İş Planı Nedir? İş Planı Nasıl Yapılır?

2024-03-08T14:35:32

İş planı, bir kurum veya işletmenin hedeflerinin yanı sıra söz konusu hedeflere ulaşabilmek için hangi yöntemlerin ne şekilde ve ne zaman kullanılacağına yönelik bilgilerin düşünülerek yazıldığı bir belgedir. İş planları kurum veya işletmenin farklı detay bilgilerini ve finansal durumunu da kapsar.

Neden İş Planına İhtiyacınız Var?

Bir işin yürütülmesi sırasında çok sayıda faktöre bağlı olarak çok farklı durumlar veya problemler ortaya çıkabilir. İş planı, her şeyi önceden düşünerek ön görülerde bulunmak suretiyle işlerin nasıl yürütüleceğini önceden belirler. Bu sayede karşılaşılabilecek potansiyel sorunlarla başa çıkılıp çıkılamayacağı önceden belirlenmiş ve problem çözme yöntemleri hazırlanmış olur. Bu bağlamda iyi hazırlanmış bir iş planı, riskleri de azaltır. İş planı yalnızca problemlerin çözümü değil aynı zamanda işlerin olağan seyrinde nasıl yürütüleceğini de finans, zaman ve idari faktörleri göz önünde bulundurarak tasarlar.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçersiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İş Planına Kimler İhtiyaç Duyar?

Pek çok insan iş planını kendisi için hazırlayabileceği gibi, bankalar, sermaye arayışı sebebiyle potansiyel ortaklar veya hali hazırdaki işletmenin bağlı olduğu üst kurum için de hazırlayabilir. Bir şirkete sermaye yatırımı yapmaya karar veren potansiyel yatırımcılar, kredi verecek olan bankalar iş planını görmeye ihtiyaç duyar. Aynı zamanda üst kurum da alt şirketi gözetim altında tutmak için iş planına ihtiyaç duyar.

İş Planı Türleri

İş planı türleri kabaca dört farklı türe ayrılabilir. Bunlar; mini planlar, sunum planları veya, çalışma planları ve durumsal planlardır. Her biri çok farklı miktarlarda emek gerektirir. Buna karşılık olarak her zaman plan türleri arasında orantılı olarak farklı sonuçlar görülmez. Yani, daha ayrıntılı bir planın, kısaltılmış olan bir plandan daha üstün olması garanti edilmez. Başarı, çeşitli faktörlere ve doğru planın doğru ortamda kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır.

Mini plan, genellikle daha küçük ölçekli işletme girişimleri için kullanılır. Hazırlanması ve mobil olarak her an her ortamda incelenebilir olması oldukça kolaydır. Bu plan türünde iş için gerekli tüm temel noktalar bulunur.

Sunum planları, bilgisayar veya görsel teknikler kullanılarak hazırlanan plan türüdür. Görsellerle desteklenmiş dinamik bir plan, özellikle potansiyel iş ortaklarına göstermek için idealdir. Sunum planı ise 20 dakika içinde tüm önemli noktalar aktarılabilir. Sanılanın aksine ciddi bir planlama ve derleme gerektirir. İş ile ilgili hemen her soruya cevap verir

Çalışma planı ise oldukça uzun ve detaylı bir plandır. Sunum noktasında ise oldukça kısadır. Çünkü bu plan türü tamamen içe dönüktür. Yani potansiyel ortaklara göstermek ve iş planını tanıtmak için değil işleri yürütmek, her ayrıntıyı yerine getirmek ve zamanlamak için yapılır.

Durumsal planlar belirli şartlara bağlı planlardır. Genellikle acil durumlarda neler yapılacağına yönelik planlar olarak tasarlanırlar. Ancak daha farklı durumsal planlar da hazırlanabilir. Şu olursa şöyle yapılacak şeklinde çeşitli şartlara bağlı olarak yürütülecek planlar, bu plan türü ile hazırlanır.

İş Planı Nasıl Hazırlanır?

Bir iş planı hazırlanırken yapılması gereken ilk iş, işletme veya kurumun hangi amaca hizmet ettiğinin belirlenmesidir. Amaç belirlendikten sonra bu amacın nasıl gerçekleştirileceği açıklanmalıdır. Aynı zamanda bu işi hali hazırda yapmakta olan diğer kurum ve işletmelerden farklı olarak neler ortaya konulabileceğinin saptanması önemlidir. Bir iş planı içerisinde yönetim ve çalışma şeması da yer almalıdır. En önemli diğer noktalardan biri ise Pazar bilgileridir. Pazar büyüklüğü, hedef Pazar ve bu pazarda başarılı olmak için geliştirilmesi gereken stratejiler ele alınmalıdır. Tahmini maliyet, gider ve kar oranları zamansal bir çizelgede hazırlanmalıdır. İşlerin yürütülebilmesi için ne miktarda sermayeye ve çalışma sermayesine sahip olunması gerektiği de belirlenmelidir. Bir iş planının olmazsa olmazlarından birisi ise, olumsuz durumlarda yapılması gereken şeylerin belirlenmesi ve acil durum protokollerinin oluşturulmasıdır.

İş Planının Faydaları

İş planı, söz konusu kurum veya işletmenin eleştirel bir bakış açısıyla ele alınabilmesine ve eksiklerinin görülebilmesine olanak sağlar. Bu duruma ek olarak geniş çaplı ekonomik bir tablo sunar. Kurum veya işletmenin işlerin yürütülmesi için belirli bir çizelge ve rehber görevi gören İş planı, aynı zamanda potansiyel risklerin önceden tespit edilebilmesine olanak tanır. Ayrıca belirli bir zaman sonra geçmişe dönük iş planlarına bakılarak, öngörülerin ne derece tutarlı ve hedeflerin ne derece gerçekleştirilmiş olduğuna dair kıyaslama yapılabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez