İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur? Başvuru Şartları Nelerdir?

2024-03-08T12:27:14

Sigortalı çalışanların işsiz kaldıklarında aldığı işsizlik ödeneği (maaşı) belirli şartlar dahilinde ödenir. Bu ödenekten yararlanmak için çalışanın belirlenen kriterlere uyması gerekir. Çalışanın işsiz kaldığı sürede finansal destek elde edebilmesi için önem taşıyan işsizlik maaşı, maaşlardan kesilen işsizlik sigortasının bir geri ödemesi olarak düşünülebilir.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik sigortası olan çalışanlar her ay maaşlarının belirli bir bölümünü prim ödemesi olarak yatırır. İşsizlik sigortası çalışanın işsiz kalması durumunda finansal destek alabilmesini sağlar. İşsizlik maaşı işsizlik sigortası kapsamında aylık olarak yapılan ödemeye verilen isimdir. İşsizlik ödeneği aylık olarak yatırılan işsizlik sigortası primlerinin belirli oranlar dahilindeki geri ödemesi olarak düşünülebilir. İşsizlik maaşının devlet tarafından işsiz kalan kişiye bir yardım olarak ödendiği düşünülür, fakat işsizlik maaşını oluşturan çalışanın maaşından ayırarak ödediği sigorta primleridir.

İşsizlik Ödeneğini Alanlar Hangi Haklara Sahip Olurlar?

İşsizlik maaşı alan kişiler bu süreçte şu haklara da sahip olur:

● Genel sağlık sigortası (Kişinin yakınları da bu sağlık sigortası kapsamındadır.)

● İş bulmayı kolaylaştıracak, bölge ve uzmanlık bazlı çalışan yerleştirme sistemine dahil olmak

● Mesleki geliştirme, yetiştirme ve edindirme eğitimi alabilmek

İşsizlik Maaşı Başvurusu Kaç Gün İçinde Yapılmalı? Ne Zaman Yapılır?

İşsizlik maaşı almak isteyen işsiz kişi işten ayrıldıktan en geç 30 gün sonra başvuru yapabilir. 30 günlük süre sonunda yapılan başvurular gecikmiş sayılır. Kişinin işsizlik maaşı alabileceği gün sayısı belirlidir ve geç kalınan günler bu süreden düşülür. Örneğin 600 gün boyunca işsizlik sigortası ödeyen bir kişi 180 gün boyunca işsizlik maaşı alır, fakat işten çıkarıldıktan sonra başvuruyu 30 gün içerisinde yapmaz ve 10 gün geciktirirse 180 gün 170 güne düşer.

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

İşsiz duruma düşen kişinin işsizlik ödeneği alabilmek için sağlaması gereken şartlar şu şekildedir:

● Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olmak. Kendi isteğiyle istifa eden ya da kendi hatası sebebiyle işten çıkarılan kişiler işsizlik maaşı alamaz.

● İşten çıkarılmadan önceki son 120 günde çalışmış olmak

● İşten çıkarılmadan önceki üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası yatırmış olmak

● İşten çıkarıldıktan sonra en geç 30 gün içerisinde İŞKUR’a elektronik ortamda ya da şahsen başvurmuş olmak.

İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İşsizlik maaşı için başvuru sırasında istenilen belgeler şu şekildedir:

● İşten ayrılış bildirgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

● İşsizlik maaşı dilekçesi

● İşsizlik maaşı başvuru formu (e-Devlet üzerinden alınabilir)

● Nüfuz cüzdanı

İşsizlik Maaşı 2023 Ne Kadar?

İşsizlik maaşı çalışanın son dört aylık maaşlarının nitelediği ortalama kazancın %40’ı şeklinde ödenir. 2023 yılında son 4 ay boyunca en düşük brüt asgari ücretle çalışan bir kişi için 4.003,20 TL işsizlik ödeneği hesaplanır. İşsizlik ödeneğinden % 0,759 oranında damga vergisi alınır.

İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurulur?

İşsizlik maaşı alabilmek için işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içerisinde İŞKUR birimine başvuru yapılmalıdır.

Online İşsizlik Maaşı Başvurusu Nereden Yapılır?

İnternet üzerinden işsizlik maaşı başvurusu İŞKUR’a ait web sitesi üzerinden yapılır. www.iskur.gov.tr adresi başvuru için kullanılabilir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu e-Devlet’ten Yapılır Mı?

İnternet üzerinden yapılacak işsizlik maaşı başvuruları İŞKUR’a ait web sitesi üzerinden (www.iskur.gov.tr) yapılmalıdır. Başvuru işlem ekranına e-Devlet üzerinden de ulaşılabilir. e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmek için e-Devlet’te yer alan ‘Kurumlar’ kısmındaki İŞKUR bölümüne girmek yeterlidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

Online işsizlik maaş başvurusu şu şekilde yapılır:

● İŞKUR web sitesi üzerinden ‘İş Arayan’ olarak giriş yapılır. Böyle bir seçenek görünmüyorsa ilk olarak ‘İnternet Şubesi’ butonuna tıklanır ve giriş ekranı belirir.

● ‘Bireysel Kullanıcı’ kısmından ‘İşsizlik Ödeneği Başvurusu’ bölümüne tıklanır.

● Bu aşamada ekranda bir bilgi formu belirir. Bu form okunduktan sonra onay butonuna tıklanır ve bir sonraki aşamaya geçilir.

● Ekranda beliren alana iş fesih tarihi girilir. İş fesih tarihi kişinin işten çıkarıldığı tarihtir. Bununla beraber aynı ekranda istenilen alanlara bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde girildikten sonra ‘İlerle’ butonu seçilir. Kişinin çıkarıldığı iş yerinin ili ve ilçesi girilir. Sonrasında ‘Kaydet’ butonuna tıklanır ve başvuru tamamlanır. Kişinin cep telefonuna bilgilendirme SMS’i gönderilir. İŞKUR şubelerinden işsizlik maaşı başvurusu için işsizlik maaşı dilekçesi, nüfuz cüzdanı ve e-Devlet’ten alınacak işten ayrılış bildirgesi ile işsizlik maaşı formu temin edilmeli ve en yakın İŞKUR şubesine teslim edilmelidir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Takip Edilir?

İşsizlik maaşı başvuruları e-Devlet üzerinden takip edilebilir. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılabilir. e-Devlet şifresi PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alınabilir.

İşsizlik Maaşı Başvurudan Kaç Gün Sonra Alınır?

İşsizlik maaşı başvurularının ne zaman sonuçlanacağı ve kişinin ne zaman maaş almaya başlayacağı değişiklik gösterebilir. Genel olarak başvurunun onaylanması 10-15 gün sürer fakat yoğunluğa göre bu süre değişiklik gösterebilir ve bir aya kadar uzayabilir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı çalışan kişinin son dört ay boyunca aldığı ve prime esas tutulan maaşın ortalama günlük denginin %40’ı şeklinde hesaplanır. Şu örnek üzerinden işsizlik maaşı hesaplanması görülebilir:

4 ay boyunca aynı işyerinde 6.000 TL maaş karşılığında çalışan ve işten çıkarılan bir işçi için:

Dört aylık brüt ücret: 6.000 TL

Brüt ücretin %40’ı: 2.400 TL

Damga vergisi (%0,759) : 18,22 TL

2.400 – 18,22 = 2.381,79

İşçi 2.381,79 TL işsizlik maaşını aylık olarak alır.

İşsizlik maaşı aylık brüt maaş tutarının %80’ini geçemez. Yani 6.000 TL maaş alan bir çalışan hangi şartları taşırsa taşısın işten çıkarıldığında en fazla 4.800 TL işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

İşsizlik maaşının ne kadar süre boyunca ödeneceği kişinin durumuna göre değişiklik gösterir. İşten çıkmadan önceki son üç yıl içerisinde:

● 600 gün boyunca sigortalı çalışmış ve işsizlik sigortası primlerini ödemiş kişiye 180 gün,

● 900 gün boyunca sigortalı çalışmış ve işsizlik sigortası primlerini ödemiş kişiye 240 gün,

● 1080 gün boyunca sigortalı çalışmış ve işsizlik sigortası primlerini ödemiş kişiye 300 gün boyunca işsizlik maaşı ödenir.

İşsizlik Maaşı Kesilir mi? Hangi Durumlarda İşsizlik Maaşı Kesilir?

İşsizlik ödeneği şu durumlarda kesilir:

● İşsizlik süresinde İŞKUR tarafından teklif edilen, bir önceki işin maaşına, çalışma koşullarına yakın olan ve ikamet edilen yerin belediye mücavir sınırları içerisinde yer alan işi haklı bir neden olmaksızın reddetmek.

● İşsizlik maaşı alırken aynı zamanda denetimsiz şekilde başka bir işte çalışmak.

● İşsizlik ödeneği alırken başka bir kurumdan ‘emeklilik’ adı altında yaşlılık aylığı almak.

● İşsizlik süresinde İŞKUR tarafından verilen mesleki yetiştirme, edindirme ve geliştirme eğitimlerini haklı bir neden olmadan reddetmek, eğitimlere devam etmemek, kurum tarafından yapılan çağrıları cevaplamamak, istenilen bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde vermemek

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez