İşsizlik Maaşı Nedir? Nasıl Başvurulur?

2022-04-15T12:14:02

İşsizlik maaşı nedir,işsizlik maaşına nasıl başvurulur?

Sigortalıçalışanların en büyük endişelerinden biri, işsiz kalmaları halinde yeni bir işbulana kadar geçen sürede gelirlerini nasıl sağlayacaklarıdır. Tam da bunoktada işsizlik maaşı devreye girer ve çalışanların iş arama süreçlerindeyaşayacakları mağduriyeti minimuma indirmeyi amaçlar. Ancak, işsizlik maaşındanfaydalanmanın şartları vardır. İşsiz kalan kişi bu şartları bilmez vesağlayamazsa bu ödenekten yararlanma fırsatını kaçırabilir.

İşsizlik Maaşı Nedir?

Daha öncesigortalı olarak çalışmış olup 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamındabelirtilen şartlara uyum sağlamış olan kişilerin işsiz kalmaları halindekanunda belirtilen süreler içinde ve miktarda alacakları ödemeye işsizlik maaşıadı verilir.

İşsizlik maaşını, belirli bir hizmet akdine bağlı bulunan sigortalılar, sandıklara bağlı olan sigortalılar, çalışma vizesi ile Türkiye sınırları içinde çalışan yabancı işçiler alabilir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşınıalmaya hak kazanan kişi için İŞKUR öncülüğünde bu ödenek hesaplanır ve her ayınbelirli gününde o kişiye ödenir.

İşsizliködeneğine hak kazanan işçinin ne kadar maaş alacağı hesaplanırken öncelikleişçinin son 4 ay aldığı brüt ücretin ortalaması alınır. Alınan ortalamada çıkantutarın %40’ı alınır. Bu tutar üzerinden damga vergisi kesilir ve işsizliködeneği miktarı bulunur.

Ödenek miktarıhesaplanırken dikkat edilecek unsurlardan biri, bu ödeneğin taban ve tavanücretler arasında olup olmadığıdır. İşsizlik maaşının tabanı brüt asgariücretin %40’ı tutarında iken tavan tutarı ise brüt asgari ücretin %80’idir.

İşsizlik maaşı hesaplamasını örneklendirelim:

İşçi çalıştığıiş yerinde son 4 ay boyunca 3.000 TL maaş almış ve işten çıkarılmış olsun.

 • Son 4 aylık ortalama brüt ücret: 3.000 TL
 • Brüt ücretin %40’ı: 3.000 X %40 = 1.200 TL
 • Damga vergisi: 1.200 X binde 7,59 = 9,11 TL
 • İşçinin hak kazandığı işsizlik maaşı tutarı: 1.190,89 TL olur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

Sigortalıişçinin hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a işsizlikmaaşı için başvuru yapması gerekir. İşçi, başvurusunu İŞKUR birimine kendigiderek yapabileceği gibi elektronik ortam üzerinden de İŞKUR başvurusuyapma imkânına sahiptir.

İşçi, işsizliködeneği başvurusunu mücbir sebepler olmaksızın 30 gün içerisindegerçekleştirmezse geciktiği süreler ödenek hakkından yararlandığı sürelerdendüşülür ve işçi bu sürelerin ücretini talep edemez.

İŞKUR’a aitinternet sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyen işçiler için başvuru adımlarıaşağıdaki gibidir:

 • İŞKUR adresi üzerinden “iş arayan giriş” seçeneği tercih edilir ve T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapılır.
 • Bireysel kullanıcı bölümü üzerinden “işsizlik ödeneği başvurusu” seçeneği tıklanır.
 • Çıkan ekranda bilgilendirme formu okunduktan sonra form sonunda yer alan onay butonu tıklanır.
 • Sistemin girmenizi istediği iş yeri fesih tarihi gerekli haneye yazılır.
 • Sistemin istediği tüm bilgiler doğru hanelere girilerek sonda yer alan “ilerle” butonu tıklanır.
 • İş yeri ili ve ilçesi girildikten sonra “kaydet” butonu tıklanır.
 • Tüm adımlar tamamlandığında telefonunuza işlemle ilgili mesaj gelir.

İşçinin sorunsuzşekilde işsizlik ödeneğini alabilmesi için iş almaya hazır durumda olmasıgerekir. İşsizlik maaşı kaydı ile birlikte kişinin iş arama kaydı daoluşturulur. Bu şekilde, işsiz kimselerin danışmanlık, işe yerleştirme ya damesleki eğitim gibi hizmetlerden yararlanması sağlanır.

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

Sigortalınınişsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için sağlaması gereken şartlar aşağıdakigibidir:

 • İşçinin kendi arzusu ya da kusuru olmaksızın işsiz kalmış olması,
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması,
 • Hizmet akdinin feshedilmesi öncesinde son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması,
 • Hizmet akdinin feshedilmesi sonrasındaki 30 gün içerisinde İŞKUR birimine şahsen başvurması ya da elektronik ortamı kullanarak başvuru işlemini tamamlaması gerekir.

Ayrıca, hizmetakdinin feshedilmesi öncesindeki üç yıl içerisinde;

 • 600 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsize 180 gün,
 • 900 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsize 240 gün,
 • 1080 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan işsize 300 gün süreyle işsizlik ödeneği sağlanır.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsiz kalmışolan bir kişiye ödenen işsizlik ödeneği, kişinin çalışırken sahip olduğu brütücretine göre farklılık gösterir. Kişinin son 4 ay aldığı brüt ücretinin ortalamasıüzerinden hesaplanarak elde ettiği işsizlik maaşı 2020 yılı itibarıyla en düşük1.177 TL iken en yüksek işsizlik maaşı ise 2.354 TL’dir. Bu taban ve tavanücretler brüt asgari ücret üzerinden belirlenir ve asgari ücretin güncellenmesiile birlikte işsizlik ödeneklerine ait taban ve tavan ücretler de değişir.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Ödenir?

İşsizlik maaşınahak kazanan kişilerin maaşları aylık periyotlarla ve her ayın beşinde olacakşekilde ödenir. Ödeme tarihinde yapılacak güncellemelerden Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanı sorumludur.

İşsizlik ödeneğinden yararlanacak olan kişi, T.C. kimlik numarasının yazılı bulunduğu nüfus cüzdanı ile PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneğini alabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1200 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan onbinlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez