Basit Usule Tabi Mükellef Nedir ?

2024-03-08T13:34:45

Vergi Mükellefi Nasıl Olunur ?

Bir işletme açıldıktan sonra yaklaşık bir ay içerisinde işe başlama formu, iş yeri tapusu ve kira kontratı ve şirket yetkililerine ait imza sirküleri, nüfuz cüzdanı fotokopisi ile vergi dairesine başvurmaları gerekir.

Bir şirket vergi mükellefi olmak istiyorsa önce şirketlerini ticaret odalarına tescil ettirmelidir. Daha sonra ticaret sicil gazetesi, tüzel kişiler için işe başlama formu, imza sirküleri, iş yerinin tapusu, kira kontratı ile birlikte vergi dairesine başvurmaları gerekir. Memur tüm bu evrakları kontrol ettikten sonra iş yerinin gerçekten açılıp açılmadığını anlamak ve görmek için iş yerine bir yoklama çıkarır. Yoklama memuru da iş yerine giderek denetleme yapar. Bu iş yerinin açılmış olduğuna dair bir tutanak tutar. Tutanak olumlu olarak sonuçlandığı taktirde iş yeri açılışı yapılır. Eğerki tutanak olumsuz olursa yani bir iş yeri yok ve ya faaliyete geçmemiş ise işe başlama bildirimi vergi dairesince reddedilir.

Kanuni Yükümlü ve Gerçek Yükümlü Nedir?

Vergi mükellefi, vergi usul kanununun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefi olurlar. Vergi sorumlusu ise verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir. Ülkemiz tabiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiye bir vergi numarası verilir.

Dolaylı ve dolaysız vergi olmak üzere 2 çeşit vergi vardır. Gerçek kişilerin gelir vergisiyle kurum kazançlarını kapsayan kurumlar vergisi mükellefiyeti; dar mükellefiyet ve tam mükellefiyet olmak üzere ikiye ayrılır.

Usül ve esaslarının tespit edilmesini, vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması mecburiyetin ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.

İki türde vergi mükellefiyeti bulunmaktadır. Bunlar;

  • Yasal (Hukuki) Yükümlü
  • Gerçek (Fiili) Yükümlü

Gerçek yükümlü yasalarda hukuksal bir kavram yoktur.

Kanuni Yükümlü: Diğer bir adıyla hukuki yükümlü yasalarda vergi yükümlüsü olarak belirlenen kişiye denir. Yasal yükümlülükler vergi yükünü her zaman kendileri taşımazlar. Vergi yükünü başkasına yansıtma mekanizması vasıtasıyla aktarabilir.

Gerçek (Fiili) Yükümlü: Adından da anlayabileceğiniz gibi vergi yükünü gerçekte taşıyanlardır. Yansıma neticesinde vergi yüküne fiilen katlanmak zorunda olan kişi olarak tanımlanır. Örnek vermek gerekirse; bir gümrük vergisini ödeyen kişi dışarıdan aldığı malı gümrüğe getiren ithalatçıdır. Yasaya göre mal ithal eden gümrük vergisi yükümlüsüdür. İthalatçı malın fiyatını belirlerken gümrük vergisini de fiyata ekler. Bu şekilde ödediği vergiyi alıcılara yansıtmış olur. Tüketici ise malı alınca gümrük vergisini de yüklenmiş olur.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Basit usule tabi olunmak bazı avantajları getirir. Basit usule tabi olmanın şartları aşağıdaki listedeki gibidir.

  • Kişinin kendi iş yerinde çalışmış ve bulunmuş olması,
  • Ticari, zirai ve ya mesleki faaliyetleri sebebiyle gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması gerekir.
  • Kira bedelinin kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedelinin toplamının 2019 yılı için 9.000 tl’yi aşmaması gerekir.

Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları

305 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2019 tarihinden itibaren

  • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sona satanların yıllım alım tutarlarının 2019 yılı için 120.000 TL’yi veya yıllık satış tutarının 180.000 TL’yi aşmaması
  • Yukarıdaki madde haricinde kalanların ise bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2019 yılı için 60.000 TL’yi aşmaması
  • Hem alım satım hem de hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2018 yılı için 120.000 TL’yi aşmaması

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e fatura ve e arşiv faturalar için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Basit Gelir Gider Takibi Nasıl Yapılır?
e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Logo İşbaşında
Mali Müşavir Kimdir ve Ne İş Yapar ?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez