Patent Nedir? Nasıl Alınır?

2024-03-08T12:04:23

Patent Nedir?

Patent bir buluşun bütün ticari ve hukuki haklarının koruma altına alınmasını sağlayan belgeye verilen isimdir. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen bu belge söz konusu buluşun sadece patent hakkı bulunan kişi ya da şirketlerce üretilmesini, satılabilmesini ve kopyalanabilmesini sağlar. Patent belgesi başvuru dahilinde verilir. İncelemeli patent, incelemesiz patent ve faydalı model olmak üzere 3 farklı patent türü bulunur:

● İncelemeli patent: Buluşun özgünlüğünün detaylıca araştırılmasından sonra verilir. Geçerliliği 20 yıldır.

● İncelemesiz patent: Buluşun özgünlüğünün tam olarak araştırılmadığı patent çeşididir. Geçerliliği 7 yıl ile sınırlıdır. İncelemesiz patentler başvuruyla incelemeli patente dönüştürülebilir.

● Faydalı model: Sanayi faaliyetlerine uygulanabilen buluşların haklarını koruma altına alan belgedir.

Patent Nasıl Alınır?

Patent alabilmek için buluş sahibi kişi ya da şirketin başvuruda bulunması gerekir. Başvuru sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumu buluş hakkında araştırma yapmaya başlar. Araştırmalar buluşun çeşidine ve niteliklerine göre değişiklik gösterebilir. Onay aşamasında sürece söz konusu buluşun ait olduğu alanın uzmanları da dahil olur. Patenti alınmak istenen buluşun daha önce yapılmamış olması gerekir. Aynı zamanda buluşun sektörde faaliyet gösteren birinin basitçe üretebileceği bir araç olmaması da önem taşır. Bu kriterler dahilinde başvuru değerlendirilir ve onaylandığı takdirde patent belgesi alınır.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu yapabilmek için ilk olarak gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde temin edilmesi gerekir. Bu evrakların tek dosya içerisinde dosyalanması, Türk Patent ve Marka Kurumu’na teslim edilmesi gerekir. Patent başvuru dosyasının buluşun ait olduğu dalda uzman olan birisi tarafından hazırlanması önem taşır. Başvuru süreci buluşun türüne ve patent çeşidine göre değişiklik gösterebilir. Dosyanın niteliği ve yeterliliği başvurunun olumlu sonuçlanmasına doğrudan etki eden faktörlerden birisidir.

Patent Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Patent başvurusu yapabilmek için ilk olarak başvuru ücretinin ödenmesi gerekir. Sonrasında şu evrakların tek dosya hâlinde teslim edilmesi gerekir ve ödenen ücretin dekontu da eklenmelidir:

● Patent başvuru formu

● Buluşu anlatan özet (Buluşa dair kısaca bilgi verilebilir)

● Tarifname (Buluşa dair uzun ve detaylı bilgi verilmelidir. Buluşun özgünlüğüne değinilmelidir. Ayrıca buluşa benzer başka bir buluş da varsa patentlenmek istenen buluşun farkı anlatılmalıdır. Buluşun faaliyet şekli, parçaları detaylıca açıklanmalıdır. Başvuru sonucuna büyük oranda etki eder.)

● Teknik resimler (Buluşa ve buluşun parçalarına ait siyah beyaz teknik resimler eklenmelidir. Aynı zamanda buluş faaliyet halindeyken de fotoğraflanmalıdır.)

● İstemler (Buluşun hangi kısımlarının, hangi özelliklerinin koruma altına alınmasının istendiği detaylıca, teker teker açıklanmalıdır.)

● Vekaletname (Patent hakkınızı vekalet olarak kime verebileceğinizi belirtir ve noter şubesinden alınabilir.)

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Patent Onayı Ne Kadar Sürer?

Patent başvurusunun onaylanma süresi değişiklik gösterir. Kimi patent başvuruları haftalar içerisinde onaylanırken bazılarının onaylanması yıllar alabilir. Bu süre farklılığının başlıca sebebi buluş hakkında kapsamlı araştırmalar yapılmasıdır. Bir buluşa patent vermek ciddi ve dikkatli olunması gereken bir konudur. Patent vermek söz konusu buluşun kullanım ve üretim hakkını sadece bir kişi ya da şirkete verir. Fakat aynı alanda faaliyet gösteren diğer herkesin bu buluşa dair faaliyetlerini tamamen yasaklamak anlamına gelir. Bu nedenle oldukça detaylı ve çetrefilli araştırmalar yapılır, bu da onay sürecinin uzamasına yol açar.

Patent Neden Alınmalı?

Bir buluş için patent almak gerekli ve faydalı bir işlemdir. Patenti alınan buluş sadece bir kişi ya da şirket tarafından üretilebilir, kopyalanabilir ve satılabilir. Buluşun kendisine ait olduğunu patent başvuru sürecinde kanıtlayan ve patent alan taraf buluşa dair her türlü kullanımda hak sahibi konumundadır. Telif hakkı uygulamasına benzeyen patent belgesi sayesinde buluşların asıl sahibi kesin çerçeveler dahilinde belirlenir ve liyakat sağlanır.

Patent Almanın Avantajları Nelerdir?

Patent belgesi almanın başlıca avantajları şu şekildedir:

● Bütün hukuki ve ticari haklar patent sahibine ait olur

● Her türlü kullanımda patent sahibinin onayının alınması gerekir

● Patent hakkı devredilebilir, satılabilir ve miras bırakılabilir

● Buluşun asıl sahibinin hakları koruma altına alınır ve liyakatsiz faaliyetlerin önüne geçilir

● Buluşların patentlenmesi sanayi faaliyetlerinde de yasal olarak kullanılabilmesini sağlar. Patent almak ve buluşu kullanıma sunmak sanayinin kalkınmasına yardımcı olur.

Patent Geçerlilik Süresi

Patent belgesinin geçerlilik süresi patent çeşidine göre değişiklik gösterir. İncelemeli patent daha uzun ve detaylı bir başvuru süreci gerektirir fakat 20 yıl boyunca geçerlidir. İncelemesiz patent başvurusu kısa ve zahmetsizdir fakat geçerlilik süresi 7 yıl ile sınırlıdır. Patent belgelerinin süresi uzatılamaz. Sadece incelemesiz patentler incelemeli patente dönüştürülebilir ve geçerlilik süresi 7 yıldan 20 yıla çıkar. Patent belgelerinin süresi bittikten sonra patent geçerliliğini yitirir ve buluş halka arz edilir.

Patent Sorgulama Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu yapmadan önce patent sorgulama yaparak buluşun özgünlüğünü tespit etmelisiniz. Daha önce yapılan buluşlara patent belgesi verilmez. Patent sorgulama yapabilmek için bir patent uzmanına başvurabilirsiniz. Patent uzmanına söz konusu buluşun patentinin sorgulamasını belirten bir dilekçe iletmelisiniz. Patent uzmanı Türk Patent ve Marka Kurumu verilerini inceler ve buluşun özgünlüğünü tespit eder.

Buluş Koruma Altına Nasıl Alınır?

Bir buluşu koruma altına almanın yolu patent belgesi almaktır. Gerekli evrakları temin ettikten sonra Türk Patent ve Marka Kurumuna patent başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra buluşun bütün hukuki ve ticari hakları size ait olur. Buluşunuzun haklarının Türkiye içerisinde size ait olmasını istiyorsanız Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapmalısınız. Eğer uluslararası düzeyde hak talep ediyorsanız Avrupa Patent Ofisine başvuruda bulunmanız gerekir

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Marka Tescili Nedir?Nasıl Yapılır?
Hangi Tür Şirket Kurmak Daha Avantajlı?
Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez