Gelir Gider Defteri Nasıl Tutulur?

2022-04-16T21:11:58

Gelir Gider Defteri Nedir, Ne İşe Yarar?

Tüccarlar, defter tutma bakımından birinci sınıftüccarlar ve ikinci sınıf tüccarlar olmak üzere ikiye ayrılır. Vergi UsulKanunu’nun 176. maddesinde yer aldığı gibi ikinci sınıf tüccarlar gelir giderdefteri tutmak zorundadır. Yani geliri belirli bir miktarın altında olan vergimükellefleri gelir gider defterini basit usule göre tutmak zorundadırlar.

Ön muhasebenin önemli bir parçası olan bu defter şirketin tüm girdi ve çıktılarının düzenli bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Gelir gider takibinin önemli olmasının asıl sebebi şirketin can damarlarından olan mali durumunu kontrol altına almasıdır.

Gerçek vetüzel kişilerin tutmakta zorunlu olduğu bu defterin vergi ödemelerininkontrolünü gerçekleştiriyor olması açısından da önemi vardır. Devletingörevlendirdiği görevliler tarafından incelenen bu defter belirli bir standartoluşturması ve kolaylık sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Gelir Gider Defteri Nasıl Tutulur?

Vergi Usul Kanunu’nun 194. Maddesindegelir gider defterinin nasıl tutulacağına yer verilmiştir. Defterin;

Sol tarafına gider kayıtlarıtutulurken sağ tarafında gelir kayıtları tutulur,

Gider tarafına; satin alınan mal veyagördürülen hizmet karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletmeyleilgili geriye kalan tüm giderler yazılır.

Gelir tarafına ise satılan malın veyagörülen hizmetin bedeli olarak tahsil edilen paralar ve işletmenin geriye kalantüm gelirleri yazılır.

Gider ve gelir kayıtları tutulurken sıra numarası, kayıt tarihi, işlemin türü ve meblağ mutlaka yer almalıdır.

Sizler de Logo İşbaşı online ön muhasebe programı ile İnternet erişimi olan her yerden fatura kesip, işletmeniz için alım yaptığınız ürün ve hizmetleri kolaylıkla kaydedebilirsiniz. Böylece müşteri ve tedarikçilerinizle olan alacak-borç işlemlerini de anlık olarak hatasız gerçekleştirirsiniz. Ön muhasebe yönetiminiz için gelir gider takibini her yerden gerçekleştirebilirsiniz.

Gelir Gider Defteri Tutulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Giderler gider sayfasına, gelirlergelir sayfasına kaydedilmesine dikkat edilmelidir.

Defter eğer elde tutuluyorsa kayıtlarınTürkçe karakterli olmasına ve silinme riskini ortadan kaldırmak için tükenmezbir kalem kullanılmalıdır.

Defterin yıpranmamasına ayrıca dikkatedilmelidir.

Önceki yıldan yeni yıla devredenmalların tutarı defterin ilk sayfasında gider bölümüne yazılmalıdır.

Her satıra yalnızca bir belgekaydedilmesine özen gösterilmelidir.

Ticari belge üzerinde KDV tutarı ayrıbir şekilde gösterilmeli ve toplam tutardan düştükten sonra kalan tutar deftereyazılmalıdır.

İşletmenin demirbaşları sayılandeğerlerin yalnızca KDV’leri kaydedilmelidir. Karışıklık oluşturmaması içindemirbaşın üzerine etiket yapıştırılarak kaydının yapıldığını ifade eden biribare yazılabilir.

Yıl sonunda gider sayfasına kaydedilenler toplanarak mal sayımı gerçekleştirilmelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Borç-Alacak Takip Programı Nedir?
Cari Hesap Takip Programı
Kasa Defteri Nasıl Tutulur?
14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez