KDV 2 Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

2022-04-15T13:33:11

Vergiler,devletlerin sürdürülebilir olması açısından oldukça önemli ödeneklerdir. Farklıhizmet ya da mal satın alımlarında bu vergilerle karşılaşılabilir. Devletlerinuygulamadığı çok sayıda vergi çeşidi bulunur. Ödenecek olan verginin miktarıfarklı sektörlere ve iş kollarına göre değişiklik gösterebilir.

KDV 2 yani Katma Değer Vergisi 2 de vergi çeşitlerinden birisidir. KDV 2 uygulamasının yeni olması ve isminin farklı olması akıllara KDV 2 Beyannamesi neden verilir gibi soruları getirebilir. KDV 2, Maliye Bakanlığı tarafından KDV ödemelerinin takibinin zor olduğu sektörlerde kullanılmak üzere geliştirilen bir uygulamadır. Kolayca hızlı ve hatasız kdv hesaplama için tıklayınız.

KDV 2 Nedir?

KDV 2, yaygınolarak kullanılan KDV vergisinin bir çeşididir. KDV ödemelerini takip vekontrol etmek her sektörde kolay değildir. Çünkü faaliyet gösteren sektörünçalışma şekli, alıcı ve satıcıların bulunduğu ülke farklılıkları gibi çoksayıda faktör KDV ödemelerini takip ve kontrol etmeyi zorlaştırabilir. KDV 2 debu soruna bir çözüm getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilmişbir ödenektir.

Hizmeti ya da malısatan firmanın yurtdışı merkezli olması gibi durumlarda ilgili yerel devletinKDV vergisi almasını zorlaştırır. Bu durumda, vergi ödemeleri açısından risk meydanagelir. Böyle durumlarda uygulanan KDV 2, ödenecek olan verginin alıcı ve satıcıarasında paylaştırılmasını ya da tamamen satıcının ödemesini sağlayan işlemdir.Hizmeti ya da malı satın alan alıcı, KDV vergisini ödemek amacıyla bunu KDV 2 Beyannamesi yoluyla belirtir ve veöder.

KDV 2’nin iki farklı çeşidi vardır. İlki kısmi tevkifat, diğeri ise tam tevkifattır. KDV 2 tam tevkifat işleminde, KDV oranının tamamını satın almayı yapan taraf yani alıcı öder. KDV 2 kısmi tevkifat işleminde ise KDV oranı, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş oranlarda satıcı ve alıcı arasında paylaştırılır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

KDV 2 NasılHesaplanır?

KDV 2 oranınınhesaplanması KDV 1 ile oldukça benzerdir. Buradaki önemli nokta, ödeme oranınınsatıcı ve alıcı arasında doğru bir şekilde paylaştırılmış olmasıdır. Bu sürecinilerleme şekli, satıcı ya da alıcının yurt dışında bulunuyor olmasına göredeğişiklik gösterebilir. Bütün bu faktörler KDV 2 Beyannamesi formu aracılığıyla belirtilir. Ödemeyükümlülüğünün paylaştırılma oranı ise verilen hizmete göre farklılıkgösterebilir. Bu oranlar yüzde 90 ve yüzde 10 arası değişebilir.

KDV hesabı da dahil olmak üzere tüm muhasebe işlemlerinizi en kolay yöntemi için ön muhasebe programı Logo İşbaşı’ndan yardım alabilir, e fatura ve e arşiv faturalarınızı saniyeler içinde kesebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KDV 2Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

KDV 2 beyannamesi,ödeme dağılımının doğru bir şekilde yapılması ve sürecin yasal bir şekildeişlemesi açısından son derece önemli bir adımdır. Bu nedenle KDV 2 Beyannamesi doldurma sürecinedikkat edilmesi gerekir.

KDV 2 beyannamesiinternet üzerinden ya da posta yoluyla oluşturulabilir. Bu beyannamede ayrıcaalıcı ve satıcıya ait bilgiler bulunmalıdır. Diğer gerekli alanlara adresbilgileri, tarih ve vergilendirme dönemleri doğru ve eksiksiz bir şekildegirilir. KDV 2 beyannamesinde farklı bilgilerin girilmesi için belirlenmiştablolar da bulunur. Bu tablolara, istenilen bilgilerin  tam olarak girilmesi gereklidir. Bilgilerineksiksiz ve doğru olması sürecin olumlu şekilde sonuçlanması için önemlidir.Verilen formdaki alanlar doldurulduktan sonra, KDV 2 beyannamesi posta yoluyla,internet üzerinden ve vergi dairesine direkt teslim şeklinde iletilebilir.

KDV 2 BeyannamesiNe Zaman Verilir?

KDV 2 beyannamesi oluşturulduktan sonra, her ayın 24. gününde vergi mükellefinin bağlı olduğu vergi dairesine internet üzerinden, posta yoluyla veya elden direkt teslim şeklinde iletilir. KDV 2 beyannamesinin ödemesi ise aynı ayın 26. gününe kadar yapılmalıdır. Bu tarihler tatil günlerine denk gelirse, ödeme günü bir sonraki iş gününe devredilir. İşlem yapılma sürecinde yaşanılan herhangi bir sorun, KDV 2 beyannamesinin teslim edilmesi ve ödenmesi için bir gerekçe olarak gösterilemez.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez