İhraç Kayıtlı Satış Faturası Nedir? Kimler Kesebilir?

2024-03-08T14:20:30

İhracatçılık ile uğraşanları yakından ilgilendiren bir meseledir ihraç kayıtlı faturalar. “İhraç kayıtlı satış” ya da “3065 ile satış” bu sektörde sıkı sık duyulan terimlerdir. Bu satış yönteminin elbette bazı avantajları vardır. Ülke içinden üretilmiş malların dış pazarda satışını yapmayı planlıyorsanız, faturalarınızı kanunların gösterdiği şekilde keserek bazı vergi indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir?

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun sayı 3065, 11-c maddesine göre ülke dışında döviz karşılığı satışı yapılmak şartıyla üreticiden alınan mallar için katma değer vergisi ödemesi yapılmaz. Ülke içinde alımını yaparken KDV ödediğiniz ürünler varsa dahi ihracat işinde olduğunuzu göstererek devlet kurumlarından vergi iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu işlemleri ekseriyetle ürünü alıp satan kişi ya da kurumlar gerçekleştirecektir. Bu durumda bu firmalar üreticiden kendilerine KDV harici fatura kesmesini isteyeceklerdir. Eğer ürün satışı yapılan bu kurum ve kuruluşlar ihracat yapacaksa üretici olarak 3065 sayılı KDV kanununa dayanarak ihraç kayıtlı fatura kesebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kimler İhraç Kayıtlı Fatura Kesebilir?

İhracat kayıtlı fatura kesmek üreticinin elinde olduğu için bazı beklentileri karşılamak da yine üreticinin üstüne kalmıştır. Bir defa bu şekilde faturalandırma yaparak mal satabilmek için imalatçı vasfına erişmiş olmak gerekir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bunun için getirdiği bazı kriterler vardır.

  1. Sanayi siciline kayıt yaptırmış olmak ve Sanayi Sicil Belgesine sahip olmak ya da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gıda işletmesi kayıt belgesi, çiftçi kayıt belgesi veya işletme onay belgesinden bir tanesini almış olmak gerekir.
  2. Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri ya da Ticaret Odası gibi ilgili meslek odalarına kayıt yaptırmış olması gerekir.
  3. İmalathanesinde o sırada yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde belirtildiği kadar çalışan işçiye sahip olması gerekir. Ayrıca çalışma alanı gerekli üretim alt yapısını ve araç park alanını da ihtiva ediyor olması gerekir.
  4. Bu şartların sağlanmasının yanında üreticiler kendi üretimlerinin yanında fason imalat da yaptırılıyorsa, bunlar için de bazı şartlara uyulması gerekir.
  5. Fason imalatı yalnızca Sanayi Sicil Belgesi ile belirlenmiş üretim alanlarında yaptırması gerekir.
  6. Fason olarak yaptırılan imalat da ana imalatçı çalışmanın getirdiği tehlikeleri, riskleri ve organizasyon sorumluluğunu üstlenmesi gerekir.
  7. Fason imalat için gerekli olan hammadde ve yardımcı maddelerin ana üretici tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Üretici Firmanın bu kurallar doğrultusunda hazırlayacağı faturada KDV mal bedelinden ayrı olarak gösterilir. Faturaya eklenecek “İhraç edilmek kaydıyla satışı yapıldığından Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir,” ibaresi ile KDV tahsili yapılmaz. İhracatçı ise teslim aldığı tarihten başlayarak üç ay içerisinde ürünleri ihraç etmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Fatura Nasıl Kesilir?
Proforma Fatura Nedir?Nasıl Düzenlenir?
e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez