiz bir şekilde alabilmesi açısından önem taşır. Puantaj bilgilerinin kaydında kullanılan puantaj cetvelinin hangi yöntemle doldurulacağı ise puantörün ilerleme sürecini belirler. Bir puantaj defterinde ya da kartında yer alan puantaj cetvelinin doldurulması verilerin günlük olarak eksiksiz bir şekilde işaretlenmesine dayalıdır. Excel gibi tablolama programları, parmak izi ya da yüz tanıma sistemleri ile puantaj kaydı tutan işyerlerinde ise veriler tek bir havuzda toplanır. Yazılımlar algoritmaları sayesinde istenilen döneme dair puantaj verilerini otomatik olarak puantaj cetveli formunda sunabilir.

Aylık Puantaj Çizelgesi Örneği

Beş işçi çalıştıran bir işyeri için örnek puantaj çizelgesi şu şekildedir:

Çalışanın Adı ve  Soyadı 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 5. Gün Toplam Çalıştığı Gün Sayısı Toplam Gelmediği Gün Sayısı Fazla Mesai Yaptığı Gün Sayısı
Çalışan 1 * * * * * 5
Çalışan 2* * * * * 4 1
Çalışan 3 * * * * * 3 2
Çalışan 4 * * * * * 3 2
Çalışan 5 * * * * * 4 1

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez