Maaş hesapla. Web’de, cepte.

Logo İşbaşı


?
Hesaplama Parametreleri
Logo İşbaşı
Maaş Hesaplama Aracı

Maaş Hesaplama Aracı

Anında, hızlı, doğru, güvenilir Netten Brüte, Brütten Nete Maaş Hesaplama...Asgari Geçim İndirimi, Vergi Hesaplamaları, Hesaplanan Kesintiler, Aylık/Yıllık Raporlar, Kıdem/İhbar Tazminatı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Logo Yazılım’ın Yeni Bordro Uygulaması ile entegre çalışan programımız verilerin güncel hesaplanabilmesi için online çalışmaktadır.

ÜCRETSİZ İNDİR

  • Brütten Nete, Netten Brüte Maaş Hesaplama
  • Kıdem / İhbar Tazminat Hesaplama
  • Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve Vergi Hesaplama
  • IOS ve Android gibi farklı platformlarda çalışabilme
  • Sınırsız kullanım imkânı
Loog Logo Logo
Maaş Hesaplama İndir
UYGULAMA HAKKINDA

Maaş hesaplaması kaç gün üzerinden yapılır?

+
İş Kanunu’na göre maaş hesaplaması 30 gün üzerinden yapılır.
-

Net maaş nedir?

+
Net maaş, maaş bordrosunda yer alan vergi ve kesintiler ödendikten sonra işçiye ödenen esas paradır. Aşağıdak formül ile de özetlenebilir;
BRÜT MAAŞ - Toplam Kesintiler (Ödenecek gelir vergisi + Damga Vergisi + Sosyal Güvenlik Primi Çalışan Tahsisi + İşsizlik Sigortası Çalışan Tahsisi) = NET MAAŞ
-

Brüt maaş nedir?

+
Brüt maaş, maaş bordrosunda yer alan tüm vergilerin (sigorta, vergiler, kesintiler gibi) dahil olduğu tutardır.
-

Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

+
Brütten net maaşa hesaplama formülü aşağıdaki gibidir;
Brüt Maaş = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi
-

Netten brüte maaş hesaplama nasıl yapılır?

+
Netten brüt maaşa hesaplama formülü aşağıdaki gibidir;
Brüt Maaş= Net Maaş/ 0.71491
Ufak bir not, bu formülün yıllık vergi ve kesinti oran güncellemeleri sonrasında değişebileceğini de hatırlatmakta fayda var.
-

Günlük ve saatlik maaş hesaplama nedir nasıl yapılır?

+
4857 sayılı İş Kanunu'nun 63 üncü maddesine göre, haftalık çalışma saati en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Haftalık 45 saatlik çalışma, çalışma günlerine eşit şekilde bölüştürüldüğünde İşçinin bir günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak hesaplanır. Buna istinaden aylık çalışma saati 30 X 7.5 = 225 saat olarak hesaplanır. Günlük ve saatlik maaş hesaplamaya örnek verecek olursak; 3500 TL maaşla çalışan bir kişinin saatlik ücreti 3500 / 30 / 7,5 = 15,55 TL'dir. Bu hesaplamaya göre; 3500 TL maaşla çalışan bir kişinin günlük ücreti: 15,55 X 7,5= 116,66 TL'dir. Bu rakam çalışma günü ile çarpıldığında ödenecek ücret ortaya çıkar.
-

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

+
Emekli maaşı hesaplama yöntemi şöyle özetlenebilir;
4A SGK girişi 2000 yılından önce olan kişinin maaşının hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmaktadır;
Gösterge rakamı X Aylık bağlama oranı X Katsayı = 4A emekli maaşı. 4A Sigorta girişi 2008 yılından olanların emekli maaşı hesaplamaları ise üstteki yönteme göre biraz daha farklı bir formül ile yapılmaktadır. Emekli maaş hesaplamasında aylık kazancın ortalaması ile bağlanma oranı baz alınır.
-

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

+
Sigortalı çalışanın son dört aylık kazançları dikkate alınarak, brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük kazancın %40’ı işsizlik maaşı olarak hesaplanmaktadır. İşsizlik ödeneği alınacak gün sayısı ile bu rakam çarpılınca hesaplanan bedel aylık olarak işçiye ödenir
-

Kıdem Tazminatı nasıl hesaplanır?

+
Çalışanın, çalıştığı her bir yıl için çalışana 30 günlük brüt ücreti olarak hesaplanır.
-

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

+
Çalışanın fesih bildirimi süresindeki gün sayısı ile kıdem tazminatına giydirilmiş bir günlük ücretin çarpılması ile ihbar tazminatı hesaplanmaktadır.
-