KDV Beyannamesi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

2024-03-08T16:05:27

Bir işletme açarken ya da var olan işletmeyi sürdürürken ihmal etmemeniz gereken önemli kavramlardan biri vergi beyannameleridir. Mal ya da hizmet alım satımı yapıyor iseniz mutlaka bildirmeniz gereken vergi türlerinden biri de KDV beyannamesidir. Zamanında ve doğru şekilde oluşturmanız gereken bu beyanname türünün kavramsal ve şeklen nasıl olduğunu bilmek büyük önem taşır.

KDV Beyannamesi Nedir?

Katma Değer Vergisi, bir malı ya da hizmeti satın alan kişinin o mal veya hizmeti aldığı yere ödediği vergi türüdür. Dolaylı vergi türlerinden biri olan KDV, devletin işletmelerden ve vatandaşlardan kamu hizmetleri için harcamak üzere aldığı bir vergi çeşididir. Uygulanan KDV oranları birbirinden farklıdır. Türkiye’de alınan KDV oranları %1, %8 ve %18 olmak üzere 3 çeşittir. Lüks olmayan barınma ihtiyaçları ve temel tüketim ürünlerinden %1 oranında KDV alınırken; süt, peynir, yumurta gibi unlu olmayan tüketim ürünlerinden %8 oranında Katma Değer Vergisi alınır. Son olarak, telekomünikasyon ürünleri ve beyaz eşya gibi temel tüketim ürünü sayılmayan ürünlerden ise %18 oranında KDV alınır.

KDV beyannamesi ise devletin belirlediği oranlarda, satılan ürün ve hizmetten elde edilen kazançlar üzerinden vergi daireleri vasıtası ile devlete bildirilmesidir.

KDV Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

KDV beyannamesi ”Katma Değer Vergisi Beyannamesi Formu”nun düzenlenmesi ile oluşturulur. Beyannamenin üst kısmında yer alan bölümlerde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve ilçesi belirtilir. Yanında yer alan bölümlere, verildiği döneme ait yıl yazılır ve vergilendirme dönemlerinden aylık mı yoksa 3 aylık mı olduğuna dair işaretleme yapılır. Vergi dairesine verilen KDV beyannameleri, mutlaka okunaklı ve hatasız olmalıdır. Her bilgi, gereken alana doğru şekilde yazılmak zorundadır.

Beyanname mavi ya da siyah tükenmez kalemle doldurulmalıdır. Tutarlar sağa doğru olacak şekilde yazılmalıdır. Beyanname, bağlı olduğunuz vergi dairesine elden verilebileceği gibi posta yolu ile taahhütlü ya da iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Ayrıca internet vergi dairesi aracılığı ile E-Beyanname şeklinde de düzenlenerek gönderilmesi mümkündür.

 • Beyanname formunun ilk bölümünde mükellefe ait kişisel bilgiler gerekli alanlara girilir.
 • 1. tabloda ”tevkifat uygulanmayan işlemler” bölümü yer alır ve 6, 8, 10 ve 12. satırlarda beyannameye konu olan dönemi kapsayan KDV tutarı hesaplanarak oluşturulan ve kesintiye uğramamış mal ve hizmet teslimlerinin KDV hariç tutarları, hemen yanlarında bulunan KDV oranlarına göre ayrıntılarıyla girilir. Yan tarafında göreceğiniz 7, 9, 11 ve 13. satırlara ise belli oranlarda hesaplanan KDV tutarları yazılır.
 • 2. tabloda ”kısmi tevkifat uygulanan işlemler” bölümü yer alır ve 14, 16, 18 ve 20. satırlarda bu alanla alakalı işlemlere ait KDV matrahları, yanlarında yer alan KDV oranları ve KDV’nin kaçta kaçının kesintiye uğradığı yazılır.
 • 3. tabloda ”diğer işlemler” olarak adlandırılan bölümde gerekli teslim ve hizmet bedelleri ile hesaplanan KDV tutarları girilir.
 • 4. tabloda ”indirimler” bölümü yer alır. Bu alanda yer alan satıra varsa bir önceki dönemden devreden KDV tutarı girilir. Sonrasında mevcut döneme ait indirilecek KDV tutarı ve gerekli diğer tutarlar girilerek tablonun son satırında indirimler toplamı hesaplanır.
 • 5. tabloda ”sonuç hesapları” bölümü mevcuttur. 38. satıra 31. satıra ait toplam hesaplanan KDV’den 37. satıra ait indirimler toplamı düşülerek bulunan farkın pozitif olması halinde 89. satırda yer alan tutar ile karşılaştırması yapılır. Küçük olan tutar 38. satıra yazılır. Kalan satırlara ise hesaplanarak ödenmesi gereken KDV, iade edilmesi gereken KDV ve sonraki döneme devreden KDV miktarları girilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV hesabını 2 şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca KDV tutarı hesabı yapabilir ya da KDV dahil edilmiş haliyle oluşan toplam tutarı hesap edebilirsiniz. Sizler için hızlı ve kolay hesaplama yapabileceğiniz uygulamamız olan KDV Hesaplama uygulamasıyla da hatasız olarak KDV dahil-hariç, tevkifatlı-tevkifatsız gibi bir çok detayda hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.

KDV tutarını hesaplarken;

 • KDV’sini hesaplayacağınız tutarı belirleyin.
 • Yasal oranlar olan %1, %8 veya %18’den birini seçin.
 • Var olan tutarı, seçtiğiniz oran ile çarpın.

KDV hesabını örneklendirelim:

60 TL’lik ve %18 vergiye tabii bir ürünün KDV hesabı, 60 * %18 = 10,8 TL’dir.

Bu durumda, bu malın KDV dahil tutarı, 60 + 10,8 = 70,8 TL olur.

KDV dahil toplam tutarı hesaplarken;

 • KDV hesaplaması yapacağınız tutarı belirleyin.
 • Yasal uygulamada kullanılan KDV oranlarından birini tercih edin ve 1+KDV formülünü esas alarak belirlediğiniz orana 1 ekleyin.
 • Oluşan yüzde ile belirlediğiniz tutarı çarpın.

KDV dahil toplam tutar hesabını örneklendirelim:

300 TL’lik ve %8 vergiye tabii bir ürünün KDV dahil fiyatı, 300 * (%8 + 1) şeklinde hesaplanır. Bu durumda, toplam 300 * 1,08 = 324 TL’dir.

KDV Beyannamesi Verme Süreleri

KDV beyannamesi, her ayın 24. günü mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Verilen beyannamenin ödemesi ise verildiği ayın 26. gününün akşamına kadar yapılır. Tüketici, KDV ödemesini mal ya da hizmeti satın alırken gerçekleştirir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

KDV Hesaplamak KDV Hesaplama Pro Uygulamasıyla Çok Kolay!
KDV Hesabı Nasıl Yapılır
KDV İadesi Hızlandırma
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez