Komandit Şirket Nedir?

2022-04-17T00:11:43

Herhangi bir ticarî işletmeyi, birticaret unvanı altında işletmek maksadı ile kurulan ve şirket ortaklarınıntümünün alacaklı kişilere karşı sorumlu olduğu ya da ortaklarınınsorumluluklarını belirli bir sermaye ile sınırlandırmamış olan ortaklığa komanditşirket adı verilir. Komandit Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 304ile 328. maddelerinde düzenlenmiş olmakla birlikte, ülkemizde oldukça sınırlısayıdadır.

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Komandit şirket kurulabilmesi için enaz iki ortak gereklidir. Ayrıca bu ortaklardan birinin sorumluluklarınınsınırsız olması beklenir.

Komandit şirketin kurulum aşamasındasermayesi paylara bölünen ortakların belirli bir bölümü, alacaklarına karşıkolektif şirket olarak adlandırılabilirken, diğer ortaklar ise sermayesipaylara bölünen anonim şirket ortağı gibi hareket edebilir. Bu tür bir şirkettüründe ticaret unvanları alınırken, ortaklardan en az birinin adı ve soyadınınverilmesi gerekir.

Komandit şirket kurulumu aşamasındafirmalar belirli belgeler ile şirket açma başvurusu yapar. Genellikle bubelgeler ticaret sicil memurluğuna verilecek olan belgeler, vergi dairesineverilecek olan belgeler ve kanunî defterler olarak üç gruba ayrılır. Bubağlamda ticaret sicil memurluğuna verilecek olan belgeler şunlardır:

 • Şirket kurmak isteyenler tarafından imzalanmış veyetkililerin adını da içeren dilekçe
 • Noter onaylı 2 adet sözleşme
 • Ortak olacak kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
 • Taahhütname
 • İmza yetkisi verilen kişiye ait noter onaylı imzalıtescil beyannamesi
 • Merkez Bankası bünyesine yatırılan sermayenin fotokopisi

VergiDairesine verilecek olan belgeler ise şunlardır:

 • İmza sirküleri
 • Matbu dilekçe
 • Kontrat fotokopisi
 • İkametgâh bilgileri
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Komanditşirketin tutmak zorunda olduğu kanunî defterler, kırtasiyeden temin edilir veöncelikle notere tasdik edilir. Bu aşamada istenilen kanunî defterlerşunlardır:

 • Pay
 • Yevmiye
 • Envanter
 • Defteri Kebir
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri
 • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Yukarıda adı geçen belgeleri tamamladıktan sonra komandit şirket kurabilmek için müracaat edilebilir. Ayrıca daha sonrası için firma adına yazar kasa levhası almak, sanayi odası kaydı, ticarî oda kaydı, esnaf ve sanatkârlar odası kaydı gibi bazı odalara da kayıt yapılması gereklidir. Bu odalardan hangisine kayıt yaptırılması gerektiği iş kolu faaliyetine göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle kuruluş aşamasında tüm işlemleri tamamlayacak olan ilgili muhasebe görevlisi ya da danışman ile ayrıntılı olarak görüşülmesi gereklidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

KomanditŞirket Özellikleri Nelerdir?

Komanditşirketler iki veya daha fazla kişi tarafından hayata geçirilen bir şirket türüolduğundan ve belirli bir ticarî unvan altında faaliyet gösterdikleri içindiğer şirketlere göre farklı özellikler taşıyan şirket türleridir. Buşirketlerin genel özellikleri şöyle özetlenebilir:

 • Ortakların bir bölümünün sorumluluğu sınırsız iken, bir kısmının sorumlulukları sınırlıdır.
 • E ticaret veya ticaretle uğraşmak istemediği halde yatırımcı olarak kolayca kazanç elde etmek isteyen kişilerin kâr elde etmesini sağlar.
 • Ticarî faaliyet yürütmek amacıyla yeterli sermayeye sahip olmayan kişiler de komandit şirket sayesinde ticarî faaliyet yapabilir.
 • Yönetim ve Denetim kuralları mevcuttur.
 • Ortak sayısının en az 5 olması gerekir.
 • Ortaklardan en az birisinin sınırsız gerçek kişi yani komandite olması gerekir.

AdîKomandit Şirket Nedir?

Ticarîfaaliyet gösteren bir ticarî unvan altında işletme amacı taşıyarak kurulan veşirketin alacaklılarına karşı ortaklarından biri ya da birkaçınınsorumluluğunun sınırlı, diğer ortakların sorumluluğunun ise belirli bir sermayeile sınırlandırılmış olduğu şirket türüdür.

KomanditŞirket Şahıs Şirketi Mi?

Komandit şirketler temelde sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kendi içinde adi komandit şirketler olarak ikiye ayrılır. Komandit şirket türleri içerisinde yer alan adî komandit şirketler ise şahıs şirketi olarak bilinir. Buna karşın sermayesi paylara bölünen komandit şirketler ise sermaye şirketi olarak adlandırılır.

İster 2000 TL ister 5000 TL, Logo İşbaşı’nın ücretsiz e arşiv portal entegrasyonuyla e arşiv faturanızı kesin gönderin. Tekrar tekrar müşteri bilgisi ve ürün bilgisi girmenize gerek kalmadan kayıtlı bilgilerden seçim yaparak e arşiv faturanızı saniyeler içinde oluşturabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez