Maaş hesapla. Web’de, cepte.

Logo İşbaşı


?
Hesaplama Parametreleri
Logo İşbaşı
Maaş Hesaplama Aracı

Maaş Hesaplama Aracı

Anında, hızlı, doğru, güvenilir Netten Brüte, Brütten Nete Maaş Hesaplama...Asgari Geçim İndirimi, Vergi Hesaplamaları, Hesaplanan Kesintiler, Aylık/Yıllık Raporlar, Kıdem/İhbar Tazminatı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Logo Yazılım’ın Yeni Bordro Uygulaması ile entegre çalışan programımız verilerin güncel hesaplanabilmesi için online çalışmaktadır.

ÜCRETSİZ İNDİR

  • Brütten Nete, Netten Brüte Maaş Hesaplama
  • Kıdem / İhbar Tazminat Hesaplama
  • Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve Vergi Hesaplama
  • IOS ve Android gibi farklı platformlarda çalışabilme
  • Sınırsız kullanım imkânı
Loog Logo Logo
Maaş Hesaplama İndir
UYGULAMA HAKKINDA

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

+
Kıdem tazminatını hesaplayabilmek için toplam çalışma süresi göz önünde bulundurulur. Çalışan birey, çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücrete tekabül eden kıdem tazminatı kazanır. Bir yıla tamamlanmamış geri kalan süreler ise oranlanmak suretiyle kıdem tazminatı hesabına katılır. Kıdem tazminatı hesaplanmasında, çalışana yapılan bütün ödemelerin brüt tutarı göz önüne alınır.
-

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

+
İhbar tazminatı ise yalnızca işveren değil, icabı halinde çalışan tarafından da ödenen bir tazminat türüdür. Kanuna uygun olmayan işe son verme veya işten çıkma durumlarında, anlaşmayı bozan taraf ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. İhbar tazminatı, çalışma süresi 6 aydan az olan çalışanlar için 2 hafta, 6 ay ile 18 ay arasındaki çalışanlar için 4 hafta, 18 ila 36 ay arasında çalışanlar için 6 hafta, 36 aydan fazla çalışma süresine sahip çalışanlar için ise 8 hafta üzerinden hesaplanır. İhbar tazminatı, tazminatı hak eden tarafın sahip olduğu hafta sayısı kadar brüt ücretin ödenmesiyle gerçekleşir.
-

Brüt maaş nedir?

+
Brüt maaş, vergiler ve kesintiler yapılmadan önce işveren tarafından çalışana ödenen maaştır. Brüt maaşın tamamı çalışanın eline geçmez. Çünkü brüt maaş işveren tarafından ödendikten sonra çeşitli vergi ve kesintilere uğrar.
-

Brütten nete, netten brüte maaş nasıl hesaplanır?

+
Netten brüte maaş hesabı yapabilmek için; net maaşın üzerine SGK primi ve işsizlik priminin yanı sıra damga ve gelir vergisi tutarı eklenir. Ortaya çıkan rakam net maaşın brüt maaşa dönüştürülmüş halidir. Brüt maaş ise tam tersi olarak, brüt maaş tutarından SGK primi, işsizlik primi, damga vergisi ve gelir vergisi tutarlarının çıkartılmasıyla net maaşa çevrilir.
-

Net maaş nedir?

+
Net maaş, işveren tarafından ödenen brüt ücret üzerinden vergi ve kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen ücrettir.
-

Brüt maaş alanlar yılbaşında neden daha çok maaş alır?

+
Brüt maaş alanların yılbaşında daha çok maaş almasının sebebi, yılbaşında vergi oranlarının daha düşük olmasıdır. Yıl sonuna doğru vergi oranlarındaki artış nedeniyle çalışanların eline daha az para geçtiği için, yılbaşında çalışanların eline geçen ücret daha fazla olur.
-

AGİ nedir?

+
Asgari Geçim İndirimi açılımına sahip olan AGİ, çalışanın evli veya bekâr olmasından çocuk sayısına kadar değişen kriterlere göre ve çalışanın 16 yaşından büyük olması kaydıyla kişinin aldığı maaştan minimum geçimini sağlayacak miktarının vergiden muaf tutulmasıdır. Maaşı vergilendirilen her çalışanın AGİ’den yararlanma hakkı vardır. AGİ, çalışana devlet tarafından ödenir ve ödenen tutar işverene ait gelir vergisinden düşülür.
-

Damga vergisi nedir?

+
Damga vergisi, iki gerçek kişi, iki tüzel kişi veya biri gerçek biri tüzel kişiler arasında yapılan yasal işlemleri belgeleyen evrak veya kağıtlardan temin edilen bir vergi türüdür.
-

Net ve brüt maaş arasındaki fark nedir?

+
Brüt maaş işveren tarafından çalışan için ödenen toplam tutarı ifade eder. Net maaş ise çalışanın eline geçen tutarı ifade eder. Brüt maaş ile net maaş arasında fiyat farkı bulunur. Çünkü çalışanın ödediği toplam tutar olan brüt maaş, vergi ve kesintilere uğrayarak net maaşa dönüştürülür. Ortaya çıkan net maaş ise çalışanın eline geçer.
-

2021 AGİ ne kadar? AGİ oranları

+
2021 yılı minimum ücreti 268,31 TL olarak belirlenmiştir. AGİ ücreti kişiden kişiye ve durumdan duruma değişebilir. AGİ oranları ise; birinci ve ikinci çocuk için yüzde 7,5, üçüncü ve dördüncü çocuk için ise yüzde 5’dir. Çocuk ibaresi, 18 yaşından küçük veya tahsili devam etmek suretiyle 25 yaşından küçük olan çocuklar için geçerlidir.
-

Net ve brüt maaş arasındaki fark nedir?

+
Net maaş, çalışanın eline geçen ücreti ifade ederken brüt maaş ise işveren tarafından çalışan için ödenen toplam ücreti ifade eder. Brüt maaş ile net maaş arasında fiyat farkı vardır. Çünkü çalışanın ödediği toplam tutar olan brüt maaş, vergi ve kesintilere uğrayarak net maaşa dönüştürülür. Ortaya çıkan net maaş ise çalışanın eline geçer.
-

2021 damga vergisi ne kadar?

+
2021 yılı itibariyle KDV beyannamesi kapsamındaki damga vergisi önceki yıla kıyasla yüzde 9,11 oranın artış göstererek 64,15 TL olarak belirlenmiştir. Geçici vergi beyannamesi kapsamındaki damga vergisi ise gene aynı oranda artış göstermek suretiyle 100,05 TL olmuştur.
-

2021 asgari ücret ne kadar?

+
2021 yılına ait brüt asgari ücret tutarı 3.577,50 TL iken, net asgari ücret tutarı ise 2.825,90 TL olarak belirlenmiştir.
-

Günlük ve saatlik maaş hesaplama nedir nasıl yapılır?

+
4857 sayılı İş Kanunu'nun 63 üncü maddesine göre, haftalık çalışma saati en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Haftalık 45 saatlik çalışma, çalışma günlerine eşit şekilde bölüştürüldüğünde İşçinin bir günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak hesaplanır. Buna istinaden aylık çalışma saati 30 X 7.5 = 225 saat olarak hesaplanır. Günlük ve saatlik maaş hesaplamaya örnek verecek olursak; 3500 TL maaşla çalışan bir kişinin saatlik ücreti 3500 / 30 / 7,5 = 15,55 TL'dir. Bu hesaplamaya göre; 3500 TL maaşla çalışan bir kişinin günlük ücreti: 15,55 X 7,5= 116,66 TL'dir. Bu rakam çalışma günü ile çarpıldığında ödenecek ücret ortaya çıkar.
-

Emekli maaşı nasıl hesaplanır?

+
Emekli maaşı hesaplama yöntemi şöyle özetlenebilir;
4A SGK girişi 2000 yılından önce olan kişinin maaşının hesaplanması için aşağıdaki formül kullanılmaktadır;
Gösterge rakamı X Aylık bağlama oranı X Katsayı = 4A emekli maaşı. 4A Sigorta girişi 2008 yılından olanların emekli maaşı hesaplamaları ise üstteki yönteme göre biraz daha farklı bir formül ile yapılmaktadır. Emekli maaş hesaplamasında aylık kazancın ortalaması ile bağlanma oranı baz alınır.
-

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

+
Sigortalı çalışanın son dört aylık kazançları dikkate alınarak, brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük kazancın %40’ı işsizlik maaşı olarak hesaplanmaktadır. İşsizlik ödeneği alınacak gün sayısı ile bu rakam çarpılınca hesaplanan bedel aylık olarak işçiye ödenir
-