Limited Şirket Kurma Maliyetleri

2023-02-10T16:50:32

Limited şirket kurulumu 1 hafta gibi birsürede sonuca ulaşan bir girişimdir. Elbette başvuru için gerekli evraklarlabirlikte limited şirket kurma maliyetide başlamış olur. Masrafların bazıları her ilde aynı olsa da bazı meblağlar ilbazlı olarak değişebilir.

Limited Şirket Nedir?

Tek bir ya da daha fazla gerçek ve tüzelkişiden oluşan, ticari bir unava sahip şirket türüne limited şirket denir.Yalnızca bankacılık ve sigortacılık alanında faaliyet gösteremeyen limited şirkettesermaye bellidir ve esas sermaye paylarının toplamı şirketi meydana getirir.Limited şirket sahibi olanlar tek veya 50 ortağa sahip olabilir. Ayrıca şirketinminimum 10.000 TL sermayesi bulunmalıdır.

Ortaklar yalnızca esas sermaye payındansorumludur, yani şirket borçlarından sorumlu değildirler. Şirket kurulmadanönce mutlaka belirlenmesi gereken bazı durumlar vardır. Bunların başındaşirketin adresi gelir. Ayrıca her tür resmi evrakta bulunacak diğer bilgilerinde net şekilde belirlenmiş olması gerekir.

Şirket unvanı, ortaklar, müdür ve sermayenin ne kadar olacağı belgeler toplanmadan önce belirlenmelidir. Limited şirketler kurumsal vergi mükellefidir. Kurumsal vergisinin oranı ise vergi masrafının yüzde 20’sidir. Aynı zamanda limited şirkete muhtasar beyanname verilir ve şirket, gelir vergisi stopajı ödemekle yükümlüdür.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Limited Şirket Kuruluş MasrafıNelerdir?

Limited şirket kurmak isteyenlerin merakettiği en önemli noktalardan biri de limitedşirket kurma masrafı hakkındaki detaylardır. İlgili masraflar çoğunluklaresmî kurumlar ve şirket için vekalet gerektiren kişilerin işlemleri sonucu ortayaçıkar. Özetlenmek istenirse limited şirket kuruluşu masrafları şu şekildesıralanabilir;

 • Notermasrafı,
 • RekabetKurulu masrafı,
 • Malimüşavir hizmet ücreti,
 • TicaretOdası kayıt masrafı,
 • Vergidairesi masrafı

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirketi kuruluş işlemleri için öncelikliolarak gerekli evraklar hazırlanmalıdır. Limited şirket kurulumu için gerekenevraklar şunlardır:

 • İkametgahbelgesi
 • Kimlikfotokopisi (Tüm ortaklar dahil)
 • Kirasözleşmesi
 • Kesinleşmişşirket unvanı
 • Kesinleşmişsermaye tutarı
 • Ortaklarınsermaye oranı
 • Şirketinmüdürü

Yukarıda belirtilen evrakları daha sonramali müşavire teslim edilebilir ya da direkt olarak kendiniz de başvuruadımlarını başlatabilirsiniz. Tüm belgeler hazır olduktan sonra Mersissiteminde artık şirket sözleşmenizi oluşturabilirsiniz. Şirket sözleşmesiniedindiğinizde vergi numaranıza da ulaşabilirsiniz. Sözleşme sahibi olduktan sonraTicaret Odası’ndan randevu almanız gerekir. Kuruluş için başvuru numarasıylaalınan randevuda mutlaka yukarıda belirtilen belgelere sahip olmanı gerekir.

Ticaret Odası’nda incelenen evraklardansonra ödeme yapmanız beklenir. Ödeme işlemleri gerçekleştikten sonra limitedşirketi kurma adımlarınız tamamlanmış olur. Geriye şirketin açılması içinbekleme kısmı kalır. Onay aşamasından sonra Ticaret Odası tarafından şirketsahibine veya mali müşavire şirket ana sözleşmesi, sicil tasdiknamesi ve şirketdefteri verilir.

2023 Yılında Limited Şirket Kurma Maliyeti

Limited şirket kurmak isteyenlerin gerekli evrakları hazırlayarak ilgili yerlere teslim etmesi ile limited şirketi kurma süreci başlar. Bu işlemlere başlamadan önce “Limited şirketi kurma maliyeti nedir?” konusu üzerinde araştırma yaparak karşılaşacağınız standart masraflara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Limited şirketi kurma maliyeti 2023 yılı için minimum 6800 TL’dir. Ayrıntılı şekilde incelenmek istenirse, bir ortak ve bir müdür ile kurulacak olan limited şirketi için ortalama maliyetler şu şekilde özetlenebilir:

 • Kesinleşmiş sermaye: 10000TL
 • Kira: 1000 – 2000TL
 • Noter kuruluş vekalet ücreti: 200 TL
 • Noterden imza sirküleri (2 adet): 300TL
 • Mali müşavir vekalet ücreti: 200 TL
 • Ticaret Odası masrafları: 2700TL
 • Mali müşavir hizmet masrafı: 2750 TL
 • Kaşe: 40 TL
 • Damga Vergisi: 25 TL

Bu sıralanan harcamalar dışında, şirket kurulduktan sonra avukat masrafları gibi ek ödemeler de çıkabilir. Toplam belirlenen tutar minimum 6800 TL civarında olsa da il bazlı masraflar değişiklik gösterebilir. Ayrıca şirket kurulduktan sonra, bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden damga vergisini 15 gün içinde talep etmeniz gerekir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez