Gelir Gider Defteri Nasıl Tutulur?

2024-03-13T10:33:26

Gelir Gider Defteri Nedir, Ne İşe Yarar?

Tüccarlar, defter tutma bakımından birinci sınıf tüccarlar ve ikinci sınıf tüccarlar olmak üzere ikiye ayrılır. Vergi Usul Kanunu’nun 176. maddesinde yer aldığı gibi ikinci sınıf tüccarlar gelir gider defteri tutmak zorundadır. Yani geliri belirli bir miktarın altında olan vergi mükellefleri gelir gider defterini basit usule göre tutmak zorundadırlar.

Ön muhasebenin önemli bir parçası olan bu defter şirketin tüm girdi ve çıktılarının düzenli bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Gelir gider takibinin önemli olmasının asıl sebebi şirketin can damarlarından olan mali durumunu kontrol altına almasıdır.

Gerçek ve tüzel kişilerin tutmakta zorunlu olduğu bu defterin vergi ödemelerinin kontrolünü gerçekleştiriyor olması açısından da önemi vardır. Devletin görevlendirdiği görevliler tarafından incelenen bu defter belirli bir standart oluşturması ve kolaylık sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gelir Gider Defteri Nasıl Tutulur?

Vergi Usul Kanunu’nun 194. Maddesinde gelir gider defterinin nasıl tutulacağına yer verilmiştir. Defterin;

Sol tarafına gider kayıtları tutulurken sağ tarafında gelir kayıtları tutulur,

Gider tarafına; satin alınan mal veya gördürülen hizmet karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletmeyle ilgili geriye kalan tüm giderler yazılır.

Gelir tarafına ise satılan malın veya görülen hizmetin bedeli olarak tahsil edilen paralar ve işletmenin geriye kalan tüm gelirleri yazılır.

Gider ve gelir kayıtları tutulurken sıra numarası, kayıt tarihi, işlemin türü ve meblağ mutlaka yer almalıdır.

Sizler de Logo İşbaşı online ön muhasebe programı ile İnternet erişimi olan her yerden fatura kesip, işletmeniz için alım yaptığınız ürün ve hizmetleri kolaylıkla kaydedebilirsiniz. Böylece müşteri ve tedarikçilerinizle olan alacak-borç işlemlerini de anlık olarak hatasız gerçekleştirirsiniz. Ön muhasebe yönetiminiz için gelir gider takibini her yerden gerçekleştirebilirsiniz.

Gelir Gider Defteri Tutulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Giderler gider sayfasına, gelirler gelir sayfasına kaydedilmesine dikkat edilmelidir.
  • Defter eğer elde tutuluyorsa kayıtların Türkçe karakterli olmasına ve silinme riskini ortadan kaldırmak için tükenmez bir kalem kullanılmalıdır.
  • Defterin yıpranmamasına ayrıca dikkat edilmelidir.
  • Önceki yıldan yeni yıla devreden malların tutarı defterin ilk sayfasında gider bölümüne yazılmalıdır.
  • Her satıra yalnızca bir belge kaydedilmesine özen gösterilmelidir.
  • Ticari belge üzerinde KDV tutarı ayrı bir şekilde gösterilmeli ve toplam tutardan düştükten sonra kalan tutar deftere yazılmalıdır.
  • İşletmenin demirbaşları sayılan değerlerin yalnızca KDV’leri kaydedilmelidir. Karışıklık oluşturmaması için demirbaşın üzerine etiket yapıştırılarak kaydının yapıldığını ifade eden bir ibare yazılabilir.
  • Yıl sonunda gider sayfasına kaydedilenler toplanarak mal sayımı gerçekleştirilmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Borç-Alacak Takip Programı Nedir?
Cari Hesap Takip Programı
Kasa Defteri Nasıl Tutulur?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez