İhraç Kayıtlı Satış Faturası Nedir? Kimler Kesebilir?

2022-04-22T15:12:41

İhracatçılık ile uğraşanları yakındanilgilendiren bir meseledir ihraç kayıtlı faturalar. “İhraç kayıtlı satış” ya da“3065 ile satış” bu sektörde sıkı sık duyulan terimlerdir. Bu satış yöntemininelbette bazı avantajları vardır. Ülke içinden üretilmiş malların dış pazardasatışını yapmayı planlıyorsanız, faturalarınızı kanunların gösterdiği şekildekeserek bazı vergi indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun sayı 3065, 11-cmaddesine göre ülke dışında döviz karşılığı satışı yapılmak şartıyla üreticidenalınan mallar için katma değer vergisi ödemesi yapılmaz. Ülke içinde alımınıyaparken KDV ödediğiniz ürünler varsa dahi ihracat işinde olduğunuzu göstererekdevlet kurumlarından vergi iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu işlemleriekseriyetle ürünü alıp satan kişi ya da kurumlar gerçekleştirecektir. Budurumda bu firmalar üreticiden kendilerine KDV harici fatura kesmesiniisteyeceklerdir. Eğer ürün satışı yapılan bu kurum ve kuruluşlar ihracatyapacaksa üretici olarak 3065 sayılı KDV kanununa dayanarak ihraç kayıtlıfatura kesebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kimler İhraç Kayıtlı Fatura Kesebilir?

İhracat kayıtlı fatura kesmek üreticininelinde olduğu için bazı beklentileri karşılamak da yine üreticinin üstünekalmıştır. Bir defa bu şekilde faturalandırma yaparak mal satabilmek içinimalatçı vasfına erişmiş olmak gerekir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bununiçin getirdiği bazı kriterler vardır.

  1. Sanayi siciline kayıt yaptırmış olmak ve Sanayi Sicil Belgesine sahip olmak ya da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gıda işletmesi kayıt belgesi, çiftçi kayıt belgesi veya işletme onay belgesinden bir tanesini almış olmak gerekir.
  2. Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri ya da Ticaret Odası gibi ilgili meslek odalarına kayıt yaptırmış olması gerekir.
  3. İmalathanesinde o sırada yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde belirtildiği kadar çalışan işçiye sahip olması gerekir. Ayrıca çalışma alanı gerekli üretim alt yapısını ve araç park alanını da ihtiva ediyor olması gerekir.
  4. Bu şartların sağlanmasının yanında üreticiler kendi üretimlerinin yanında fason imalat da yaptırılıyorsa, bunlar için de bazı şartlara uyulması gerekir.
  5. Fason imalatı yalnızca SanayiSicil Belgesi ile belirlenmiş üretim alanlarında yaptırması gerekir.
  6. Fason olarak yaptırılan imalat daana imalatçı çalışmanın getirdiği tehlikeleri, riskleri ve organizasyonsorumluluğunu üstlenmesi gerekir.
  7. Fason imalat için gerekli olanhammadde ve yardımcı maddelerin ana üretici tarafından temin edilmesigerekmektedir.

Üretici Firmanın bu kurallar doğrultusundahazırlayacağı faturada KDV mal bedelinden ayrı olarak gösterilir. Faturayaeklenecek “İhraç edilmek kaydıyla satışı yapıldığından Katma Değer Vergisitahsil edilmemiştir,” ibaresi ile KDV tahsili yapılmaz. İhracatçı ise teslimaldığı tarihten başlayarak üç ay içerisinde ürünleri ihraç etmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Fatura Nasıl Kesilir?
Proforma Fatura Nedir?Nasıl Düzenlenir?
e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez