İşe Giriş Bildirgesi Nedir? SGK İşe Giriş Belgesi Nereden Alınır?

2022-07-04T12:07:24

Çalışanın işe başlama sürecinde yasal olarak düzenlenmesi zorunlu olan belgelerden birisi de işe giriş bildirgesidir. İşçinin işe giriş tarihlerinden sigorta sürecine kadar birçok detayı içeren işe giriş bildirgesi belgesinin düzenlenmemesi durumunda işveren taraf idari para cezasına tabi tutulur.

İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

İşe giriş bildirgesi en basit anlatımıyla işverenin işe aldığı bir işçinin çalışmaya başladığını SGK’ya bildirmesidir. Çalışanların sosyal güvence elde edebilmesi ve emeklilikten yararlanabilmesi için gerekli olan sigorta işlemleri işe giriş bildirgesi sayesinde başlamış olur. İşe giriş bildirgesi belgesi olmayan bir çalışan için sigorta işlemleri ilerleyemez. Bu belge işveren tarafından düzenlenir ve SGK’ya iletilir.

İşe Giriş Bildirgesi Neden Verilmelidir?

İşe giriş bildirgesi belgesinin en temel amacı çalışanın sigorta işlemlerinin uygun şekilde ilerlemesidir. İşe giriş bildirgesi belgesi sayesinde çalışanın sigortalı bir işe girdiği ve çalışmaya başladığı resmi olarak kayıt altına alınmış olur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre çalışmaya başlayan her bir işçi için işe giriş bildirgesi düzenlemek ve SGK’ya iletmek zorunludur.

SGK İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken işe giriş bildirgesi çalışanın işe başlayacağı günden en geç bir gün öncesinde gönderilmelidir. İşe giriş bildirgesi internet üzerinden gönderilebilir. Bu konuda şu istisnalar bulunur:

● İşe başlanan günün bir gün öncesi resmi tatile denk gelirse ilk iş gününün sonuna kadar gönderilmelidir.

● İşyeri faaliyet göstermeye yeni başladıysa işe giriş bildirgesi 1 ay içerisinde gönderilebilir. Yine de çalışanın işe başladığı tarihin doğru şekilde girilmesi gerekir.

● Çalışan tarım, balıkçılık ve inşaat sektörlerinde işe girdiyse işçinin işbaşı yaptığı günün sonuna kadar işe giriş bildirgesini gönderebilir. Aynı zamanda bu sektörde işe giren ve Cumartesi günü işbaşı yapan çalışanların işe giriş bildirgesi Pazartesi 23.59’a kadar gönderilebilir.

● Pazartesi günü işbaşı yapacak çalışanın işe giriş bildirgesi en geç Pazartesi günü 23.59’a kadar gönderilebilir.

● Pazar günü işbaşı yapacak olan çalışanın işe giriş bildirgesi en geç Pazartesi günü 23.59’a kadar gönderilebilir.

e-SGK İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Doldurulur, Nasıl Düzenlenir?

İşe giriş bildirgesi belgesi internet üzerinden doldurulabilir. İşverenler e-SGK sistemini kullanarak bildirge düzenleyebilir ve gönderebilir. e-SGK Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yapılması gereken işlemleri online olarak gerçekleştirme olanağı sunan bir sistemdir. e-SGK üzerinden gönderilen işe giriş bildirgesi belgesine ise e-Bildirge adı verilir. e-Bildirge şu şekilde düzenlenebilir:

● İlk olarak e-SGK sistemine giriş yapılır. Sonrasında ‘Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ bölümüne girilir.

● Ekranda doldurulması gereken alanlar belirir. Çalışanın T.C. kimlik numarası girilir. Çalışan yabancı uyruklu ise kurumun atadığı numara kullanılabilir. T.C. kimlik numarası ‘Sosyal Güvenlik Numarası’ olarak girilir. Çalışanın nüfus bilgileri eksiksiz olarak eklenir. Sonrasında işe dair bilgilerin girileceği bölüm belirir.

● Çalışanın işe başlayacağı şirket seçilir.

● İşçinin işbaşı yapacağı tarih ve sigorta kolu seçilir. Sigorta kolunun doğru şekilde seçilmesi farklı ödemelerden yararlanan çalışanların bu ödemelerini sorunsuzca alabilmesi açısından önemlidir.

● Eğer çalışan emekli ise ‘Sosyal Güvenlik Destek Primi’ seçeneği seçilir.

● Çalışanın hangi düzende faaliyet göstereceği seçilir. Bu adımda part time çalışan işçi için ‘Kısmi Zamanlı Çalışan’ seçeneği seçilir.

● İşyerinin ait olduğu iş kolu seçilir. Bu adımda aynı zamanda işçinin meslek kodu ve görev kodu seçilir.

● Çalışana ait adres ve iletişim bilgileri doldurulur. Böylece işe giriş bildirgesi doldurulmuş olur. Bu ekran üzerinden işe giriş bildirgesi gönderilebilir. İşe giriş bildirgeleri dolduruldukları gün içerisinde iptal edilebilir.

İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Alınır?

Daha önce düzenlenmiş olan işe giriş bildirgesi e-Devlet üzerinden alınabilir. Çalışanlar e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilir. e-Devlet şifresi PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alınabilir.

● İlk olarak e-Devlet sistemine şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılır.

● e-Hizmetler bölümü seçilir.

● Bu bölümdeki hizmetler arasından ‘4A İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi’ seçilir. Bu ekranda barkodlu işe giriş bildirgesi belgesi görüntülenebilir ve yazdırılabilir.

İşe giriş bildirgesi aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olan web sitesi üzerinden de alınabilir. SGK şubelerinden de de işe giriş bildirgesi belgesi temin edilebilir. Çalışanlar iş yerlerindeki muhasebe departmanından da bu belgeyi alabilir.

Part -Time İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Yapılır?

Part time çalışanlar için işe giriş bildirgesi düzenlemek tam zamanlı çalışan bir işçi için düzenlenen belge ile aynıdır. Sadece düzenleme aşamasında ‘Kısmi Zamanlı Çalışan’ seçeneğinin seçilmesi gerekir. Bu seçenek sayesinde çalışanın part time sistemle çalışacağı belirtilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Vize İçin SGK İşe Giriş Bildirgesi Nereden Alınır?

İşe giriş bildirgesi vize başvurularında temin edilmesi gereken belgeler arasında yer alır. Çalışanlar şu yöntemlerle işe giriş bildirgesi belgesini alabilir:

● e-SGK

● e-Devlet

● Sosyal Güvenlik Kurumu şubeleri

● İş yerine ait muhasebeciler

İşe Giriş Bildirgesini Geç Beyan Edenler Ceza Alır mı?

İşe giriş bildirgesinin beyanı konusunda uygulanan para cezaları şu şekildedir:

● İşveren bildirgeyi geç beyan ederse her bir çalışan için bir asgari ücret tutarında para cezası ödemelidir.

● Bu para cezasına rağmen bildirgeyi hâlâ beyan etmeyen işverenler her bir çalışan için iki asgari ücret tutarında para cezası ödemelidir.

● SGK tarafından yapılan denetimlerde işe başlama tarihi üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen henüz bildirge beyanında bulunmamış işverenler her bir çalışan için 5 asgari ücret tutarında para cezası ödemelidir.

İşe Giriş Bildirgesi e-Devlet’te Ne Zaman Görülür?

İşe giriş bildirgesi belgesi sisteme girilmemiş olan çalışanların sigorta işlemleri olduğu gibi ilerlemez. İşe giriş bildirgesi yasal olarak istisnalar hariç çalışan işbaşı yapmadan önce sisteme girilmelidir. İşe giriş bildirgesi çalışan işe başlamadan sistemde görülmelidir. Çalışanlar sorgulama yaparak belgenin sisteme işlenip işlenmediğini öğrenebilir. Aksi takdirde işveren para cezasına tabi tutulurken çalışanın da sigorta işlemleri aksar.

İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Sorgulanır?

İşe giriş bildirgesi e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

● e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

● Kurumlar bölümünden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) seçilir.

● ‘4A İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi’ seçeneğine tıklanır.

● Sorgulanmak istenen belgenin barkod numarası ve işçiye ait T.C. kimlik numarası girilir. T.C. kimlik numarası ile barkod doğruysa ve bu bilgilere ait bir işe giriş bildirgesi belgesi varsa ekranda belirir. Bu şekilde işe giriş bildirgesi belgesinin sisteme işlendiği tespit edilebilir.

SGK Barkodlu İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Doğrulanır?

İşe giriş bildirgesi belgesi üzerinde yer alan barkod sayesinde doğrulanabilir. Doğrulama işlemi için e-Devlet sistemi kullanılır. Arama kısmına ‘4A İşe Giriş ve Çıkış Belgesi Doğrulama’ yazdıktan sonra gerekli bölüme ulaşabilirsiniz. Bu bölümde T.C. kimlik numaranızı ve belgenin barkod numarasını girdikten sonra doğrulama işlemi başlar. Bu bilgilere karşılık gelen bir işe giriş bildirgesi sistemde mevcut ise ekranda gösterilir. Böylece işe giriş bildirgesi belgesinin sisteme girildiği doğrulanmış olur.

İşe Giriş Bildirgesi Nasıl İptal Edilir?

İşe giriş bildirgesi gönderilen fakat işe başlamayan çalışanların işe giriş bildirgesi internet üzerinden iptal edilebilir. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Sosyal Güvenlik İl Merkezi şubelerine yazılı dilekçe iletilebilir.

SGK Hizmet Dökümü Nedir?

Hizmet dökümü sigortalı çalışanın sigorta sürecine dair her türlü bilgiyi sunan işlemdir. Hizmet dökümü e-Devlet üzerinden yapılabilir.

● e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına ‘hizmet dökümü’ yazılır.

● Çıkan ekranda sigorta kolu seçildikten sonra hizmet dökümü belgesi belirir. Bu belgeyi yazdırmak için ilk olarak belgenin indirilmesi gerekir.

SGK Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?

SGK prim borçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Ödemelerin miktarları, ödeme tarihleri öğrenilebilir. Bazı devlet ve özel bankaları prim borçlarını online olarak kredi kartı ile ödeyebilmenize olanak tanır. e-SGK üzerinden de prim borçları ödenebilir

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Hangi İşletmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?
Kidem Ve İtibar Tazminatı Nasıl Yapılır?
Maaş Bordrosu Nedir ve Nasıl Hesaplanır?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez