İhtiyati Haciz Nedir?

2024-03-12T08:45:14

İhtiyati haciz günümüzde yürürlükte olan haciz çeşitlerinden biridir. Diğer haciz işlemlerinden ana prensipleri ile ayrılan ihtiyati haciz geçici bir koruma olarak tanımlanabilir. İhtiyadi haciz nedir konusu yaygın olarak merak edilir. İhtiyadi haciz ile alacaklı taraf alacağını teminat altına alabilir. İhtiyati haciz süreci boyunca alacaklı tarafın hakkı olan mallar satılamaz ya da devredilemez. İhtiyati haciz temel olarak vadesi gelmiş ya da gelmemiş borcun ödenmesi için kullanılacak olan varlıkları güvence altına almaktır. Alacak tarafından oluşturulan ihtiyati haciz mahkeme kararı ile başlar. Basit yargılama usulüne uygun olduğundan ihtiyati haciz kararları kısa sürede yürürlüğe girer. Alacaklı taraf vadesi gelmiş ya da gelmemiş borçları için ihtiyati haciz kararı çıkartabileceği gibi aynı zamanda itiraz edilmiş hacizler için de ihtiyati haciz sürecini başlatabilir. Alacaklı taraflar ihtiyati haciz kararı ile borçlu tarafın mallarına geçici olarak el koyar ve alacağını teminat altına alır.

İş yönetimin en önemli parçası olan nakit yönetimini Logo İşbaşı ile kolaylaştırın! Kullanan her on kişiden dokuzunun memnun kaldığı ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de işinizi yakından takip edin, 1-0 öne geçin!

İhtiyati Haciz Şartları Nelerdir?

İhtiyati haciz sürecinin başlayabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Alacaklı taraflar bu haciz kararını almadan önce şartların sağlanmış olduğuna dikkat etmelidir. Yer mahkemeleri tarafından basit yargılama ile karar alınırken dikkate alınan ihtiyati haciz şartları şunlardır:

● İhtiyati haciz para cinsinden alacaklar için gerçekleştirilir. Yani alacaklının borcu paraca olmalıdır.

● Alacaklı taraf borcunu kanıtlar nitelikte delil sunmalıdır. Delil sunulmadan mahkemenin ihtiyati haciz kararı vermesi mümkün değildir.

● İhtiyati haczin gerçekleşmesi için borcun vadesinin gelmesi gerekir. Fakat bu sadece kural niteliğindedir. Bazı durumlarda vadesi gelmeyen borçlar da ihtiyati haciz konusu olabilir. Örneğin borçlu tarafın belirli bir ikamet adresinin olmaması vadesi dolmayan borçların ihtiyati hacze konu olmasını sağlayabilir. Aynı zamanda borçlu tarafın kaçması, kaçma hazırlıkları yapması, mal kaçırması gibi durumlarda da vadesi gelmeyen borçlar ihtiyati haciz konusu olabilir. En temel anlatımı ile alacaklı tarafın alacak hakkını tehdit eden her durumda vadesi dolmamış borç ihtiyati haciz konusu olabilir.

● Para cinsinden alacak rehin altına alınmamış olmalıdır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

İhtiyati Haciz Talebi Nasıl Yapılır?

İhtiyati haciz kararı aldırmak için alacaklı tarafın mahkemeye başvurması gerekir. Bunu için ihtiyati haciz talebi dilekçesi hazırlanmalıdır. İhtiyadi haciz dilekçesi ile beraber deliller de mahkemeye sunulmalıdır. Deliklerin eksik ya da yetersiz olması durumunda dava devam edemez. Mahkemeler ihtiyati haciz kararı için basit yargılama usulü ile hareket eder. Bu nedenle ihtiyati haciz kararları kısa sürede sonuç verir. Mahkemeler bu süreçte yargılama yapma ya da yapmama hakkına sahiptir.

Aynı zamanda mahkeme alacaklı ya da borçlu tarafların herhangi birini ya da her ikisini dinleme ya da dinlememe hakkına sahiptir. Bu hususta bütün sorumluluk mahkemededir ve mahkemeden çıkan karara göre süreç ilerleyebilir. İhtiyati haciz kararı için asliye hukuk ya da asliye ticaret mahkemesi tercih edilebilir. Mahkeme aşamasından sonra teminat ödenmelidir. Teminat alacaklı kişi tarafından ödenir. İhtiyati hacze konu olan varlıklara göre teminat miktarı değişiklik gösterir. Teminat alınmasının amacı ihtiyati haciz süresinde borçlu tarafın uğradığı zararı karşılamak içindir. Kimi durumlarda kısmi ihtiyati haciz uygulanır.

Kısmi ihtiyati haciz esnasında yasal olarak varlığı bulunmayan bir haciz türüdür. Fakat alacaklı ve borçlu taraflar arasında yaygın olarak tercih edilir. Bu haciz türü borçlu tarafın fazla miktarda varlık sahibi olması durumunda tercih edilir. Alacaklı taraf mal varlıklarını ihtiyati hacze konu etmek istediğinde teminat öder ve bu teminat geçici olarak el konulan mal varlığı ile doğru orantılı şekilde artar. Fakat mal varlığının fazla olması durumunda ödenmesi zorunlu olan teminat da yüksek olur. Bu durumda alacaklı taraf yüksek teminat ödememek için kısmı ihtiyati haczi tercih eder ve malların sadece bir bölümü ihtiyati hacze konu olur. Teminat da ödendikten sonra ihtiyati haciz süreci başlar. Alacaklı tarafın icra takibi başlatması beklenir.

Web tabanlı muhasebe programı Logo İşbaşı’nın işinizi kolaylaştıran ücretsiz entegrasyonlarını biliyor musunuz? Banka Entegrasyonu, e-Ticaret Entegrasyonu, Online Tahsilat Entegrasyonu, Fiş Okuma Entegrasyonu… Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz entegrasyonlar hemen deneyin!

İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması Nasıl Yapılır?

Mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararı alındıktan sonra borçlu tarafın mal varlığına geçici olarak el konulmuş olur. Sadece borcun ödenmesi için gerekli olan miktarda mal varlığı rehin alınır. İhtiyati haciz konusu mal varlıklarının satılması ya da devredilmesi mümkün değildir. İhtiyati haciz bu şekilde gerçekleşir. İhtiyati haciz kararının uygulaması alacaklı tarafın aksiyonlarına bağlıdır. Mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararı alındıktan sonra icra takibinin başlatılması beklenir. Bu süre on gündür. On gün boyunca alacaklı tarafın ihtiyati hacze dair icra takibi başlatması gerekir. On gün içerisinde borçlu taraf ihtiyati haciz kararına itiraz edebilir. On günlük süre bittikten sonra ihtiyati haciz düşer. Alacaklı tarafın on gün içerisinde icra takibi başlatması durumunda ise ihtiyati haciz konusu varlıklar için yasal takip başlatılır. Bu aşamadan sonra standart haciz süreci gibi devam edilir..

Siz de Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile e-Fatura/e-Arşiv Faturaya 15 dakikada geçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolaylıkla kesip anında müşterilerinize gönderebilirsiniz. Üstelik aylık 175 kontöre kadar kullanım da hediye!

İhtiyati Haciz Kesin Hacze Nedir?

İhtiyati haczin kesin hacze dönmesi için on günlük süre zarfı dolmadan icra takibinin başlatılması gerekir. Mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararı alındıktan sonra alacaklının icra takibi başlatması beklenir. İcra takibinin başlatılması için on günlük süre tanınır. On günlük süre bittikten sonra ihtiyati haciz kararı düşer ve süreç sona erer. Fakat ihtiyati haczi kesin hacze dönüştürmek için icra takibi başlatmak gerekir. İcra takibi başlatıldıktan sonra süreç kesin haciz usulleri ile ilerler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Banka Teminat Çeki Nedir? Ne İçin Kullanılır?

e-Haciz Nedir? Nasıl Kaldırılır? Kaç günde Kaldırılır?

İcra Nedir? İcra Takibi Nasıl Yapılır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez